Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve  İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet destekleri verilmesine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Düzenlemede, satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve 1 yıllık internet desteği sağlanacağı belirtildi.

Desteğin, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan cep telefonu ile bilgisayarların elektrik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılabileceği aktarıldı.

İKİNCİ EL KAPSAM DIŞI, DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL

İkinci el cihaz satın alımlarının destek kapsamı dışında olduğu aktarılırken, her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği destek tutarı toplamının en fazla 5 bin 500 TL olduğu ifade edildi.

Kararda, “Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB’dir. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır” denildi.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?

1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan kararın devamında şunlar yer aldı:

* “2’nci madde kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.

* Bu kararda yer alan şartların ihlalinin ve desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizle birlikte destekten yararlanandan geri alınır.

* Bu karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.”