Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü son aylarda kamuoyuna açık platformlarda cemaatin içiyle ilgili meseleleri usulü ve esası hiçe sayarak hareket etmesi tepki çekti. İsmailağa camiasından ise konuya ilişkin net açıklama geldi. İsmailağa, Cübbeli Ahmet'i resmen uyardı.

Nakşibendiliğin bir kolu olan İsmailağa cemaati, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında dikkate değer önemli bir açıklamada bulundu.

CÜBBELİ AHMET, İSMAİLAĞA İÇİNDEN DE TEPKİ ÇEKİYOR

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü medyatik kişiliği ile öne çıkarken, son aylarda vaazlarında ve çeşitli televizyon kanallarında usûl ve üslup konusuna riayet etmeden camianın içine yönelik yaptığı açıklamalar tepki çekmeye başladı. Her geçen gün bu durumun dozunu artıran Cübbeli Ahmet’e yönelik İsmailağa açıklama yapmak durumunda kaldı. 

Erdoğan'ı Kızdıran Demirtaş ve Kavala Sorusu: Başını Sallama, Ben dDmdik Duruyorum Erdoğan'ı Kızdıran Demirtaş ve Kavala Sorusu: Başını Sallama, Ben dDmdik Duruyorum

BAŞTA RABITA, VAZİFELER DEVAM ETMEKTEDİR

İsmailağa Camiasını temsil yetkisine sahip İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, rabıta meselesine de vurgu yapılarak, “Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) âhirete irtihâlinden sonra Hasan Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) talimatı gereği, başta râbıtanın Mahmud Efendi Hazretlerimize (Kuddise Sirruhû) yapılması olmak üzere, tarîkatla ilgili diğer vazifeler herhangi bir değişikliğe uğramaksızın devam etmektedir. Cemaatimizin hocalarına tebliğ edilen bu karar ilk gün olduğu gibi bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır. İsmailağa İstişare Heyeti’mizin kararı ve uygulaması bu şekildeyken merkezi temsil etmeyen bazı kimselerin bu kararlara muhalif görüşlerinin cemaatin tamamına teşmil edilerek eleştiri konusu yapılması son derece yanlıştır.” denildi.

“CÜBBELİ AHMET HOCA HER SEFERİNDE ÖZÜR BEYAN ETTİ AMA...”

İsmailağa’nın açıklamasında Ahmet Mahmut Ünlü’nün bu konuda defalarca kez cemaatin önde gelen isimleriyle konuştuğu belirtildi. Açıklamada, “Buna rağmen, Cübbeli Ahmet Hoca’nın sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında merkezi temsil etmeyen münferid söylemler üzerinden cemaatimizin birlik ve beraberliğine zarar getirecek ifadeler kullanması ve râbıta gibi, tarîkatın mahremi ve özeli olan bir konuda tefrika varmış gibi söylemlerde bulunması rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. İhvân ve muhibbânımızdan akl-ı selîm kimseler, cemaatimizin büyüklerinin ve ileri gelen hocalarının Cübbeli Ahmet Hoca’yı ziyaret ederek, ilgili konu hakkında istişare edilip edilmediğini düşünmüş olabilirler. Bilinmelidir ki cemaatimizin ileri gelen kıymetli hocaları, Cübbeli Ahmet Hoca’yı evinde defaatle ziyaret etmiş ve cemaatle ilgili konuların umumun önünde kürsü veya televizyon kanallarında değil hususi meclislerde muhataplarıyla konuşulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bu görüşmelerde Cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiş ve bu tür mahrem konuları kürsüye ve televizyon kanallarına taşımayacağına ve muhatapları ile bir araya gelerek görüşeceğine söz vermiştir. Buna rağmen, sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında, yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde alınan karara aykırı olarak yine cemaatimizin mahrem konularını açmış ve hiçbir görüşme olmamış gibi aynı tavrı sürdürmüştür.” ifadelerine yer verildi.

İsmailağa’dan yapılan söz konusu açıklamanın tamamı şöyle:

