TEŞRİK-İ ~MESAİ -

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...

El-Melik : Celle-Celâlûhû' (Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan)!!

• An olur ,Aşağıdakiler yukarıdakileri tutmaktan yorulurlar..

• Fakat verilmiş bir söz varsa Allah'a teşrik-i mesâi için yorgunluk biter söz baki kalır.

• Son günlerde davamıza ve dava kardeşlerimizin arasına tefrika,

- sokmaya çalışan düşmanlar artmış durumda , 

- unutmayın ki " Uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı çok severler.

• Neden bu hafta teşrik-i mesâi dedik?

- Birlik ve beraberliğimize karşı tefrika 

-sokmaya çalışanlara başaramayacaklarını anlatmak için!

• Konu başlığımız da geçtiği gibi 

• “teşrîk-i mesâî “bir gaye uğruna 

- kurulan çalışma ortaklığı, birlikte çalışma, iş birliği” olarak tanımlamaktadır.

Teşrik-i mesâi ile iştiraki a'mal hasıl olur ve Taksim'i a'mal vuku bulur. 

- bu üç unsur İslam davasında ayrılmaz bölünmez bütünlüğün şartıdır. 

• İştirak-i a'mal" , "teşrik-i mesai" , "taksim-i a'mal" kavramlarını açalım !

• İştirâk-i a'mal: Amelde ortaklık; amelde beraber ortak olmak; iş ortaklığı demektir. 

• Bir davada kişi bir iyilikte bulunsa o davada ki diğer kişilere de aynı a'mal yazılır.

 TEŞRİK-İ Mesai özetle tekrar verelim Aynı amaç ve aynı hedef uğrunda diğer 

- insanlarla canla başla çalışıp çabalamak anlamına geliyor.

• Taksim-i a'mal: İş taksimi; iş bölümü; görev dağılımı demektir.

• Yani ortak bir amaç etrafında herkesin bir görevi üstlenmesi 

- anlamına geliyor. 

• Bir şirkette muhasebe, pazarlama, işçi, temizlikçi, çaycı gibi görevlerin

- farklı kişiler tarafından ifa edilmesi gibi...

• Yukarıda bahsettiğim :İştirak-i a'mal" , "teşrik-i mesai" , "taksim-i 

- a'mal" kavramları bizim Milligörüş davamızın ana temel taşıdır. 

• Bu taşlardan birisi eksik olsa birisi yerinden oynasa davamızın temeli sarsılır..

• Hepimiz her an her saniye her salise Azrail (a.s) ile Teşrik-i - mesai deyiz.

- hayat denen yokuş bir gün mutlaka ölüm düzlüğüne varacak bunun kaçarı yok !!

• Bugün dünyanın dört bir yanında , müslüman din kardeşlerimiz zulüm 

- altında ezilip birer birer yok edilirken neden, Birlik ve beraberlik içinde 

- onların felahı ülkemizin refahı için çalışmayalım !??

• Milligörüş ile ,Beton duvarlar arasında İslam çiçekleri açacak! çünkü biz buna iman ediyoruz..."

• Bir zamanlar benim gençliğim de dillere uzun süre dolanmış bir söz vardı ( AĞZI OLAN KONUŞUYOR) diye 

- bırakın ağzı olan konuşsun!!

• Hazır yeri gelmişken konumuza uygun bir fıkra ile yazıma biraz tebessüm katarak , yavaş yavaş son vereyim..

Sivas'ta bir dayı hamam işletiyormuş artık vakit gece yarısını geçmiş,, hamamı kapatacakmış !

- dayı dışarıdaki işlerini bitirmiş içeriye seslenmiş (içeride Yunan varmı hele?)

- içerden çok geçmeden bir ses yükselmiş dayı bahele ,

• Gadasını aldığım burda Horanta,Yunan Naarasın( yok)ben Gayseriliyim bir ben Çimim !!

• Biz ne dersek, nasıl dersek, diyelim gözüne at gözlüğü takmış insanlar olayları kendi çapı ve Zihni kadar anlayacak.

• ( Bu arada Kayserili kardeşlerimi tenzih ederim fıkralar da bizim Karadenizli, temel kadar yer edinmiş insanlar olduğu için yeri de gelmişken bu fıkrayı yazdım:)) 

• Uzun lafın kısası, davet bizden, hidayet Allah'tan..

• Değerli kardeşlerim cennet mekân Erbakan hocamın bize hep dediği şu

- sözü hatırlayalım ve herkes kendini hesaba çekerek bölen değil birleştiren 

-ayrıştıran değil barıştıran bir davamız olduğunu hatırlasın ;

• Lütfen cennet mekan, Erbakan hocamın sesinden okuyun!

- " Aranızda (millî selâmet)' Saadet Partili olan varsa dışarı çıksın!

• Aranızda Erbakancı varsa dışarı çıksın!

• Bizim davamız partilerin davası, 

 - Erbakan ve şahısların davası değildir.

•  Biz bir inancın temsilcileriyiz.”  bizim davamız Milligörüş davasıdır.

           

" Ayrılıkta azab birlik ve baraberlikte rahmet vardır"

      

         Prof.Dr. Necmettin Erbakan..

          ( Ruhuna - Fatiha)

 ____"Fİ _ EMÂNİLLÂH___ 

                        ___Kablel_Vuku___

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn..