Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK )  açıkladığı verilere  2020-2022 arası yaşam süreleri açıkladı. Yaşam süresi Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 1 yıl geriledi. Türkiye genelinde toplamda 77,5 yıl olarak hesaplandı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,8, kadınlarda 80,3 yıl olarak belirlendi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yılı geçti.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu. Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 48,9 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,3 yıl, kadınlarda 51,5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak hesaplandı. Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl, bu süre erkeklerde 27,4 yıl, kadınlarda 32,2 yıl olarak belirlendi. Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15,3 yıl, kadınlarda 18,8 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

Türkiye’de doğduktan sonra beklenen ortalama yaşam süresi, mevcut ölüm risklerine maruz kalındığında 2019-2021 döneminde 77,7 yılken, 2020-2022 döneminde 77,5 yıla düştü.

Kadınların erkeklere göre ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı gözlemlendi.

2019-2021 döneminde erkekler için 75 yıl olan beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıla, kadınlarda ise 80,5 yıl olan süre 80,3 yıla geriledi. Genel olarak kadınlar, erkeklere kıyasla daha uzun bir yaşam süresine sahip ve aradaki fark 5,5 yıl olarak belirlendi.

50 YAŞINDA BİR KİŞİNİN KALAN BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ: 29,8 YIL

Çalışma çağına giriş yapan 15 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Bu süre, erkekler için 60,8 yıl iken kadınlarda 66,2 yıl olarak hesaplandı.

30 yaşındaki kişiler için beklenen yaşam süresi ise 48,9 yıl olarak tespit edildi. Erkekler için bu süre 46,3 yılken, kadınlarda 51,5 yıl oldu. Bu yaş aralığı için kadınlar ve erkekler arasındaki yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 29,8 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 27,4 yılken, kadınlarda 32,2 yıl oldu.

Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süresi, 2019-2021, 2020-2022

Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süresi, 2019-2021, 2020-2022

KADINLARIN 3,5 YIL DAHA FAZLA YAŞAMASI BEKLENİYOR

Ayrıca, 65 yaşındaki kadınların ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşamasının beklendiği belirtildi, Türkiye’de 2020-2022 dönemi hayat tabloları verilerine göre. Bu dönemde 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi erkekler için 15,3 yılken, kadınlarda 18,8 yıl olarak hesaplandı.

YABANCI UYRUKLULAR DAHİL EDİLMEDİ

Yayınlanan raporun açıklama kısmında ise “2020-2022 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Ülke sınırları içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu nüfus kapsam dışı bırakılmıştır. Bununla birlikte, uluslararası göç etkisinden arındırılmış bir nüfus yapısı da oluşturulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.