Kâğıt üzerinde muhafazakâr bir partinin 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda bulunduğu ülkemizde, zina almış başını gidiyor. Faizin normalleştirildiği Türkiye’de, namaz kılan sayısının da az olduğu görülüyor. AK Parti iktidarının dindar nesil yetiştirme iddiasının sözden eyleme geçemediği görülürken, deizm ve ateizm sayısı da gelecek adına büyük bir tehlike arz ediyor.

Ekonomik alanda büyük bir krizin içerisinde bulunan Türkiye’de bir diğer büyük problemin de ahlâk ve maneviyat konusunda olduğu görülüyor. Asırlarca İslam coğrafyasına sancaktarlık yapmış olan ülkemizdeki ahlâki çöküntü yürekleri sızlatırken, içerisinde bulunulan durum yarınlarımız adına endişe duyulmasını gerektiriyor. Üzerinde yaşadığımız toprakların uzun bir süre, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu / Gelir de adl-i ilahi sorar Ömer’den onu” düsturuyla idare edildiği düşünüldüğünde, “Bu tablo kimin eseri?” sorusu da cevabını buluyor. Kâğıt üzerinde muhafazakâr bir partinin 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda bulunduğu ülkemizde yaşanan ahlâki çöküntü iş başındaki idarecilerin ne denli başarısız olduğunu da ortaya koyuyor.

HELAK SEBEBİ BİR GÜNAH; EŞCİNSELLİK

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere helak sebebi bir günah olarak bilinen eşcinsellik, Türkiye’de git gide normalleşiyor. AK Parti iktidarı döneminde büyük kazanımlar elde eden eşcinsellerin mevcut iktidar sürecinde dernekleşme hakkı gibi birçok imtiyaz elde ettiği de biliniyor. Gelinen noktada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yöneticileri LGBT felaketini sözleriyle hedef alsa da hükümetin LGBT aleyhinde bir türlü harekete geçmemesi de can sıkıyor.

ZİNA ALDI BAŞINI GİDİYOR

Asırlarca ahlâk ve maneviyatın bayraktarlığını yapmış olan ülkemizde, Batılılaşma ile birlikte ortaya çıkan ahlâki dezenformasyonun ciddi boyutlara ulaştığı görülüyor. Her geçen gün zina illetinin arttığı Türkiye’de özellikle sanal âlem fuhşiyat ile kaynıyor. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri uğruna suç olmaktan çıkartılan başta zina olmak üzere gayr-i ahlâki tutum ve davranışların, Meclis’te çıkartılacak kanunla suç kapsamına alınmasından artık kaçılamaz duruyor.

DEİZM VE ATEİZM ORANI DEHŞET VERİYOR

24 Mart 2023 tarihinde yayımlanan “Türkiye’de İnanç ve Dindarlık Raporu” ülkemizdeki deizm ve ateizm tehlikesini gözler önüne sermişti. Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü (International Institute of Islamic Thought-IIIT) ve Mahya Yayınları tarafından gerçekleştirilen araştırmada Allah inancı olmayanların Türkiye nüfusunun yüzde 5,7’sini oluşturduğu belirtilmişti. Öte yandan toplumdaki deist oranının da yüzde 1,7 olduğu kaydedilmişti. Deizm ve ateizm bataklığına saplananların oranının korkunç boyutlarda olduğu saptanırken, mevcut tablo dindar nesil yetiştirme iddiasının sözden eyleme geçemediğini da ortaya koydu.

FAİZ, TOPLUMU ÇÖKERTİYOR

Milli Gazete'nin manşetinde yer alan habere göre, Müslim’de yer alan hadis-i şerifte, “Faiz alana da verene de lanet olsun!” ifadeleri faiz günahının tehlikesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Dinimizin faiz illetine bakışı gayet açık bir şekilde ifade olunsa da ülkemizde faiz belasının dört bir yanı kuşattığı görülüyor. Faiz oranlarının da git gide arttığı Türkiye’de, faiz günahına bulaşmayan kişinin neredeyse yok seviyesinde olduğu biliniyor.

AHLÂKİ TABLO ALARM VERİYOR

Türkiye’deki ahlâki tablonun vahameti şu ana kadar ortaya koyduklarımızla da sona ermiyor. İslam dininin direği olarak görülen namaz ibadetini eda etmeyen Müslüman sayısının bir hayli fazla olduğu bilinirken, Cuma namazı haricinde camilerin boş kalması da yürekleri sızlatıyor. Ticaret ahlâkının kaybolduğu, zekât veren kişi sayısının düşük olduğu, her bir tarafın üryan insan kaynadığı ülkemizde ahlâk ve maneviyat alanında acil çözüm planı hazırlanması şart duruyor.

Bir 4 kişi, gazete bayisi ve yazı görseli olabilir