Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2023 Temmuz sonu itibarıyla ülkenin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre %3,1 oranında azalarak 298,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %5,7 oranında azalarak 588,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olan net UYP'nin 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Temmuz sonunda -290,2 milyar ABD doları seviyesinde olduğu belirtildi.

Varlıkların alt kademelerine bakıldığında, rezerv varlıklar kaleminin %13,3 oranında azalışla 111,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kaleminin ise %3,3 oranında artışla 124,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatlarının %11,7 oranında arttığı kaydediliyor.

Yükümlülüklerin alt kademelerine bakıldığında ise, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle %24,3 oranında azalışla 154,6 milyar ABD doları olduğu belirtiliyor. Portföy yatırımlarının %3,6 oranında azalarak 89,9 milyar ABD doları seviyesine gerilediği ve diğer yatırımların ise %5,4 oranında artarak 344,3 milyar ABD doları olduğu ifade ediliyor.