Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu 193,5 Milyar Dolar Oldu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 15,9 milyar dolar azalarak 193,5 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar ABD doları azalarak 9,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu 193,5 Milyar Dolar Oldu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 15,9 milyar dolar azalarak 193,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 15,9 milyar ABD doları azalarak 193,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 5,2 milyar ABD doları azalarak 10,2 milyar ABD doları oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar ABD doları azalışla 27,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 558 milyon ABD doları azalarak 3,7 milyar ABD doları oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,4 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar ABD doları artarak 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar ABD doları azalışla 6,2 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 708 milyon ABD doları azalışla 2,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,4 milyar ABD doları azalarak 130,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar ABD doları azalarak 9,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,9’unun ABD doları, % 33,7’sinin Euro, %3,8’inin Türk lirası ve % 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 10,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %49,6’sının ABD doları, %29,6’sının Euro, %20,3’ünün Türk lirası ve % 0,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 193,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 45,5’ini finansal kuruluşların, % 54,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 10,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 71,5’ini finansal kuruluşların, % 28,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

Kaynak: ParaAnaliz

Ahmet Kacir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER