Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2023 Yolsuzluk Algı Endeksini yayımladı. Raporda Türkiye düşüş eğilimini sürdürerek 100 üzerinden 34 puana gerilemesi dikkat çekti.

İşte  Temmuz Zam Tutarları İşte Temmuz Zam Tutarları

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2023 Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI), Türkiye'nin yolsuzluk alanında önemli bir düşüş yaşadığını gösteriyor. 100 puanlık skalada Türkiye, 34 puan alarak gerileme kaydetti. Türkiye'nin 2014'e göre %11, 2018'e göre ise %7 oranında puan kaybettiği belirtildi.

Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ortalama skor 35'e düşerken, bu bölgede hukukun üstünlüğünde işlevsizlik ve artan otoriterleşme göze çarpıyor. Raporda, son on yılda skorunu iyileştiren beş ülke bulunurken, gerileyen üç ülke arasında 35 puana gerileyen Bosna-Hersek, 34 puanla Türkiye ve 18 puanla Türkmenistan yer aldı.

ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDE GERİLEME

DW Türkçe'nin aktardığına göre raporda, yargı ve polis sistemlerine yandaşların yerleştirilmesi, muhalefetin baskı altına alınması gibi durumların üst düzey yolsuzlukları teşvik ettiği vurgulandı. Yolsuzluğun norm haline geldiği düzenlerde adaletin engellendiğine, adalet kurumlarının çeşitli çıkar gruplarının etkisi altına girebildiğine işaret edildi.

LİDERLERE ADALET ÇAĞRISI

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı François Valérian Chair, adalet sistemlerinin yolsuzlukla mücadelede kritik rol oynadığını ve adaletin siyasi müdahaleye maruz kaldığında halkın bu durumdan zarar gördüğünü belirtti. Chair, liderlere hukuk kurumlarının bağımsızlığını güvence altına alma ve yolsuzlukla mücadelede yatırım yapma çağrısında bulundu.

Yolsuzluk Algı Endeksi, kamu sektörlerindeki yolsuzluk seviyesiyle ilgili iş dünyası ve ülke uzmanlarının algılarını ölçüyor. Raporda, 2016 yılından bu yana küresel çapta adalet ve hukukun üstünlüğünde gerileme yaşandığı, bu durumun bazı ülkelerdeki otoriterleşmeyle güçlendiği kaydedildi.

Endeks, 180 ülkenin incelendiği bir araştırma olup, sadece 28 ülkede olumlu gelişmeler kaydedilirken, 34 ülkede durumun kötüleştiği belirtildi. Dünya genelinde Danimarka en yüksek, Somali ise en düşük skorla sıralandı. Batı Avrupa ve AB grubunda ise ortalama skor 65 olup, bu bölgede de gerileme gözlemlendi. Avrupa'da sadece altı ülkenin skorunda iyileşme, sekiz ülkede ise gerileme yaşandığı rapor edildi.

Kaynak: Karar

Editör: Ahmet Kacır