Sağlık sistemi ve çalışma koşulları nedeniyle yurtdışında çalışmak için göç eden doktorların sayısı her geçen gün artıyor. TTB’nin yayınladığı son verilerle 2023'ün ilk üç ayında ‘iyi hal belgesi’ almak için 700 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Dünyanın her yerinde geçerliliği olan bir meslek olduğu için yurtdışına çıkmak isteyen doktor sayısı gittikçe artıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlara yönelik ‘giderlerse gitsinler’ çıkışının ardından göç edenlerin sayısı daha fazla arttı.

GÖÇ ETMEK İSTEYENLERİN SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Geçen senenin ilk 3 ayında yurtdışına çıkmak için ‘iyi hal belgesi’ almak isteyen doktorların sayısı 567 idi. Dil kurslarındaki öğrencilerin ise büyük bir çoğunluğunu doktorlar oluşturuyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2023'ün ilk üç ayında yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan doktorların sayısını 700 olarak açıkladı.

Resim

TTB, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Deprem bölgesinde görev alanlar başta olmak üzere, tüm meslektaşlarımızı tüketen ağır, güvensiz ve güvencesiz çalışma koşulları sona erdirilmelidir” şeklinde yazdı.