Şırnak’a bağlı Hilal Beldesinin AKP’li belediye başkanı korucu başı Cevher Benek, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçundan 7 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştı. Eksik soruşturma nedeniyle mahkûmiyet kararını bozulurken yargılama süreci devam eden Benek 4. kez AKP’den belediye başkan adayı gösterildi. Hiçbir partinin aday göstermediği beldede Benek tek aday...

Şırnak’ın Goyi aşiretine mensup Hilal Beldesinin AKP’li belediye başkanı ve korucu başı Cevher Benek 2009 yılından bu yana beldede 3 dönüm belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Benek 31 Mart seçimlerinde 4. kez AKP’nin Hilal beldesindeki belediye başkan adayı gösterildi.

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak, ihalelere fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında dava açılan Cevher Benek ile Uludere belediye başkanı Sait Ürek, bir önceki dönem Şenoba beldesi belediye başkanı Sabri Babat, belediye çalışanları ve şirket kurup ihalelere katılarak haksız menfaat temin eden bazı mahalle muhtarlarının da aralarında bulunduğu 32 sanık Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

REKABETİ ENGELLİP RÜŞVET ALDILAR

Cevher Benek ile Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Şenoba Belediye Başkanı Sabri Babat’ın, bilirkişi raporlarına göre, Uludere İlçesi ile Hilal ve Şenoba belde belediyelerinin kanalizasyon işleri ile yol, duvar ve sulama kanalları yapım işleriyle ilgili açılan ihalelere fesat karıştırıp usulsüzlük yaptıkları tespit edildi.

İHALELERİ ÖNCEDEN BELİRLENEN AYNI FİRMALARA VERDİ 

Belediye Başkanı Sait Ürek'in, kardeşi Hüseyin Ürek ile birlikte şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden belediyenin açtığı ihalelere girdikleri, aynı zamanda Mustafa ve Hasan Ürek adlı kardeşlerin kurduğu diğer şirketlerle birlikte hareket ederek rekabet ortamına gölge düşürüp engelledikleri belirlendi.

Cevher Benek’in ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerle ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek için anlaşma yaptığı bu şekilde şeffaflık ilkesini çiğneyerek haksız kazanç ve yakınlarına menfaat temin ettiği ifade edildi.

Benek’in ihaleye katılma yeterliliği ve koşulları bulunmayan firmaların ihaleye katılmalarını sağlarken, diğer yandan ihaleye katılma kriterlerini taşıyan firmaların ihaleye katılmalarını engellediği, çok sayıda değişik firma olmasına rağmen Cevher Benek’in onayı ile tüm ihalelerinin, ihaleye katılma koşulları taşımayan aynı firmaya verilerek ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği bilirkişi raporlarına yansıdı.

FİYATI ETKİLEMEK İÇİN GİZLİ ANLAŞMA YAPMIŞLAR

Cevher Benek ve belediyedeki görevlilerin aralarında işbirliği yaparak ihaleye katılmak isteyenlerin ve özelliklede fiyatı etkilemek için açık ve gizli anlaşma yaparak haksız menfaat temin ettikleri kaydedildi.

Alman’sa Protesto Edebilirsiniz:Protestocular Gözaltına Alınmadı Alman’sa Protesto Edebilirsiniz:Protestocular Gözaltına Alınmadı

Yasaya göre, iş deneyimi belgesi sunması zorunlu kılınan bazı ihalelerin, bu kriterleri taşımayan firmalara verilerek karşılığında rüşvet alındığı, teklif mektubu sunmadığı halde maddi menfaat karşılığında bu firmalara ihalelerinin verildiği ifade edildi.

İhalelerle ilgili 3 kişilik komisyon imzası olması gerekirken iki kişiyle imza altına alınan ihale evraklarından birinin Cevher Benek’in yakın akrabası Emin Benek’in imzasını taşıdığı ve yaklaşık maliyet çıkarılmadan ihalenin önceden gizli anlaşma yapılan firmaya peşkeş çekildiği kaydedildi.

