İsviçreli Credit Suisse ve UBS'nin verilerine göre, Türkiye'deki servet dağılımının ciddi bir adaletsizlik içerdiği ortaya çıkıyor. Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesim, ülkenin toplam servetinin dikkat çekici bir yüzde 40'ını kontrol ediyor. Bu durum, Türkiye'deki zenginlik ve servetin oldukça yoğun bir şekilde bu küçük kesimde toplandığını gösteriyor.

Türkiye'de servet dağılımındaki adaletsizlik, Avrupa genelinde önde gelen sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor. Son verilere göre, Türkiye'deki en zengin yüzde 1'lik kesim, ülkenin toplam servetinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ediyor. Bu durum, Türkiye'nin servet dağılımı açısından Avrupa'da en üst sırada yer aldığını gösteriyor.

SERVET DAĞILIMDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye'de eşitsizlik daha da derinleşiyor; en zengin yüzde 5 ve yüzde 10'luk kesimlerin servetten aldığı paya bakıldığında Türkiye, İsveç'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca, servet dağılımını ölçen Gini katsayısı da Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu ortaya koyuyor.

TÜRKİYE SERVET DAĞILIMINDA ADALETSİZ

Credit Suisse ve UBS tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de servet dağılımı oldukça adaletsiz. Türkiye'nin Gini katsayısı 80,2 ile Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. İsveç ve Letonya'nın ardından Türkiye, servet adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

İskandinav ülkelerinde bile eşitsizlik görülüyor; İsveç'in öncülüğünde diğer İskandinav ülkeleri de servet dağılımı konusunda ortalamanın üstünde yer alıyor. Ancak AB'nin "Dört Büyükleri" arasında Almanya, servet adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülke olarak öne çıkıyor.

YÜZDE 1'LİK KESİM SERVETİN YÜZDE 40'INA SAHİP

Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesimin servetinin yüzde 39,5'ine sahip olduğu kaydediliyor. Bu oranla Türkiye, Avrupa'da en büyük dengesizliğin yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. En zengin yüzde 1'lik kesimin servetinin en düşük olduğu ülke ise yüzde 13,5 ile Belçika.

Diğer bazı ülkelerde ise en zengin yüzde 1'lik kesimin servetinin payı şöyle: Almanya (%30,4), Yunanistan (%25), Fransa (%21,1) ve İngiltere (%20,6).

Türkiye'de en zengin yüzde 5'lik kesimin servetinin yüzde 59,2'sine sahip olduğu belirtiliyor. En zengin yüzde 10'luk kesim ise servetin yüzde 69,8'ine sahip.

HALKIN YÜZDE 71'İNİN 10 BİN DOLARDAN AZ SERVETİ VAR

Türkiye'de halkın servet durumu da dikkat çekiyor. 2022 yılında, Türkiye'deki halkın yüzde 71'inin 10 bin dolardan az serveti olduğu görülüyor. Türkiye bu alanda açık ara önde geliyor; Sırbistan'da bu oran yüzde 40 iken, Almanya'da yüzde 10 ile en düşük seviyede bulunuyor.

Yetişkin başına düşen servet miktarına bakıldığında, Türkiye hem ortalama hem de ortanca göstergelerinde açık ara son sırada yer alıyor. Türkiye'de yetişkin başına düşen ortalama servet 16,7 bin Euro iken, ortanca servet sadece 5,2 bin Euro seviyesinde bulunuyor.

Bu veriler, Türkiye'de servet dağılımındaki eşitsizliğin ve adaletsizliğin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Türkiye Enflasyonda Avrupa'da Birinci: Dünya Sıralamasında Afrika Ülkelerini Geçti Türkiye Enflasyonda Avrupa'da Birinci: Dünya Sıralamasında Afrika Ülkelerini Geçti

Kaynak: Karar