Muhalefetin '5'li Çete' olarak adlandırdığı, AK Parti'nin ihalelerinden en çok payı alan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın şirketlerden Cengiz İnşaat, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik arazide ilçesinde turistik tesis yapımı için inşaat ruhsatı almıştı.

Çevredeki vatandaşlardan inşaata büyük tepki gelirken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Göl Mahallesi Gökburun mevkiinde Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesise verilen 60 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini açıkladı.

Aras’ın açıklaması şöyle: “Değerli Bodrumlular. 2013 yılında Özelleştirme idaresi tarafından Cengiz İnşaat AŞ’ye satılmış bulunan Gölköy Mahallesi Gökburun Mevkii 306/1 parselde gerçekleştirilecek proje için, Belediyemize eksiksiz olarak ibraz edilen belgelere istinaden 12 Aralık 2022 tarihinde verilmiş olan 60 adet yapı ruhsatı; Belediyemizin dün almış olduğu kararla, iptal edilmiştir.

İptal gerekçemiz; Söz konusu satışa konu arazi ile ilgili olarak hak sahipliği iddiasında bulunan bir grubun açtığı dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği ‘Özelleştirmenin İptali’ kararının; ‘Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle uygulanmamasının, Anayasa’nın 138. maddesinde belirtilen, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bu kararların yerine getirilmesini geciktiremez’ hükmüdür. Almış olduğumuz bu karar gereğince 9 ocak pazartesi günü ilgili bakanlığın MAKS sistemine girilerek ruhsatların iptal işlemi gerçekleştirilecektir. iptal kararımız, yasal olarak yargı yoluna açıktır. mutlu bir pazar günü geçirmeniz dileğimizle, duyurulur.”