Vatandaşın geliri harcamaları kadar artmazken kira, faiz gibi gelirleri olanların kazançları ise patladı. Ailelerin gelirleri, yüzde 107 artarken, tüketim harcamaları ise yüzde 114.6 büyüdü. Hanehalkı harcanabilir gelirinin artması kira, faiz ve kâr payı elde eden hanelerin gelirindeki yüksek oranlı artışlardan kaynaklandı. Ücret gelirlerindeki artış yüzde 81'de kaldı. CHP'nin hazırladığı ekonomi raporunda, “AKP'nin ekonomi politikası, kira, faiz ve kâr payı elde edenlere yararken ücretlileri ise tam anlamıyla ezdi” denildi. Raporda şu belirlemeler yapıldı:

CHP’nin ekonomi raporuna göre, vatandaşın gelir artışı harcamaların gerisinde kalırken faiz ve kâr payı elde edenlerin geliri ise katlandı.

TÜRKİYE BORÇ ALICI KONUMDA

“Yüksek enflasyon nedeniyle hanehalkının harcanabilir geliri 4.5 trilyon liradan 9.2 trilyon liraya yükselirken, tüketim harcaması ise 4 trilyon liradan 8.6 trilyon liraya çıktı. Tüketim harcamasında yaşanan bu büyük artışın da altında yine yüksek enflasyon yatıyor. Hem fiyat artışları hem de hanehalkının yükselmekte olan enflasyondan korunmak için tüketim harcamalarını öne çekerek yaptığı biliniyor.”TÜİK verilerinden faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 2022 yılında mali şirketler net borç veren pozisyonunda, mali olmayan şirketler, devlet ve hanehalkı ise net borç alan sektörler oldu. Toplamda ise Türkiye ekonomisi net borç alıcı konumunda oldu. Milli gelirin yüzde 5'i oranındaki bu net borçlanma ihtiyacının ise dış borçlanmayla karşılandığı ifade edildi. Hanehalkının refahı açısından önemli bir gösterge olan maaş ve ücretler ile işverenin sosyal katkıları 2022 yılında yüzde 81 artarak 3.5 trilyon liraya yükselirken, kira gelirleri yüzde 167 artarak 2.6 trilyona, faiz gelirleri yüzde 139 artarak 660 milyar liraya, kâr payı gelirleri ise yüzde 184 artarak 1.9 trilyon liraya çıktı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kira gelirleri yüzde 17.5 yükseldi

CHP'nin ekonomi raporuna göre ücret gelirlerinin, GSYH içinde 2020 yılında yüzde 29 olan, 2021 yılında yüzde 26.7'ye gerileyen payı, 2022 yılında da yüzde 23.5'e kadar indi. Ücret gelirlerinin milli gelir içerisindeki payında bu dramatik düşüşün yaşandığı 2022 yılında kira (mülkiyet) gelirlerinin payı yüzde 13.5'ten yüzde 17.5'e, faiz gelirinin payı yüzde 3.8'den yüzde 4.4'e, kâr payının payı ise yüzde 9.1'den yüzde 12.5'e kadar yükseldi.