NEYİ, NİYE, NE NİYETLE YAZMALI

29.12.2022 Perşembe

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’a hamd, Rasül-i Ekrem efendimize âline ve ashabına salat-ü selam ederiz.  

Esselamü Aleyküm; Muhterem Kardeşlerim.

Öncelikle bu ortamda yazma imkanı tanıdığı için Ahmet bey kardeşime ve bendenizi refere eden Kable-l Vuku kardeşime teşekkür ederek satırlarıma başlamak istiyorum.  Allah c.c. kendilerinden razı olsun. İnşallah kısmet olursa 2023 yılında sizlerle 15 günde bir buluşacağız, hayatın aksi kabilinden bizi ve hayatı ilgilendiren hemen her konuda duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu merhaba yazısında işin başında niyet ve beklentilerimi sizlerle müzakere etmek istiyorum.

Bir işe başlarken, niyetin düzgünlüğü ve temizliği ezcümle o iş için beslenen niyetin kalitesi çok çok mühimdir. Zira amelin neticesindeki hasılatın sıhhatini, başlangıçtaki niyetin ayarı belirler. ‘’ Niyet hayr, akıbet hayr’’ ve ‘’Sağlam bir besmelesi olmalı insanın..’’ diye başlayan kültürümüze ait sözleri duymayanınız yoktur. İhlas ve samimiyetle çıkılan her yol bereketlenir, emek asla zayii olmaz. Kul gayrette samimi olur ve azmederse nefsî değil, rahmani düşünürse asla ve asla kaybetmez. Başarıyı dünya ölçeklerinden çıkarıp Toplam Başarı’ya vurduğumuzda bu hep böyledir. Giderek azalan ve unuttuğumuz unutturulduğumuz kadim klasik kitaplarda yakın zamana kadar bu edebe dikkat edilir; ‘’Gayret bizden tevfik Allah’tandır’’ ifadesi olmazsa olmaz bir şekilde mutlaka yer alırdı. Ucuz bir özenti, savunma psikolojisi, yenilmişlik psikolojisi mi? nedendir bilinmez sırf artistlik olsun diye manevi eksenli bu gelenekleri önemsemez olduk. Her şeyi görsele gösterişe kurban eder olduk. 

İhlas ve samimiyetle çıkılmayan ve besmelesi olmayan –o besmele unutturulur- her türlü girişim ve hareket ve icraat ise güdüktür. En güzel örneği ise ahanda işbaşındaki hükümettir. Ne yapsalar ne etseler olmadı olmuyor olmayacak. Çünkü nefisleri uğruna feda ettikleri canlar ve değerler onlara hafakanlar yaşatmaya, kabusları olmaya devam edecek emin olun. Rahmetli Erbakan Hocamız, platformdan fırlatılan bir füzenin milimetrenin bilmem kaç da kaçı olsa bile sapması durumunda fezada devasa  farklar doğuracağını, temel değerlere bağlı kalmayı sıkı sıkıya tenbihleyip niyetin sağlam tutulması konusunda talebelerini hep uyarmıştır. İnsan bir kez sendelemeye görsün, nasıl bir hengameye düştüğünü ancak sekeratta yada telkinde mezar taşına kafayı vurunca anlar Allah korusun. 

Rızayı gözetmeyen niyeti nefsani işler bir müddet sonra yorar insanı. Namaz da böyledir Cihad da. O yüzdendir münafıklara yatsı ile sabah namazının güç gelmesi. Poz mücahidi isen bir müddet sonra pes edeceksin yaz bir kenara. Aşıklar ve Arifler ise gecenin karanlığına meftundur. Bitmez tükenmez onların aşkı ve nuru. Ayın on dördü gibi parlar etrafa ışık saçarlar. Bu aşkınlığın sebebi ibadet ve zikrin kalpte oluşturduğu dalgalar ve harelerdir. Onların ilim ahlak rızaya erme talepleri limitsizdir. Limitsiz ve halis olan ise her zaman hayydır, canlıdır, heyecanlıdır, diri ve dinçtir.

İmam-ı Gazali hazretleri der ki; Namaz görünürde ulvi bir ibadettir ama riya karışırsa yüze çarpılır, çünkü niyet nefsanidir. Cima ise görünürde süflidir ama Salih ve Saliha nesiller kasdıyla olduğunda, haramdan sakınmak niyeti ile sevap kazanma vesilesi oluverir. Yüce Kitabımızdan sonra en sağlam kaynak hadis kitabı Buhari Şerif’in ilk hadisi ‘’Ameller niyetlere göredir’’ hadisidir ve alimlerimiz bu hadis-i şerife ‘’hadislerin fatihası’’ ismini vermişlerdir. Dünyaları bağışlasan da canlar feda etsen de niyet halis değilse ol kişi cehennemliktir buyuruyor Fahr-i kainat Efendimiz.

Şahsi emellerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edenlerin kazanıyor gibi olduklarına bakmayın. Üzerinden mühlet geçip hakikatler gün yüzüne çıkınca Hanya da Konya da bilinecektir. 

Kardeşlerim bu kadar lakırdıyı niye yaptım. Kendime nasihatten öte bir şey değil aslında. Fabrika ayarlarını çerçeveyi formatı  işin ruhunu misyonunu kaybetmemek için. Tavsiyemdir bir işe başladığınızda bir işe giriştiğinizde niyetinizi çok çok iyi sorgulayın ve zararlı ayrık otlarını ayıklayın. Sonra da taahhütvari kayıt altına alın derim. Şirketler misyon vizyon ve temel amaç ve gayelerini pirinç metalden kalıplara laf olsun diye yazmıyorlar. Bizlerde aklımıza kalbimize kazıyalım. Sorun mesela kendinize; niçin sosyal medyadasınız?. İyice şuurlu bir sorgulamanın ardından Allah rızası için burada olduğumuzun vicdanlarda istatistiği çok az çıkacaktır. Zaman en kıymetli hazinedir ve burnumuzdan fitil fitil getirilircesine boş ma’layani kelamlardan boş abes işlerden hesaba çekileceğiz.  Ya Hayır konuş Ya sus diyen Rasülullah Efendimiz ne büyük düstur koymuş ortaya. 

Evet kardeşlerim toparlayacak olursak; İddialı ve akademik makale türü ciddi ve bir o kadar sıkıcı kavrama ve terime boğan viskozitesi koyu yazılardan ziyade gönüllere dokunan, edebiyatımızda ‘’deneme- fıkra’’ türü diye karşılığını bulan sohbetvari yazılarla karşınızda değil yanınızda olacağız. Aynı yöne bakıp sohbet edeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz ve yeterince kutuplaştığımız yetti ve herkes yoruldu. Bir çift güzel söze, tebessüme hasret çağın insanı inanın. 

Bu yazma eylemini cihadın şubelerinden bir şube görüp ciddiyetle sağlam ve anlamlı bir niyetle ele almamız gerektiğini düşündüm ve böyle bir içtüzükle başlamak istedim, Yazımı nihayete erdirirken 2023 yılı ile ilgili dileklerimi sizlerle paylaşmak işitiyorum. Cahiliye devrini bile sollayan insanların insanlıktan çıktığı esfeli safiline yuvarlandığı, yamyamlığın bile masum kaldığı tiksinç ve iğrenç ötesi mahlukların nefes aldığı zaman diliminde2023 de Rabbim insanlığa bir çıkış yolu açıversin inşallah. Zira yeryüzü bir işkencehane oldu artık. Kim bilir yerin altının yerin  üstünden daha hayırlı olduğu zamanlar belki de bu zamanlardır.   

Vesselam Veddua....