Dünya Bankası, Harvard Kennedy School, AidData ve Kiel Institute for the World Economy araştırmacılarının raporuna göre Çin, 'Kuşak ve Yol' projesi üzerinde bulunan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 borçlu ülkede 240 milyar dolar değerinde 128 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Financial Times'ın haberine göre Çin'in kurtarma paketlerini kullanan Türkiye, Arjantin, Belarus, Ekvador, Mısır, Ukrayna, Pakistan gibi ülkelerin bazılarının aynı zamanda IMF yardımı da aldığına dikkat çekildi.

Rapordaki bulgulara göre 2019-2021 arasında Çin'in gelişmekte olan ülkelerde açtığı kredilerinin büyüklüğünün 104 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.

2000 ile 2021 yılları arasında açılan kredilerin büyüklüğü ise 240 milyar doları buldu. Çin, bu dönemde borçlu ülkelerde 128 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Advertisement
Çin'in kredileri 2 yolla 22 gelişmekte olan ülkenin kullanımına açtığı belirtildi. İlk yol merkez bankaları arasındaki swap kanalıyla gerçekleşirken ikinci alternatif ise doğrudan ödemeler dengesi desteği yoluyla yapıldı.

Rapora göre Çin, swap kanalı yoluyla 170 milyar dolar, ödemeler dengesi desteğiyle 70 milyar dolarlık kredi sundu.