DİSK-AR verilerine göre, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunda gıda enflasyonu yüzde 110, en yüksek gelir grubunda ise yüzde 51,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 75,45 artarken, aylık yüzde 3,37 oranında bir yükseliş kaydedildi. Özellikle gıda enflasyonu dikkat çekici düzeyde yükseldi; aylık yüzde 1,69, yıllık ise yüzde 70,14 olarak hesaplandı.

ENFLASYON VERİLERİNE DİSK-AR'DAN ELEŞTİRİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in açıkladığı verilerin halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmadığını belirtti. DİSK-AR, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonunun yüzde 110,1 olduğunu açıkladı.

YOKSULUN GIDA ENFLASYONU DAHA YÜKSEK

DİSK-AR’ın açıklamasına göre, resmi gıda enflasyonu ortalama yüzde 70,1 olarak gerçekleşirken, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 86,1’e çıktı. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 80, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 91,7 olarak belirlendi. En yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 110,1 seviyesine ulaştı.

GELİR GRUPLARINA GÖRE FARKLI ENFLASYON DENEYİMLERİ

Yüksek gelir grupları daha düşük gıda enflasyonu hissetti. Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 67,1 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 51,1 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 110, en yüksek gelir grubunun ise yüzde 51 oranında kaldı. Bu durum, enflasyonun gelir gruplarına ve toplumsal kesimlere göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

TÜFE VE GIDA FİYATLARI ENDEKSİ ARTIYOR

DİSK-AR’ın açıklamasında, TÜFE ve gıda fiyatları endeksinin artmaya devam ettiği vurgulandı. 2005 Mayıs ayında 117 olan TÜFE endeksi, 2024 Mayıs ayında 2.282’ye yükseldi. Aynı dönemde, 112 olan gıda fiyatları endeksi 3.292’ye çıktı. Yıllık enflasyon oranı, 2005 yılında yüzde 8,7 iken, 2024 yılında yüzde 75,5 oldu. Yıllık gıda enflasyonu ise 2005’te yüzde 4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 69’a yükseldi.

Ücretli Çalışanların Milli Gelir Payı Eriyor: Türkiye’de Alım Gücü Krizi Derinleşiyor Ücretli Çalışanların Milli Gelir Payı Eriyor: Türkiye’de Alım Gücü Krizi Derinleşiyor

Son yıllarda, gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. 2005 Mayıs ayında TÜFE ile aynı seyreden gıda fiyatları endeksi, 2024 Mayıs ayında TÜFE’nin 1.010 puan üstüne çıktı.

Bu veriler, Türkiye'deki enflasyonun özellikle düşük gelirli kesimler üzerindeki etkisini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Gelir grupları arasındaki enflasyon farkları, enflasyonun farklı kesimler tarafından nasıl farklı hissedildiğini ortaya koyarken, DİSK-AR’ın eleştirileri enflasyon hesaplamalarının doğruluğu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.

Editör: Ahmet Kacır