“İhvân ve Muhibbânımıza Duyuru
Bismillâhirrahmânirrahîm
Mevlâ Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimize ve âl-i ashâbına salât ü selâm ederiz.
Muhterem kardeşlerimiz, öncelikli gündemimiz Gazze’de hâlen devam etmekte olan soykırımın bir an önce durması ve bölgedeki kardeşlerimizin salâha çıkmasıdır. Duâlarımız ve maddî-manevî imkânlarımızla kardeşlerimiz için seferberliğimizi sürdürmekteyiz. Bununla beraber, başta ihvân ve muhibbânımız olmak üzere kamuoyunun gündemini meşgul ettiğini gördüğümüz bazı hususları açıklığa kavuşturmak üzere bu açıklamayı zorunlu olarak yaptığımızın bilinmesini isteriz.
Mahmud Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), İslâm’a adadığı hayatı boyunca ilmi ve tasavvufî terbiyeyi aynı çatı altında birleştirerek tasavvuf tarihinde mühim bir dönüm noktası teşkil etti ve bizlere, halife tayin ettiği Hasan Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) riyâsetinde büyük bir dava miras bıraktı. O büyük velînin âhirete irtihâlinden sonra bizleri şeyhsiz bırakmadığı için Mevlâ Teâlâ Hazretlerine nihâyetsiz hamd ediyoruz.
Mahmud Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), büyük bir davaya dönüşen usûlü doğrultusundaki ilmî faaliyet ve tarîkat hizmetlerinin idaresi için 2005 senesinde Hasan Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) riyâsetinde, cemaatimizin hocalarından oluşan bir istişare heyeti tayin etmiştir. Cemaatimizin yurtiçi ve yurtdışı hizmet ve faaliyetleri o tarihten itibaren İsmailağa İstişare Heyeti’miz tarafından idare edilmiştir. Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) âhirete irtihâlinin ardından da altın silsilenin 37. halkası, şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) meşîhatinde ve İsmailağa İstişare Heyeti’mizin idaresinde aynı esas ve usûle riayetle, birlik-beraberlik içerisinde yürütülmektedir.
Bununla beraber, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) âhirete irtihâlinden sonra Hasan Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) talimatı gereği, başta râbıtanın Mahmud Efendi Hazretlerimize (Kuddise Sirruhû) yapılması olmak üzere, tarîkatla ilgili diğer vazifeler herhangi bir değişikliğe uğramaksızın devam etmektedir. Cemaatimizin hocalarına tebliğ edilen bu karar ilk gün olduğu gibi bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır.
İsmailağa İstişare Heyeti’mizin kararı ve uygulaması bu şekildeyken merkezi temsil etmeyen bazı kimselerin bu kararlara muhalif görüşlerinin cemaatin tamamına teşmil edilerek eleştiri konusu yapılması son derece yanlıştır.
Buna rağmen, Cübbeli Ahmet Hoca’nın sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında merkezi temsil etmeyen münferid söylemler üzerinden cemaatimizin birlik ve beraberliğine zarar getirecek ifadeler kullanması ve râbıta gibi, tarîkatın mahremi ve özeli olan bir konuda tefrika varmış gibi söylemlerde bulunması rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir.
İhvân ve muhibbânımızdan akl-ı selîm kimseler, cemaatimizin büyüklerinin ve ileri gelen hocalarının Cübbeli Ahmet Hoca’yı ziyaret ederek, ilgili konu hakkında istişare edilip edilmediğini düşünmüş olabilirler.
Bilinmelidir ki cemaatimizin ileri gelen kıymetli hocaları, Cübbeli Ahmet Hoca’yı evinde defaatle ziyaret etmiş ve cemaatle ilgili konuların umumun önünde kürsü veya televizyon kanallarında değil hususi meclislerde muhataplarıyla konuşulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bu görüşmelerde Cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiş ve bu tür mahrem konuları kürsüye ve televizyon kanallarına taşımayacağına ve muhatapları ile bir araya gelerek görüşeceğine söz vermiştir.
Buna rağmen, sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında, yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde alınan karara aykırı olarak yine cemaatimizin mahrem konularını açmış ve hiçbir görüşme olmamış gibi aynı tavrı sürdürmüştür.
İsmailağa İstişare Heyeti olarak, cemaatimizin iç meselesi olan konularda kamuoyunu meşgul etmemek ve mahrem esaslarımızı tartışma mahalline getirmemek için herhangi bir açıklama yapmayı bugüne kadar doğru bulmadık. Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) hâli hayatında zât-ı âlilerinden sonrasıyla ilgili herhangi bir şey konuşmayı tasavvufî ahlâk açısından uygun görmediğimiz gibi, Hasan Efendi Hazretlerimizden (Kuddise Sirruhû) sonrasıyla ilgili herhangi bir şey konuşmayı doğru bulmuyoruz.
Akl-ı selîm sahiplerinin çağrılarının ortaya çıkardığı zarurete binaen bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.
Sözlerimize son verirken, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) bizlere bıraktığı bu mukaddes mirasın aynı usûl üzere muhafazası hususunda Mevlâ Teâlâ’dan muvaffakiyetler diliyor, bizleri her türlü tefrika ve ayrılıktan korumasını niyâz ediyoruz.”

Editör: Ahmet Kacır