İktidarın son dönemdeki en büyük vaadi olan yapılandırmaya yönelik kanun teklifinin 11 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilirken şirketlerin beklentisinin aksine torbadan 1999 sonrası getirilen geçici deprem  vergisi gibi yüzde 10 ek vergi çıkması, tepkiyle karşılandı. Kanunla birlikte yaklaşık 90-100 bin civarında şirketin ek vergi ödeyeceği tahmin ediliyor.

ŞİRKETLERİN DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ YAPILANDIRMADAN EK VERGİ ÇIKTI

Şirketler, iktidardan geniş kapsamlı yapılandırma düzenlemesi beklerken ek vergi şoku yaşadı. Ekonomik zorluklardan dolayı şirketlerin dört gözle beklediği Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nden ek vergi çıktı.

İktidarın son dönemdeki en büyük vaadi olan yapılandırmaya yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam edilirken beklentinin aksine 2022 yılı matrah ve vergi artırımı kanun kapsamına alınmadığı gibi, 2022 hesap dönemi Kurumlar Vergisi beyannamesinde istisna ve indirim beyan eden şirketlerden bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 10 ek vergi alınmasını öngören teklif Meclis’te kabul edildi.

24 YIL SONRA YENiDEN DEPREM VERGiSi

İktidarın Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı yapılandırılması diye lanse ettiği yapılandırmadan 1999 sonrası getirilen geçici deprem vergisi gibi bir vergi çıkması, iş dünyasında tepkiyle karşılanırken ek verginin,  Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla getirildiği ifade edildi.

TEK SEFERLİK YÜZDE 10 ORANINDA EK VERGİ ALINACAK

Bu amaçla 2022 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinde, “Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler” ile “Kazancın bulunması halinde indirilebilecek istisna ve indirimler” bölümlerinde gösterilerek kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında indirimli Kurumlar Vergisi’ne tabi matrahlar” üzerinden tek seferlik yüzde 10 oranında ek vergi alınacak.

90-100 BİN CİVARINDA ŞİRKETİN EK VERGİ ÖDEYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR.

2022 hesap dönemi Kurumlar Vergisi beyannamesinde istisna ve indirim beyan edecek yaklaşık 90-100 bin civarında şirketin ek vergi ödeyeceği tahmin ediliyor.