Çantasını Alan Yola Düştü: Almanya’ya Kaçak Türk Akınında Patlama Çantasını Alan Yola Düştü: Almanya’ya Kaçak Türk Akınında Patlama

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"nun üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarında Batı'nın desteği tekrar öne çıkıyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un 2 Kasım 1917'de siyonizmin ünlü hamisi Baron Walter Rothschild'e yazdığı mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu. Rothschild ve Balfour arasında karşılıklı yazışmalar sonunda hazırlanan deklarasyon, İngiltere'nin savaşa yeni katılan ABD'de güçlü olduğuna inandığı Yahudi diasporasını etkilemeyi amaçlıyordu.

Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Osmanlı Devleti'ni toprağa gömme hamlesi olarak görülen Sevr Anlaşması'nda da yer verilen Balfour Deklarasyonu 1922 yılında Milletler Cemiyeti'nde kabul edilen Filistin'deki İngiliz manda yönetiminin kabul edilmesini sağladı.

İngiliz mandası altına giren Filistin topraklarına 1922-1945 arası dönemde olağanüstü bir Yahudi göçü yaşandı.

İngiliz-Yahudi zulmüne karşı ayaklanan Filistinliler, topraklarındaki işgalci nüfusun artışına direnmeye çalıştı. Ancak İngilizlerin mandayı yönetimini bırakıp Filistin'i Yahudilere terketmesinin ardından 1948 yılında Filistinlilerin Nekbe -felaket- diye andığı Siyonist terör devleti İsrail'in kuruluşu gerçekleşti.

Kaynak: Milli Gazete / Muhammed Özdemir

Editör: Ahmet Kacır