Tahkimci (ihyacı) İslami hareketler nefsi arıtma pratiklerini ihmal eden dini ve taabbudi yönetim stratejilerini benimsediklerinden, hakimiyet kipinin kavramsal çerçevesinin gerektirdiği gibi ruhu da ilahi öğreti karşısında boyun büktüren kuşatıcı bir ibadet boyutuna erişememişlerdir.

Ancak hiç değilse, Dini, Siyasetin içinde konumlandıran siyasal İslamcıların içine düştükleri SEküler politika ve yönetim anlayışını taklit etme kafa karışıklığına da düşmemiş hiç değilse dini hakimiyet paradigmasını savunan yerleşik geleneği takip edebilmeyi başarabilmişlerdir.

Ancak din üzerinden siyaset yapan ya da yaptıkları siyasete dinilik havası katan İslamcılar, iki arada bir derede ne yaptıklarını bilmez bir hale gelmişlerdir.

Abdurrahman Taha, Dinin Ruhu, s:645

İcra ettikleri SEKÜLER politika ve yönetim anlayışına dinilik sosu katarak İslamcılık oynayanlar İSLAMİ ahlak ve toplum adına bir şeyi başaramazken toplumların İslam'a olan ümitlerini de zedeleyip, onları sekülerleştirdiler mi diyor acaba?

Kaynak: Ahmet Hakan Cakici