Bakanlığın gıda denetimlerinde özellikle ürünlerinde at ve eşek eti kullanan firmalarda ciddi artışlar olduğu kaydedilirken, bu firmaların halktan gizlenmesi, halk sağlığının nasıl bir tehlikeye atıldığını gözler önüne seriyor.

Hileli gıda üreten firmalara yönelik en son ifşa Bekir Pakdemirli’nin bakanlığı döneminde Mart 2022’de yapılırken, o günden bu yana hileli gıda üreten firmalara yönelik ifşa listesi bir daha yayınlanmadı. Teamüllere göre yılda en az 2 defa yayınlanması gereken ifşa listesi, Vahit Kirişci’nin bakanlığı döneminde hiç yayınlanmazken, aynı geleneğin İbrahim Yumaklı tarafından da devam ettirilmesi dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinin artırıldığına yönelik açıklamalar yaparken, gıda denetimlerinde tespit edilen hileli gıda üreten firmaların ifşa edilmemesi, dikkat çekiyor. Hileli gıda üreten firmaların ifşa edilmemesi Vahit Kirişci’nin bakanlığı döneminde başlarken, İbrahim Yumaklı’nın da aynı geleneği devam ettirmesi hileli gıda üreten firmaları cesaretlendirirken, halk sağlığı da büyük bir tehlikeye atılıyor.

GERÇEK DENETİMİ HALK YAPAR ANCAK BAKANLIK BU DENETİMİ HALKIN ELİNDEN ALIYOR!

Bakanlığın gıda denetimlerinde tespit ettiği hileli gıda üreten firmaların ifşa edilmeyerek, ‘milletten gizlenmesi’ gıdada etkin bir denetimi de ortadan kaldırıyor. Çünkü vatandaş, bu firmaları bilmediği için ürünlerini almaya devam ediyor. Dolayısıyla hileli gıda üreten firmalar kesilen düşük miktardaki cezaları ödeyerek üretimlerine devam edebiliyor. Bu firmalar ifşa edilmiş olsa, ürünlerini almayarak asıl cezayı vatandaş kesmiş olacak. Firmalar ifşa edilmediği için yapılan denetimlerdeki caydırıcılık unsuru da ortadan kalkmış oluyor.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulması gerekiyor.

VAHİT KİRİŞCİ TARİHE GEÇTİ, İBRAHİM YUMAKLI DA AYNI GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYOR!

Hileli gıda üreten firmalara yönelik en son ifşa Bekir Pakdemirli’nin bakanlığı döneminde Mart 2022’de yapılırken, o günden bu yana hileli gıda üreten firmalara yönelik ifşa listesi bir daha yayınlanmadı. Teamüllere göre yılda en az 2 defa yayınlanması gereken ifşa listesi Vahit Kirişci’nin bakanlığı döneminde hiç yayınlanmazken, aynı geleneğin İbrahim Yumaklı tarafından da devam ettirilmesi dikkat çekiyor.

İBRAHİM YUMAKLI, KENDİSİ İLE ÇELİŞİYOR!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine yönelik yaptığı açıklamada, hileli gıda üreten firmalara göz açtırmayacaklarını ve yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceklerini belirtirken, söz konusu denetim sonuçlarının milletten gizlenmesi ise gıda denetimlerindeki samimiyetsizliği de ortaya koyuyor.

AT VE EŞEK ETİ YAYGINLAŞTI!

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre özellikle son dönemde yapılan denetimlerde ürünlerde at ve eşek etine yönelik tespitlerin arttığına işaret edilirken, Konya’da bir peynir markasının ürününde ise antibiyotik tespit edilmesi, gıdada yaşanan büyük tehlikeyi gözler önüne seriyor.

HİLELİ GIDA ÜRETEN FİRMALAR NEDEN İFŞA EDİLMİYOR?

GIDA SAHTEKÂRLARININ İFŞA EDİLMESİNE KİM ENGEL OLUYOR?

Milli Gazete'den Saadettin İnan'ın haberine göre, Hileli gıda üreten firmaların Vahit Kirişci döneminde ifşa edilmemesi ve aynı geleneğin İbrahim Yumaklı döneminde de devam ettirilmesi, “Gıda sahtekârları artık ifşa edilmeyecek mi?” sorusunu gündeme getirirken, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Bakan talimatı” olmadığı için ifşa listelerini yayınlamadığı kaydediliyor. Bakan Yumaklı’nın bir taraftan halk sağlığına büyük önem verildiğini ve hileli gıda üreten firmalara göz açtırmayacaklarını belirtirken, diğer yandan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ifşa listelerinin yayınlanmasına izin vermemesi dikkat çekiyor.

Milli Gazete Gazetesi