RÜŞVET ALDIĞI TEKNİK ARAÇLARLA TESPİT EDİLDİ

Cevher Benek’in ihale mevzuatına ve şartnamelere göre gizli kalması gereken bilgilerin ihaleye katılacak firmalara önceden ulaşmasını sağlayarak rekabeti engellediği bildirildi.

İnşaat malzemesi alım ihalesiyle ilgili 3 teklif mektubu alındığı, bu 3 teklifin de yazılarının birbirlerine çok benzediği, adres bilgilerinin aynı olduğu, aynı kişiler tarafından birden fazla kurulan şirketle ihalelerin kendilerinde kalmasını sağladıkları ve bu şekilde haksız menfaat temin ettikleri kaydedildi.

Cevher Benek’in ihaleyi verdiği firmadan rüşvet aldığı ve karşılığında Çevre Bakanlığı nezdinde işlemleri takip ettiği şeklinde bilgi verdiği telefon dinleme kayıtlarında yer aldı.

ODADA DESTELERLE PARA SAYARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Sanıklardan İrfan Kaçan’ın Cevher Benek’e rüşvet verdiği, karşılığında hak ediş ödemesini süresinden önce Benek’in imzalamasıyla aldığına dikkat çekildi. Sanıkların kendi aralarında kısık sesle konuştukları, ortam dinlemesine karşı önlem aldıkları, teknik araçlarla yapılan izlemelerde belediye içerisindeki odalarda desteler halinde para sayımı yaparak elden alış-veriş yaptıkları belirlendi.

Cevher Benek’in ihaleyi almak isteyen firma sahiplerinden aldığı rüşvet karşılığında ihaleyi bahse konu firmalara verip, tüm yeterlilikleri bulunan diğer rakip firmaların ihaleye katılmalarına engel olduğu kaydedildi.

Firmaların rüşveti Hilal Belediyesinin ihale komisyon başkanlığını yapan Emin Benek’e de verdikleri, sanıkların kendi aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak yeni ihale açılması ve ödenek alınmasıyla ilgili anlaştıkları, bu ihalelerin de önceden belirlenen firmalara rüşvet karşılığı verilmesi için Cevher Benek ile ihale komisyon başkanı Emin Benek’in firma sahipleriyle anlaştıkları bildirildi.

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLADI

Tüm rüşvet ve ihale usulsüzlükleri mahkemenin görevlendirdiği emekli Sayıştay denetçileri tarafından tek tek tespit edilerek oluşan kamu zararı rapor halinde mahkemeye sunuldu. Sanıkların kendi aralarında kurdukları rüşvet çarkı ve tüm usulsüz işlemler teknik araçlarla telefon ve ortam dinmelerine ve fiziki takip tutanaklarına da yansıyarak dosyaya delil olarak eklendi.

MAHKEME GÖREVDEN ALINMASI İÇİN İHBARDA BULUNDU AMA 

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Mahkeme sanıklardan Cevher Benek’i ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak suçlarından 7 yıl 9 ay, Uludere belediye başkanı Sait Ürek’i ihaleye fesat karıştırmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün, önceki dönem Şenoba belediye başkanı Sabri Babat 4 yıl 5 ay 10 gün, diğer belediye çalışanları ile şirket kurup ihalelere katılan mahalle muhtarı ve firma sahipleri de çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Mahkeme, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin oluşan kamu zararı nedeniyle Cevher Benek ile Sait Ürek’in görevden alınması için kararın bir örneğini de İçişleri Bakanlığına gönderip ihbarda bulundu.

İki belediye başkanı Süleyman Soylu’nun bakanlığı döneminde görevden alınmadıkları gibi Cevher Benek Ankara’ya giderek Bakanlıkta Süleyman Soylu ile birlikte fotoğraf paylaştı.

Bölge İstinaf Mahkemesi, eksik soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle kararı bozdu. Cevher Benek hakkındaki mahkûmiyet kararına rağmen 4. kez AKP’den belediye başkan adayı gösterildi.