Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2022 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporuna göre, 2016-2022 yılları arasında icra dosya sayısı 6 milyon 255 bin 482'ye, alacak miktarı ise 112 milyar 413 milyon 996 bin 782 liraya ulaştı.

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetim raporuna göre, 2016-2022 yılları arasında SGK'nin icra dosya sayısı 6 milyon 255 bin 482'ye yükseldi ve toplam alacak miktarı 112 milyar 413 milyon 996 bin 782 Türk Lirası olarak kaydedildi. Ancak bu dönemde SGK, bu alacakların sadece yüzde 38.33'ünü tahsil edebildi, yani 43 milyar 93 milyon 821 bin 221 TL ödeme gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı'nın icra ve iflas dairelerine yönelik verilerine göre ise 2022 yılında icra ve iflas dosya sayısı önceki yıllardan devredenlerle birlikte 33 milyon 275 bin 632'ye yükseldi. SGK ise 7 yılda sadece 758.168 adet mal ve 450.406 gayrimenkul için haciz işlemi başlatabildi, yalnızca 12.264 gayrimenkulü ve 1449 malı satabildi.

Sayıştay raporu, bu düşük icra sayısı ve tahsilatın düşük olmasının, SGK'nin alacaklarını garanti altına almak için icra memurları tarafından uygulanan haciz işleminin ardından yaşanan dağınıklığın ve profesyonel bir icra satış biriminin oluşturulmamasının bir sonucu olduğunu vurguladı. Raporda ayrıca, SGK alacaklarının tahsilatlarını artırmak için yasal ve idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Milli Gazete