Eğitim İş Sendikası’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yaptığı ankete göre, her dört eğitimciden biri geçinebilmek için ek iş yaparken, yüzde 65.7’sinin borçlu olduğu öğrenildi. Ayrıca yüzde 72.4’ü geçinemediği için yakınlarından maddi yardım alıyor, 10 öğretmenden 9’u ise tatil yapamıyor. Yüzde 90’dan fazlası çalıştıkları yerde şiddet olaylarının artması nedeniyle kendilerini güvende hissetmiyor.

Eğitim İş Sendikası, yaptığı anketle, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eğitimcilerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarını gözler önüne serdi. Ankete yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek olmak üzere toplam 4 bin 516 kişi katıldı.

Anketin sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 23.9’u geçinebilmek için ek iş yapıyor, yüzde 65.7’sinin esnafa borcu var, yüzde 56.2’si kredi kartlarının ancak asgari ödeme miktarını ödedikleri için maaş hesaplarında sürekli eksiye düşüyor, yüzde 72.4’ü geçinemedikleri için yakınlarından ya da arkadaşlarından maddi yardım alıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; katılımcıların yüzde 54.2’si ailece dışarıda yemeğe bile gidemediğini, yüzde 90.5’i tatil yapamadığını, yüzde 63.3’ü elde ettiği maddi gelirle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini söyledi.

1 Milyar 337 Bin TL Teşvik:İşçiler Kusurlu Gösterildi, Anagold Müdürü 6 Saatte Serbest Bırakıldı, Şirket Dokunulmaz mı 1 Milyar 337 Bin TL Teşvik:İşçiler Kusurlu Gösterildi, Anagold Müdürü 6 Saatte Serbest Bırakıldı, Şirket Dokunulmaz mı

Anketteki diğer tespitler şu şekilde:

 • Öğretmenlerin yüzde 83.3’üne göre maaşların çok düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlık giderek azalıyor.
 • Maaş mesleki ve kişisel gelişim için harcama yapmaya yetmiyor. Kültürel, sosyal etkinliklere katılmak imkânsız.
 • Öğretmenler, tatile çıkmadan, ailesini ve çocuklarını sinemaya, tiyatroya götürmeden, kitap alamadan yaşamak, geçinmek zorunda bırakıldıklarını belirtiyor.
 • Ankete katılanlardan yüzde 86.2’si maaşlarının yetersizliğinden dolayı haftada bir kez bile ailece dışarıda yemek yemeğe gidemediklerini belirtmiş.
 • Öğretmenler gelecek kaygısı içinde ve gelecekten ümitsiz.
 • Yüzde 90.3’üne göre, okullardaki eğitimin niteliği gün geçtikçe azalıyor.
 • Yüzde 50.9’u yükselmede liyakat esasının yer almadığını söylemiş.
 • Yaklaşık yüzde 65’ine göre okul yöneticileri tarafından siyasi baskı yapılıyor.
 • Yüzde 60’ı görevden alınma korkusu içinde yaşıyor.
 • Yüzde 90’dan fazlası çalıştıkları yerde şiddet olaylarının artması nedeniyle kendilerini güvende hissetmiyor.
 • Katılımcıların yüzde 50.3’ü gelirlerinin yetersizliğinden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını söylemiş.
 • Anketi cevaplayan 4 bin 508 kişinin yüzde 90.5’i yılda bir kez bile otel tatili yapamadıklarını belirtmişlerdir.