Aylık bazlı gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Mart 2023 raporu yayımlandı. İstanbullu vatandaşların mart ayında evde en çok konuşmuş olduğu konu ilk olarak Maraş depremleri oldu. Kredi kartı kullananların %32,7’si borçlarının asgari tutarını ödeyebildiklerini söylerken, 10 üzerinden değerlendirmeyle İstanbulluların memnuniyet seviyesi 5 olarak ölçüldü.

İstanbul Planlama Ajansı aracılığıyla aylık şekilde gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Mart 2023 raporu yayımlandı.

Yayımlanan raporda katılımcılara mart ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların %40’ı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin, %35,2’si ekonomik sorunların, %12,8’i ise 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulduğunu söyledi.

DEPREM ÖNCELİKİLİ GÜNDEM

Katılımcıların %56,4’ü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade etti. İkinci sırada ise %21,3 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve üçüncü sırada %16,2 ile ekonomik sorunlar yer aldı.

Katılımcıların %35,5’ü gerçekleşeceği tahmin edilen İstanbul depreminin mart ayında İstanbul’un gündemi olduğunu söyledi.

%32,7’Sİ BORCUN ASGARİSİNİ ÖDEYEBİLİYOR

Kredi kartı kullananların %49,5’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, %32,7’si ise borçlarının asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,8’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %5,1’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %5,9’u ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

%36,7’Sİ GEÇİNEMİYOR

Mart ayında katılımcıların %22,2’si bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %14,4’ü aslında pek geçinemediğini, %44,1’i kıt kanaat geçinebildiğini, %19,2’si ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

İSTANBULLULAR MUTLU DEĞİL

Katılımcılara Mart ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,3 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,9 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Mart ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 5 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü.

Yaşam memnuniyeti düşük gördüğünü belirten katılımcıların %63,9’u ekonomik sorunlar ve %21,8’i ise deprem sebebiyle yaşam memnuniyetinin düştüğünü belirtti.

Kaynak: Karar