Cumhur İttifakı'na katılmak üzere olduğu konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı kanunun kaldırılması ile ilgili talebine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yanıt geldi. Bakan Yanık, "6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini resmen ilan etmesinin sonrası Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti. Görüşmenin arından açıklama yapan Binali Yıldırım, "Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabından ittifak için 30 maddelik şartları olduğunu açıklamıştı.

Güner, “Bir ittifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor" diyerek maddelerden bazılarını sıraladı:

  • LGBT derneklerinin kapatılması
  • Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi
  • 6284 kalkması
  • Süresiz nafakanın ortadan kalması
  • Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi

BAKAN YANIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması" talebinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama geldi.

'TARTIŞMAYA AÇILMASI DAHİ KABUL EDİLEMEZ'

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Yanık, "6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi

Yanık'ın açıklamaları şöyle:

"Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu’nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları Sayın Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır.

Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık.

6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.

6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz."

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan yasadır.

6284 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?

Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemektir. Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır. Kanunun yasalaşma süreci özellikle Türkiye'deki kadın hareketinin mücadelesi ve AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği kararların sonucunda hızlanmıştır.

BU KANUN İLE YAPILAN BAŞLICA İYİLEŞTİRMELER ŞUNLARDIR:

*Kanunun evli olmayan bireyleri de koruması: 4284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri kapsayıp kapsamadığı tartışmalı bir konudur, bu tartışmalar Yargıtay kararlarına konu olmuştur

*Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi: 6284 sayılı kanun, bu kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişiler olarak tanımlar.

*Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi: 4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı beli değildir. 6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır."

*Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi: Bu yasa ile delil ve belge aranmadan gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi mümkün olmuş, mülki amir ve hakim tarafından koruyucu tedbirlerin verilebilmesi sağlanmıştır. Tedbir kararına aykırılık durumları için zorlama hapsi getirilmiştir.

*Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım: Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması ve uygulamaların takibi hedeflenmiştir.

*Kanun kadına yönelik şiddete ilişkin iki ana tedbir kararı öngörmektedir: Koruyucu tedbir kararları ve önleyici tedbir kararları.

KORUYUCU TEDBİRLER ARASINDA AŞAĞIDAKİLER YER ALMAKTADIR

Polis, savcılık ve valilik tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler

Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadına;

*(ve beraberindeki çocuklara) uygun barınma yerinin (bkz. sığınak) sağlanması,

*geçici maddi yardım yapılması,

*psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve

*kreş imkânı sağlanması.

HAKİM TARAFINDAN ALINABİLECEK KORUYUCU TEDBİRLER

Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadının;

*iş yerinin değiştirilmesi,

*(evli olması halinde) müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,

*kadına şiddet uygulayan kişiyle evli olması halinde tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,

*Tanık Koruma Kanunu22 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ARASINDA AŞAĞIDAKİLER YER ALMAKTADIR

Şiddet uygulayan kişinin;

*şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

*müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

*korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

*hakkında çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

*korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

*korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

*korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

*bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahlarını kolluğa teslim etmesi,

*silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

*korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,