Varoluş nedir? Var olma ne anlama gelir? Bir insanın var olma ve var etme azmini koruması için neler yapmalı? neler yapmamalı ?

Varoluş, bir bireyin var olma durumunu ifade eder. İnsanın var olma anlamı, fiziksel varlıkla sınırlı değildir. Aynı zamanda anlam, amaç ve değer arayışını içerir. İnsanın var olma ve var etme azmini koruması için yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler aşağıdaki gibi olabilir:

Yapması gerekenler:
1. Kendini anlamaya çalışmak: İnsan, varoluşsal bir varlık olarak kendini anlamaya çalışmalıdır. Kendini tanımak, bireyin tutkularını, değerlerini ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olur. Bu da insanın var olma amacını bulmasına yardımcı olur.

2. Değerlere sadık kalmak: İnsanın var olma amacı, kendi değerleriyle uyumlu bir şekilde yaşamaktan geçer. Değerlerine bağlı kalmak, insanın kendine sadık kalmasını sağlar ve varoluşsal anlamını güçlendirir.

3. Kendini gerçekleştirmeye çalışmak: İnsanın var olma amacı, potansiyelini keşfetmek ve kendini gerçekleştirmektir. Kişi, yeteneklerini kullanarak, hedeflerine odaklanarak ve sürekli olarak kendini geliştirerek var olma ve var etme azmini korumalıdır.

4. Anlamlı ilişkiler kurmak: İnsan, sosyal bir varlık olduğu için anlamlı ilişkilere ihtiyaç duyar. Sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurmak, insanın varoluşsal anlamını güçlendirir ve yaşamına değer katar.

5. Kendi kendine bakmak: İnsan, bedensel ve zihinsel sağlığını korumalıdır. Kendine iyi bakmak, insanın var olma ve var etme azmini destekler. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, uyku ve dinlenme gibi ihtiyaçlara özen göstermek önemlidir.

Yapmaması gerekenler:
1. Kendini küçümsemek: İnsanın var olma amacını zayıflatan şeylerden biri, kendini sürekli olarak küçümsemektir. Kendini değersizleştirmek, insanın varoluşsal anlamını zedeler ve motivasyonunu düşürür. Kendini değerlendirmek yerine, kendini kabul etmek önemlidir.

2. Başkalarıyla kıyaslamak: Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak, insanın var olma amacını gölgeleyebilir. Her bireyin kendine özgü bir varoluş deneyimi vardır ve herkesin farklı hedefleri ve başarıları vardır. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, kişinin kendine olan güvenini sarsar ve var olma amacını zayıflatır.

3. Olumsuz düşüncelere takılı kalmak: Olumsuz düşünceler, insanın varoluşsal anlamını zayıflatabilir. Kendini sürekli olarak eleştirmek veya olumsuz düşüncelere takılı kalmak, insanın motivasyonunu düşürür ve var olma amacını engeller. Pozitif bir zihinsel tutum geliştirmek önemlidir.

4. İzole olmak: İnsan, sosyal bir varlık olduğu için ilişkilere ihtiyaç duyar. İzole olmak, insanın varoluşsal anlamını zedeler ve motivasyonunu düşürür. Sağlıklı ilişkiler kurmak ve destek aramak, insanın var olma ve var etme azmini güçlendirir.

5. Amaçsızlıkla yaşamak: İnsanın var olma amacı, bir amaç ve hedefe yönelmeyi gerektirir. 

Bu öneriler, genel olarak bir insanın var olma ve var etme azmini koruması için yapması ve yapmaması gerekenlerdir. Her bireyin kendine özgü bir varoluş deneyimi olduğunu unutmamak önemlidir.Dilerseniz Size özel kalıcı çözümler için profesyonel yardım alma amacıyla benimle de iletişime geçebilirsiniz.