Ekonomi yönetiminin, almaktan vazgeçtiği 947 milyarlık vergi istisna ve muafiyetin bir kısmını iptal edeceği, KDV ile ÖTV’lerde artışa gidileceği belirtildi. Vatandaşa 500 milyarlık ek yük gelebilir.

947 milyarlık vergi istisna ve muafiyetin bir kısmını iptal eden ekonomi yönetiminin KDV ile ÖTV'lerde artışa gideceği belirtiliyor. Bu adımların vatandaşa 500 milyarlık ek yük getirebileceği ifade ediliyor.

Vergi Artışları Tüketiciye Zam Olarak Yansıyacaktır, “Temel İhtiyaçlarda KDV Oranları Sıfırlanmalı” Vergi Artışları Tüketiciye Zam Olarak Yansıyacaktır, “Temel İhtiyaçlarda KDV Oranları Sıfırlanmalı”

İki haftadan az bir sürenin kaldığı yerel seçimlerden sonra iktidarın bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi düzenlemelerine gideceği ve bir dizi vergi artışıyla karşılaşılacağı belirtiliyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi birçok vergide değişikliklerin yapılacağı ve devlet gelirlerinde artış sağlanacağı ifade ediliyor.

500 MİLYAR LİRALIK VERGİ

Tahminlere göre, devletin vazgeçtiği ya da iade ettiği vergi ve gelirlerin toplamı 947 milyar lirayı aşıyor. Bu kaynağın yarısının toplanmasının planlandığı ve bu durumun vatandaşa yaklaşık 500 milyar lira maliyet getirebileceği öngörülüyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, muafiyet ve istisna sağlanan vergi ve gelirlerin bir kısmının kaldırılacağı belirtiliyor. Bu yıl devletin vazgeçeceği vergi ve gelirlerin büyük bir bölümünü KDV'nin oluşturduğu ve bu miktarın 844 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor. Özellikle altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin ithali ve borsada el değiştirmesinden alınmayan KDV'nin gözden geçirileceği vurgulanıyor.

KDV VE ÖTV'DE DE ARTIŞLAR MUHTEMEL

Ayrıca, vergi düzenlemeleri kapsamında KDV oranlarında artışlar ve ÖTV'de değişikliklerin beklenildiği belirtiliyor. Bazı ürünlerin KDV oranlarının yükseltilmesi ve düşük oranlı ÖTV mal ve hizmetlerde artışlar yapılması öngörülüyor.

İktidarın bütçe giderlerini karşılayabilmek için seçimlerden sonra Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere birçok vergide değişikliğe gideceği ifade edildi. Ayrıca devletin almaktan vazgeçtiği ya da iade ettiği vergi ve gelirlerin bir kısmının da tahsilatına başlanacağı belirtildi. Tüm bunlar için seçimlerden sonra TBMM’ye vergi torbası gelmesi bekleniyor.  Bu yıl devletin almaktan vazgeçeceği vergi ve gelirlerin toplamı 947 milyar lirayı aşıyor. Bu kaynağın yarısının toplanmasına karar verilmesi halinde vatandaşın cebinden yaklaşık 500 milyar lira çıkması ve devletin kasasına girmesi öngörülüyor. Ayrıca yüzde 20’nin altında kalan ürün ve hizmetlerin KDV oranları ile ÖTV’de yapılacak artışların da etkisiyle seçimlerden sonra vatandaşın üzerine yeni zamlar yağması bekleniyor. Çünkü alınmayan KDV’ler alınmaya başladığında ya da yüzde 1 ile 10 uygulanan mal ve hizmetlerin KDV’si arttırıldığında, fatura dönüp dolaşıp nihai tüketiciye, yani vatandaşa çıkıyor.

VAZGEÇİLEN KDV 844 MİLYAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muafiyet ve istisna sağlanan vergi ve gelirleri incelemeye aldıklarını, muafiyet ile istisnaların bir bölümünü kaldıracaklarını söyledi. Bu yıl devletin ret ve iade edeceği 947 milyar liranın 928 milyar lirasını vergiler, vergilerin de 844 milyarını KDV oluşturuyor. Altın, gümüş, platin arama faaliyetleri ile külçe altın ve gümüş ile elmas ve pırlanta gibi kıymetli taşların ithali ve borsada el değiştirmesinden KDV alınmıyor. Liman ve havaalanı yapanlarla dini tesis yapanlar, bağışlayanlar da KDV’den muaf. Daha yüzlerce muafiyet alanı bulunuyor.

ÖTV ve KDV yükü de artabilir

Türkiye’de KDV’de muafiyet ve istisnalar dışında yüzde 1, yüzde 10 ve yüzde 20’lik oranlar uygulanıyor. İktidarın, temel gıda maddelerinden oluşan yüzde 1’lik gruptaki bazı ürünlerin KDV’sini yüzde 10’a, yüzde 10 olan giyim, atık su, köprü ve otoyol geçiş ücretleri gibi bazı mal ve hizmetlerin KDV’sini de yüzde 20’ye çıkarması bekleniyor. Ayrıca düşük oranlı ÖTV mal ve hizmetlerde oran artışı da beklenen önlemler arasında yer alıyor. ÖTV ve KDV artışıyla vatandaşın vergi yükünün daha da ağırlaşması bekleniyor.