Alım gücünün azaldığı ülkemizde çalışma saatleri de dikkat çekiyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) tarafından 2022 yılına dair yayımlanan çalışma saatlerine yönelik rapora göre Türkiye en çok çalışan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) üyesi ülkelerde haftalık ortalama çalışma süresini baz aldığı raporda Türkiye'de çalışma saatinin fazla oluşu bir kez daha gözler önüne serildi.

OECD tarafından yayımlanan  2022 yılı verilerine göre Türkiye'de çalışma saati Kolombiya'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Söz konusu verilere göre haftalık çalışma süresi Kolombiya’da 47,6 saat, Türkiye’de 45,7 saat, Meksika, 44,6 saatle Kosta Rika'da ise 42,6 saat oldu.

Yine aynı raporda haftalık çalışma süresi en az ülkelerde yer aldı. Buna göre en az çalışılan ülkeler ise 30,5 saatle Hollanda, 33,5 saatle Danimarka, 34,3 saatle Norveç, 34,7 saatle Almanya, 35,1 saatle Finlandiya, 35,2 saatle Avusturya ve son olarak 35,2 saatle Belçika olarak sıralandı.

OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu
OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu
OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu
OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNDE LİDERİZ

Öte yandan yine aynı raporuna göre OECD üyesi ülkelerde işçilerin yaklaşık %13,5'i, Avrupa Birliği'nde ise %7,4'ü haftada 50 saatten fazla çalışma yüküne maruz kalıyor. Türkiye ise haftada 50 saatten fazla çalışanların toplam işçi sayısına oranı bakımından OECD ülkeleri ortalamasını aşıyor. Türkiye'de her 3 işçiden 1'i (%28,8) haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Türkiye'yi sırasıyla %27,7 ile Meksika, %23,2 ile Kosta Rika ve %22,7 ile Kolombiya takip ediyor. Litvanya'da işçilerin sadece %0,9'u, Letonya'da %1,4'ü, Estonya ve Macaristan'da ise %2,2'si haftada 50 saatten fazla çalışıyor.

Alman’sa Protesto Edebilirsiniz:Protestocular Gözaltına Alınmadı Alman’sa Protesto Edebilirsiniz:Protestocular Gözaltına Alınmadı

OECD ülkelerinde çalışanların %64,5'i haftada 40 saatten fazla çalışırken, %35,5'i 40 saatin altında çalışıyor. Türkiye'de ise çalışanların %81,6'sı haftada 40 saat ve üzerinde çalışırken, %18,4'ü 40 saatten az çalışma yapıyor.

OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu
OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu
OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu
OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu
OECD açıkladı: Çok çalışılan ülkeler arasında Türkiye 2. oldu

DÜNYA'DA ÇALIŞMA SÜRELERİ KISALIYOR

1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kabul ettiği ilk uluslararası sözleşme ile günlük çalışma saatlerini 8 saat, haftalık ise 48 saat ile sınırlandırıldı. Ardından 1935 tarihli ILO sözleşmesi, haftalık çalışma süresini 40 saate indirdi.

ÇALIŞMA SÜRELERİ HAFTADA 15 SAATE İNECEK

Öte yandan İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes'ın 96 yıl önce 1930 yılında yayınladığı çalışma tezine göre çalışanların kendilerine daha fazla vakit harcamaları ve yaşanan, teknolojik gelişmeler sebebi ile 2030 yılında çalışma süresinin günlük 3, haftalık ise 15 saate düşeceği öngörüsü bulunuyor..

TÜRKİYE'DE 40 SAATLİK ÇALIŞMA TARTIŞMASI

Henry Ford'un 1926'da günde 8 saat çalışma ve hafta sonu tatili uygulamasının üretkenliği artırdığı fikri, Ford otomobillerinin kurucusu olarak tarihe geçti. Bu çalışma modeli, Fordizm olarak anıldı. Türkiye ise bu modelden yüz yıl sonra haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate indirmeyi tartışıyor. Konu, işçi sendikalarının daimi gündem maddelerinden biri olmakla birlikte ara sıra hükümet tarafından da gündeme getiriliyor.

FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ DE KISALTILMALI

Türkiye haftalık çalışma saatlerinin yanı sıra fazla çalışma sürelerinin yüksekliği ile de ilk sıralarda yer alıyor. Kanuna göre yıllık 270 saate kadar fazla çalışma yapılması mümkün bulunuyor. Oysa OECD ülkelerinde genellikle haftalık normal ve fazla çalışma süresi toplamı 48 saati aşamıyor. İspanya’da yıllık 80 saat sınırı uygulanıyor.

Türkiye’de haftalık çalışma süresinin azaltılması yalnız başına yeterli olmaz. Kanunen belirlenen yıllık 270 saatlik fazla çalışma sınırının da aşağı çekilmesi gerekiyor