Türkiye'de açlık sınırında kalan ve muhalefetin ‘en az asgari kadar olmalı’ dediği emekli maaşı, Avrupa’nın en kötülerden. AB İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa'daki ülkeler arasında emekli maaşlarının milli gelire oranında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Türkiye ise GSYH içinde emekli maaşlarına ayırdığı yüzde 6.1'lik pay ile sondan ikinci sırada yer alıyor. Bu oran, Türkiye'nin emekli vatandaşlarına sağladığı mali desteğin Avrupa'nın oldukça gerisinde olduğunu gösteriyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin yayımladığı son verilere göre, Avrupa'daki ülkeler arasında emekli maaşlarının milli gelire oranında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. İtalya, yüzde 17.2 ile bu oranın en yüksek olduğu ülke konumunda, onu sırasıyla Yunanistan (yüzde 16.6), Avusturya (yüzde 15.4), Fransa (yüzde 14.4) ve Finlandiya (yüzde 13.8) takip ediyor. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 13 olarak belirlendi.

Bu veriler ışığında Türkiye'nin durumu dikkat çekiyor. Türkiye, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içinde emekli maaşlarına ayırdığı yüzde 6.1'lik pay ile 36 Avrupa ülkesi arasında sondan ikinci sırada yer alıyor. Bu oran, Türkiye'nin emekli vatandaşlarına sağladığı mali destek açısından, Avrupa standartlarının oldukça gerisinde olduğunu gösteriyor. Listenin sonunda ise yüzde 4 ile İrlanda bulunuyor.

SOSYAL GÜVENLİK YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ

Türkiye'nin bu düşük oranı, emekli vatandaşlarının mali durumları ve yaşam standartları açısından önemli sorunlara işaret ediyor. Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de emekli maaşlarının GSYH içindeki payının düşük oluşu, emeklilik sisteminin finansal sürdürülebilirliği ve emeklilerin refah seviyesi üzerinde etkili oluyor.

Kardeşlik Buluşması Kardeşlik Buluşması

Bu durum, Türkiye'de emeklilik maaşlarının ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Avrupa'daki emekli maaşları ve sosyal güvenlik sistemlerinin, Türkiye için önemli bir referans noktası oluşturduğu ve bu alanda atılacak adımların, emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahip olduğu görülüyor.

Editör: Ahmet Kacır