Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlarının Kurumlar Vergisi'nden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

KARAR RESMİ GAZETEDE

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar Kurumlar Vergisi'nden müstesna tutuluyor.

30 HAZİRANA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Kararı ile, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmaya devam edecek.

Kaynak: Milli Gazete