İSLAM OLMAK YANİ MÜSLÜMAN OLMAK NEDİR?

İslam, teslimiyet, boyun eğmek, salim bulunmak, lekesiz olmak, selim olmak, selamete kavuşmak, güven ve barış içerisinde olmak, ihlaslı olmak ve samimiyet gibi anlamlar içerir. İslam'a giren kişiye Müslim veya Müslüman denir. İslam'a teslim olan manasında kullanılmaktadır. Müslim kelimesinin kökü İslam'dan gelmektedir.

Kişi bilinçlenmeden yani farkındalık sahibi olmadan bilinçaltı kayıtları ile yaşamını sürdürür. Yani ön belleği kullanır. Duyguları ile hareket eder. Bu davranış hayvani bir davranış şeklidir ve bedeli ağır ödenir. Lakin bilinçlenip şuur sahibi olduğunda duygu ve düşüncelerini kalp süzgecinden geçirip davranır. Yanlış duygu ve düşünce formatını değiştirip hakikate uygun bir şekilde enkarne eder. Yani ruhunu bedenleştirip ruhuyla hareket eder. Yani İnsan gibi düşünür insan gibi hareket eder. Ruh Allah'dan bir parça olduğu için yanlış düşünüp yanlış davranması mümkün değildir. Kişi basiret sahibi olur. Yüce kitabımız Kuran- ı Kerimde zaten şuur sahiplerine seslenir.

Ayrıca şuurla yapılan ve şuura işaret eden tefekkürü emreden ayetler de bu hususa işaret ediyor:

"Düşünen bir topluluk için ..."(Bakara, 2/164)

"Aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır ..." (Al-i İmran, 3/190)

"Anlayıp öğrenmek isteyen bir topluluk için ..." (Bakara, 2/230)

"Görmüyorlar mı ..."(Yasin, 36/71)

"Düşünüp anlasınlar diye ..."(Bakara, 2/221)

"Hala düşünmüyor musunuz?.." (Yunus, 10/3)

"Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz ..." (A'raf, 7/3)

"Akıl erdirmiyor musunuz?.." (Yunus, 10/16)

"Düşünesiniz diye ..." (Bakara, 2/73)

"Onlar düşünmezler ..." (Ankebut, 29/63)

"Eğer düşünüp anlıyorsanız ..." (Âl-i İmran, 3/118)

Hani diyorlarya okuyorum ama kuranı kerimi anlamıyorum işte nedeni budur. Kuranı kerime muhatap olmak için nefsini temize çıkarmak gerekir. Yani Kuran'a temiz olarak dokunmak gerekiyorya aslında burada ruhen ve bedenende temizlikten bahsediliyor düşünenler için büyük açılımlar olur.

Bu bağlamda düşünürsek kendimizi müslüman olarak kabul edersek acaba ne kadar müslümanız! O yüzdenmi islam ülkeleri acı, keder ve fakirlik içinde. Bediuzzaman şöyle diyor;

 " İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir. İmân hem nurdur, hem kuvvettir."

Kâinata halife olmak için Allah'a kul olmak gerekir. Lat, menat, uzza yani;

Lât: Otorite…

Uzza: Güç…

Menat: Para…

Değil...

Bunların kulu olduğunda dünyanın kölesi olursun. Gerçekten müslüman olduğunda bunların hepsi senin kölen olur.

Yazdıklarım kendi nefsime...

Aslı SOYLU