Şair Kaan Eminoğlu öncülüğünden bir araya gelen ve sayısı 100’ü aşan şair, yazar, akademisyen, dergici ve gazeteci PTT Kargo’nun kitap ve süreli yayın kargo ücretlerine yaptığı yüzde 400 zam’dan geri dönmesi için bir bildiri yayınladı. 5.00 TL olan kargo ücretini 20.75 TL’ye çıkmasının kabul edilmez olduğuna değinilen bilrdiri ‘İtiraz ediyoruz’ başlığıyla yayınlandı.

PTT KARGO’YA YAZARLARDAN TEPKİ GELDİ

PTT Kargo’nun kitap ve süreli yayın kargo ücretlerine yaptığı yüzde 400 zam edebiyat dünyasından tepki topladı. PTT, kitap gönderiminde uyguladığı tarifede değişikliğe giderek 5.00 TL olan kargo ücretini 20.75 TL’ye çıkarması üzerine Şair Kaan Eminoğlu öncülüğünden bir araya gelen şairler, yazarlar, akademisyen, dergici ve gazeteciler alınan karara itiraz etti. Karara karşı bir araya gelen 100’den fazla kalem ve kültür emekçisi bir bildiri yayınlayarak PTT Kargo’nun tarife değişikliği kararından geri dönmesini talep etti. ‘İtiraz ediyoruz’ başlıklı bildiride kararın edebiyat ve akademi dünyasına zarar vereceğinin altı çizildi.

“ESKİ FİYAT TARİFESİNE DÖNMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Söz konusu bildiride “PTT’nin kararı; kültür dünyamızı besleyen, insanlara bilim ve sanatla yaşam alanı açan, entelektüel faaliyetlerin en değerlisi olan okuma eyleminin aracısı olan kitap ve dergilerin okurun hayatındaki yerini kaybetmesine sebep olacak kadar ağır sonuçlara gebedir. Hâli hazırda kargo ücretinin kitap ve dergi ücretinden pahalı olması kitap ve dergilerin okura ulaşması önünde büyük bir engel oluşturmaktadır.

PTT Kargo'nun eskiden olduğu gibi kitap ve süreli yayınlara ilişkin kargo ücretlerini makul seviyede tutarak;  kültür, sanat ve edebiyatımıza karşı sorumluluğunu yerine getirmesi, bir kamu kuruluşu olarak okumaya teşvik edici uygulamalarıyla ilgili olarak kamu aleyhine olan hiçbir değişikliği hayata geçirmemesi gerekmektedir. Şair, yazar, yayıncı, akademisyen, kültür emekçisi ve aydınlar olarak PTT Kargo'nun kitap gönderim bedeline ilişkin zam kararını iptal ederek eski fiyat tarifesine dönmesini talep ediyoruz” ifadelerine kaydedildi.

Kaynak: Milli Gazete