Hayat pahalılığının günden güne yaşamayı güçleştirdiği Türkiye'de bu durum araştırma verilerine de yansıdı. OECD'nin yaptığı araştırmaya göre ailesini geçindirmekte en çok zorlanan ebeveynler Türkiye'de yaşıyor. Ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçları karşılayamamaktan endişe ederken bu oran yüzde 47'lik OECD ortalamasının çok üzerinde yer aldı. Türkiye'nin ardından Şili ve Meksika'daki ebeveynler, geçim derdini en çok hissedilenler olarak araştırmada ilk 3 sırayı oluşturdu.

Türkiye'de yüksek enflasyon ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik vatandaşın gelirini günden güne eritirken mevcut durum ebeveynlerin geçim derdini de katladıkça katlıyor. Temel ihtiyaçları dahi karşılamakta zorlanan ailelerin sayısı da her geçen gün artmakta. OECD'nin yaptığı bir araştırma da bu gerçekliği bir kez daha gözler önüne serdi.

T24'ün haberine göre, OECD'nin yaptığı araştırmaya göre yüksek enflasyon nedeniyle örgüte bağlı ülkelerde yaşayan her 10 aileden 9'u hayat pahalılığı ve fiyat artışlarından endişe duyduğunu belirtti.

YÜZDE 33'Ü HÜKÜMET YARDIMI 'YETERLİ' DEDİ

Ailelerin yaklaşık yüzde 47'si gıda, ev harcamaları, enerji ve borçlardan oluşan temel harcamaları bile karşılayamamaktan endişe duyuyor.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 33'ü, olası bir ekonomik bunalımda kendi hükümetlerinin yapacağı yardımın yeterli olacağını düşünüyor. Katılımcılar, ekonomik zorlukları aşmada arkadaşları ve ailelerine daha fazla güveniyor.

EN ÇOK TÜRKLER GEÇİNEMİYOR

Ayrıca ailelerin yüzde 73'ü kendi hükümetlerinin hayat pahalılığı ile mücadeleyi öncelemesi gerektiğini düşünüyor.

Ülke bazlı bakıldığında ise geçinemeyenlerin oranının en yüksek olduğu yer Türkiye. Türkiye'de ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyuyor. Türkiye, bu konuda yüzde 47'lik OECD ortalamasının çok üzerinde yer alıyor.

Türkiye'nin ardından Şili ve Meksika'daki ebeveynler, geçim derdini en çok hissedilenler olarak araştırmada ilk 3 sırayı oluşturdu.

Geçim derdini en az yaşayanlar ise Danimarka, Hollanda ve İsviçre'de yaşayan aileler oluşturdu.

ekran-goruntusu-2023-07-23-152808.jpg