Son 3 yılda kişi başına milli gelirde rekor bir artış yaşandı. Dolar bazında yüzde 52 artan milli gelir ilk kez 13 bin doları aştı. Ancak bu önemli gelişmeye rağmen Türkiye'nin dünya sıralamasında bir değişiklik olmadı. Türkiye, 20 yıl önceki gibi 69. sırada yer alıyor. Ekonomistler bu durumu dolar enflasyonu ve sığınmacılara bağlıyor. Uzmanlara göre son 10 yılda dolar bazında kişi başına milli gelirde yüzde 23'lük bir düşüş yaşandı.

Türkiye'de son üç yıl içerisinde kişi başına düşen milli gelir dolar bazında %52 oranında artarak ilk kez 13 bin doları aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre, kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 13 bin 110 dolara yükseldi. Bu artışa rağmen, Türkiye'nin küresel ekonomik sıralamasında bir değişiklik olmadı ve ülke, 2003 yılındaki gibi 69. sırada yer alıyor. Ekonomistler, bu durumu dolar enflasyonu ve sığınmacı sayısındaki artışa bağlıyor ve dolar bazında kişi başına milli gelirin son on yılda %20'den fazla düştüğünü ifade ediyor.

Euronews'te yer alan habere göre, 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle kişi başına milli gelir 3 bin 608 dolardı ve bu miktar 2013 yılında 12 bin 582 dolara kadar yükseldi. Ancak bu tarihten sonra kişi başına milli gelirde düşüş yaşandı ve 2020 yılında 8 bin 600 dolara geriledi. 2023 yılında ise kişi başına milli gelirde rekor bir artış gözlendi.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİ DEĞİŞMEDİ

Dünya sıralamasında ise Türkiye'nin pozisyonu sabit kaldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2000 yılında Türkiye, kişi başına düşen milli gelir açısından Bulgaristan ve Romanya'nın iki katından fazla, Macaristan'dan ise biraz düşük bir seviyedeydi. 2023 yılında ise Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'ın kişi başına milli geliri, Türkiye'yi geçmiş durumda.

DOLAR ENFLASYONU DİKKATE ALINDIĞINDA DÜŞÜŞ VAR

IMF'nin tahminlerine göre, Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 2028 yılında 17 bin 333 dolara yükselecek ve dünya sıralamasında 68. sıraya yükselecek. Ancak ekonomistler ve uzmanlar, sığınmacıların ekonomiye katkısının kişi başına milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmadığını ve bu durumun gerçek geliri fazla gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca, dolar enflasyonu dikkate alındığında, son on yılda kişi başına milli gelirin aslında düştüğüne dikkat çekiliyor. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik gelişimini farklı bir perspektiften değerlendirmeyi gerektiriyor.