Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı politika faizini piyasa beklentilerinin aksine yüzde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarttı. Karar metninde, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2023 seçimlerinden beri faiz artırıyor. Son olarak faiz, ekimde 500 baz puan artışla yüzde 35’e yükseltilmişti.

Kasım ayı faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentilerinin tersine Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 35’ten yüzde 40 düzeyine yükseltti.

SON 6 AYDA 3150 BAZ PUAN ARTIRIM

PPK, haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz, eylül ve ekim toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı. PPK bugünkü kararla beraber son 6 toplantıda 3150 baz puanlık artırımına gitmiş oldu.

Genel Bütçeden, Emekliye Ayrılan Pay Yüzde 40 Düştü Genel Bütçeden, Emekliye Ayrılan Pay Yüzde 40 Düştü

PPK karar metninde ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesinin, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu vurgulandı.

'AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENMEKTE'

Açıklamada, "Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin başladığına işaret etmektedir.

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmektedir" denildi.

'PARASAL SIKILAŞTIRMA HIZI YAVAŞLATILACAK'

Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir.

Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ve parasal sıkılaşmanın, aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."