CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de açıldığında, yeni Türk devletinin adı henüz konulmamıştı. 

Kurulan hükümet de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını taşıyordu. Yürürlükteki rejime ve Anadolu insanının mizacına uygun bir yönetim şekline geçilmesi elzemdi. 

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çeşitli rejimler üzerine düşünüyorlardı. Bir süredir üzerinde çalıştıkları 1921 Anayasası’nın bazı maddeleri üzerinde oluşturulan yeni kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesinin ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi (MEB Resmî web sitesi).

Cumhuriyet; devlet şekli olarak egemenliğin ulusa/halka/millete ait olmasıdır. Hükümet şekli olarak ise devleti yönetenlerin, yani egemenliği kullananların seçimle işbaşına gelmesini gerektirir. Cumhuriyet bu nedenle bir halk yönetimidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır (Atatürk Ansiklopedisi).

Milleti yönetenlerin, milletin egemenliğini bir görev olarak üstlenenlerin, milletin adına, milletin özgür iradesiyle seçimi sonucunda bu yönetim görev ve sorumluluklarını yerine getirmesidir.

Cumhuriyet, Türk Milleti için çok kolay ve kısa vadede tamamlanılmış bir süreçte kazanılmış bir edinim olmamıştır. Biliyoruz ki, zorluklarla, kazanılıp kaybedilen cephelerle, çoğu imkansızlıklar içinde birbirine dayanıp güvenip destek olunarak aşılmış yüzlerce engelle mücadele sonucunda, ama hep ileriye dönük ciddi adımlarla olgunlaşmıştır. 

Bu nedenledir ki, günümüzde kendi fikirlerimizi özgürce ifade edebiliyoruz. Özgürce hareket edip istediğimiz kriterlerde bir yaşam sürebiliyoruz. Özgür irademizle yöneticilerimizi seçebiliyor veya uygun şartları taşımamız halinde, kadın/erkek, genç/yaşlı demeden seçilebiliyoruz.

Türk Milletinin bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün mizacına, yönetim becerilerine, yeteneklerine en uygun yönetim şeklini belirleyen başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet’in ilan edilmesini oylarıyla kabul eden 1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çok kıymetli dönem Vekillerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz..

Bu ulvî görevi günümüzde yerine getiren, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekillerimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyetimizin bir vatandaşı, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın bir muallimi ve cesur, adaletli gazete yazarı olarak hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 

Saygılarımla.