Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin önemli bir bölümünde, metropol ve kırsal bölgelerdeki ortalama gelirde eşitsizliğin büyüdüğü tespit edildi. 27 OECD ülkesinden 15’inde metropol ve kırsalda gelir eşitsizliği büyüdü.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Bölgesel Görünüm Raporu’na göre, son 20 yılda düşük gelirli ekonomilerdeki yüksek büyüme performansına bağlı olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla (GSYH) seviyeleri OECD ekonomileri arasında birbirine yakınlaştı.

Buna rağmen, ilgili verilerin olduğu 27 OECD ülkesinden 15’inde metropol ve kırsalda gelir eşitsizliği büyüdü. GSYH, metropol bölgelerde kırsaldan ortalama yüzde 32 daha yüksek seviyeye ulaştı. Şehirler büyümeye ve kalifiye çalışanları çekmeye devam ettikçe, diğer bölgelerde çalışan sayısı ve nüfus daraldı.

Bölgeler arasındaki söz konusu “kalıcı eşitsizliklerin” giderilmesi için ise özel tasarlanmış politikalara ve kurumsal adımlara ihtiyaç duyuluyor.

27 ÜLKEDEN 15’İNDE GELİR FARKI GENİŞLEDİ

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, rapora ilişkin değerlendirmesinde, mevcut verilere göre söz konusu 27 OECD ülkesinden 15’inde bölgeler arasındaki gelir farkının genişlediğinin görüldüğünü belirterek, “Bu durum büyük ölçüde işçiler ve işletmeler için daha az fırsata erişimle açıklanıyor. Geri kalmış bölgelerde büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olmak için politika çerçeveleri kalıcı eşitsizlikleri ele almalı, kamu hizmetlerine ve altyapıya erişimi iyileştirmeli, üretkenliği ve rekabet gücünü artırmalı. Bölgeler için dijital dönüşüm fırsatlarının daha iyi değerlendirilmesi, yönetişim ve hükümet kapasitesinin iyileştirilmesi de bu adımlara dâhil olmalı” ifadelerini kullandı. AA