​​​​​​2022 yılında 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık, 2023 yılında 45,2 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için öngörülen 42,5 milyar dolarlık cari açığın üzerinde gerçekleşti.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında cari işlemler hesabı 2.091 milyon doları açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.162 milyon doları fazla tarafındaydı.

Böylece, 2022 yılında 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık, 2023 yılında 45,2 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program’da 2023 yılı için öngörülen 42,5 milyar dolarlık cari açığın üzerinde gerçekleşti.   

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.574 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.696 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Kaynağı belirsiz para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kaleminde aralık ayında 1,08 milyar dolar çıkış yaşandı. 2023 yılında söz konusu kalem 10,7 milyar eksi yazdı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.690 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.187 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.154 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon dolar, Genel Hükümet 1.285 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.633 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 44 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1.677 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 686 milyon dolar ve 369 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 401 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1.978 milyon dolar net artış olmuştur.”

Kaynak: Para analiz