TÜİK, Türkiye'deki yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 52,7 oldu. Mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Ülkenin en önemli sorunu ise yüzde 33,8 ile hayat pahalılığı olurken, yüzde 16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Artan enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik ve geçim derdinin ana gündem olduğu Türkiye'de mutlu olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladığı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022 yılında yüzde 49,7 iken 2023 yılında 3,0 puan artarak yüzde 52,7 oldu.

sdgsdgsdgsgdsdg.jpg

Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022 yılında %15,9 iken 2023 yılında 2,2 puan azalarak yüzde 13,7 oldu.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA MUTLU

Mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı, 2022 yılında yüzde 46,5 iken 2023 yılında %50,3 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2022 yılında yüzde 52,7 iken 2023 yılında yüzde 55,1 olarak gerçekleşti.

Araştırmaya göre, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2023 yılında %56,4 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,8 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %53,2'sinin, evli kadınların ise %59,5'inin mutlu olduğu gözlendi.

MUTLULUK ORANINDA EN YÜKSEK ARTIŞ 18-24 YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, 2022 yılında %47,9 iken 2023 yılında 6,1 puan artarak %54,0 oldu.

Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak %49,7 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2022 yılında %57,7 iken 2023 yılında 1,7 puan azalarak %56,0 oldu.

VATANDAŞLARIN EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI OLDU

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2020 yılında birinci sırada %18,5 ile işsizlik, ikinci sırada %17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada %17,2 ile eğitim yer aldı. 2023 yılında hayat pahalılığı %33,8 ile ilk sırada yer alırken, %16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

sdgsdgsgdsgsgsg.jpgHER 100 KİŞİDEN 67'Sİ GELECEĞİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu söyleyenlerin bireylerin oranı, 2023 yılında %67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı %67,2 iken kadınlarda bu oran %67,1 oldu.

ORTALAMA YAŞAM MEMNUNİYET DÜZEYİ 5,7 OLDU

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022 yılında 5,5 hesaplanırken 2023 yılında 0,2 puan artış ile 5,7 oldu. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 yılında 5,6, kadınlarda ise 5,8 oldu.