ABD’deki Siyonist Yapılanma: Yahudi Ve Evanjelik Örgütler” başlıklı yazı dizimizin ikinci bölümünü Evanjelist lobiler oluşturuyor. Hıristiyanlar esas olarak Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi olayı üzerinden Yahudilerle geçmişten gelen karşıt bir pozisyona sahip bulunsa da Evanjelistlerin yani Hıristiyan Siyonistlerin Mesihçi anlayışlarının farklı olması, Yahudilerle Filistin üzerine aynı hedefleri paylaşmalarına yol açıyor. Evanjelistlerin inanç sistemine göre, Hz. İsa’nın yeryüzüne tekrar gelmesi ve Armageddon ile birlikte Kudüs merkezli Tanrı’nın krallığının kurulması gerekiyor. Zira inanışlarına göre böyle bir durumda cennet kendilerine verilecektir. Bundan ötürü Siyonistlerin Filistin üzerindeki emellerine destek veren Evanjelistler, ABD içerisinde İsrail’in lehine lobi faaliyeti yürütüyor.

EVANJELİSTLERİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KİMLER?

Evanjelistler yani Siyonist Hıristiyanlar, İsrail rejiminin ABD içerisindeki en önemli gücü olarak görülürken bu hareketin önde gelen isimleri arasında medya patronu Pat Robertson, Jerry Falwell ve John Hagee gibi Hıristiyan din adamları ve Tom Delay ile Richard Armey gibi önemli politikacılar yer alıyor. 19. Yüzyılda İngiltere’de temelleri atılan Evanjelizm’in ABD’deki seyri de bu tarihlerde başlıyor. ABD’de varlıklı bir Evanjelist olan William Eugene Blackstone’un Filistin topraklarının Yahudilere verilmesi amacıyla 1891 yılında “Blackstone Memorial” isimli bir dilekçe hazırladığı ve pek çok önemli ismin imzasını aldıktan sonra dönemin ABD Başkanı Benjamin Harrison’a sunduğu biliniyor.

ABD’DEKİ İSRAİL YANLISI EN BÜYÜK ÖRGÜT: CUFI

ABD’deki Evanjelist lobi kuruluşlarının başında ‘Christians United For Israel’ yer alıyor. CUFI şeklindeki kısaltmayla anılan oluşum, 2006 yılında Papaz John Hagee tarafından kuruldu. 10 milyondan fazla üyeye sahip olan CUFI, ABD’deki İsrail yanlısı en büyük örgüt olarak biliniyor. CUFI’nin web sitesinde, oluşumun amacının İsrail’i ve Yahudileri koruyup kollamak olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor.

ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER OLUŞUM: IFCJ

ABD’de Siyonizm inancı doğrultusunda çalışmalarda bulunan Hıristiyan oluşumlar arasında öne çıkan bir diğer kurum ‘International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ). 1983 yılında Haham Yechiel Eckstein tarafından kurulan IFCJ, misyonunu Yahudiler ile Hıristiyanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve tüm Yahudilere yardımcı olmak şeklinde açıklıyor. ‘ABD’deki Siyonist Yapılanma: Yahudi ve Evanjelik Örgütler’ başlıklı yazı dizisinin hazırlanmasında İNSAMER tarafından Lokman Göktaş imzasıyla yayınlanan ‘ABD’de Siyonist Lobiler ve Etkileri’ başlıklı rapordan istifade edilmiştir.

Kaynak: Milli Gazete  / Bekir Şirin