İktidarın ‘dezenformasyon yasası’ olarak nitelendirdiği sansür yasasının Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri dün tamamlandı. Tepki çeken yasa, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçti. Yasa hakkındaki görüşmelere ise iktidar ve muhalefet arasındaki “ABD’den icazet” tartışması” damga vurdu.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 34. maddenin görüşmelerinde verilen önerge üzerine söz aldı.

Yasa ile ilgili Avrupa Birliği, ABD ve Venedik Komisyonu temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Özdemir, “Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk” dedi. Muhalefet ise, Özdemir’in bu sözlerine “İcazet mi aldınız?” diyerek tepki gösterdi.

AKP’den daha sonra yapılan açıklamalarda görüşme talebinin ABD’den geldiği savunuldu.

Gele Kurul’daki tartışma, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

AHMET ÖZDEMİR (AKP) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BirGün'de yeralan habere göre, Normalde önergemiz üzerine söz almayacaktık ama bazı şeylerin kayıtlara geçmesini istiyoruz, belki tarihe not düşmek, belki kayıtlara geçmesi gerekli olabilir çünkü hem Avrupa Birliğinin bakış açısı hem Venedik Komisyonu’nun çalışmalarıyla ilgili burada konuşuldu ama şunun bilinmesini istiyorum: Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi…

ERKAN AYDIN (CHP) – İcazet mi aldınız?

MAHİR ÜNAL (AKP) – Yani onların talebiyle konuştuk.

ERKAN AYDIN (CHP) – İcazet mi aldınız, ne yaptınız?

MAHİR ÜNAL (AKP) – Onların görüşme talebiyle…

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (İYİ Parti) – Eyvah, eyvah! Amerikalılarla mı konuştunuz siz!

AHMET ÖZDEMİR (AKP) – Onlar bizden bu yasayı…

ERKAN AYDIN (CHP) – Ya, icazet aldınız.

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (İYİ Parti) – Ne yaptınız ya böyle.

AHMET ÖZDEMİR (AKP) – Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler.

ERKAN AYDIN (CHP) – Her şeyi Amerika’ya sorun siz de ya!

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (AKP) – Eyvah, eyvah!

MAHİR ÜNAL (AKP) – Venedik Komisyonu da geldi konuştu.

ERKAN AYDIN (CHP) – Neyse tamam hadi, alabildiniz mi icazet onu söyle.

AHMET ÖZDEMİR (AKP) – Sebebini de söyleyelim. Belki bu konuyu merak edenler vardır. Biz dünyada şu anda çok kullanılmayan, mevzuatı çok olmayan ama bütün insanların imkânlarından faydalandığı bir alana ilişkin düzenleme yapıyoruz. Bu yaptığımız düzenleme…

ERKAN AYDIN (CHP) – Ne dedi Amerikalılar onu söyle, Amerikalılar ne dedi?

AHMET ÖZDEMİR (AKP) – Az sabrederseniz söyleyeceğim.

Bu yaptığımız düzenleme birçok ülkeye örnek olacak. Dolayısıyla bunu merak ettikleri için bizimle görüşmek istediler. Biz de bu yasanın içeriğini, özellikle 29’uncu maddeyi Amerikalılara anlattık. Sonunda şunu söylediler, konuşmalar kayıt altında, evraklara bakabilirsiniz: “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediler, toplantıyı öyle bitirdik.

ERKAN AYDIN (CHP) – Sayın Başkan, şunu bir muhalefete anlatsaydınız ortak geçerdi, Amerikalılara anlatıyorsunuz ya.

AHMET ÖZDEMİR (AKP) – Daha sonra Venedik Komisyonuyla toplantı yaptık. O bugün burada zikredilen o raporların içeriğinde benim de görüşlerim var. Biz onlarla bu toplantıyı birlikte yürüttük, rapor yazıcıları burada, isimlerini aldım. Bir tek endişe dile getirdiler, raporda da onu yazmışlar: “Şu anda böyle bir yasa yapılmasının acelesi yoktu.” diye. Ama bir şey söyleyeyim size Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 10’uncu maddesiyle ilgili bir paragraf var komisyon raporunda.

YÜKSEL MANSUR KILINÇ (CHP) – Zaten siz de öyle düşünüp ertelemiştiniz de kim yeniden gündeme getirdi?

AHMET ÖZDEMİR (AKP) – Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası ile bizim düzenlememizdeki 29’uncu maddenin metinlerini karşılaştırmanızı istiyorum. Bakın Venedik Komisyonu Raporu’nda orayla ilgili nasıl bir atıf yapmış. “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu fikir sahibi olma, kamu mercilerinin müdahalesi olmadan ve sınırlandırmadan bağımsız olarak bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü de kapsar. Bu özgürlüklerin kullanılması bazı görev ve sorumluluklarla birlikte geldiğinde kanunda öngörülen demokratik toplum, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin çıkarları bakımından nizamsızlık ve suçun önlenmesi, sağlık ve ahlakın korunması, başkalarının itibar ve haklarının korunması gibi önlemler yasayla alınabilir.” diye Venedik Komisyonu kendi raporunda bunu gündeme almış.

(…)

MAHİR ÜNAL (AKP) – Ben sadece kayıtlara geçmesi açısından… Amerikan Büyükelçiliği bu konuda randevu istedi yasayla ilgili görüşmek için -sanırım iki hafta önce- ben de teklif sahibi olarak Sayın Ahmet Özdemir’e yönlendirdim, Ahmet Özdemir Bey’le bir görüşme yaptılar ve yasayla ilgili bilgi istediler. Şimdi, buradan yola çıkarak Sayın Özkan’ın yasayı Amerika’dan getirmiş olması büyük vizyon. O yüzden, tebrik ediyorum!

(…)

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (İYİ Parti) – Çözüm bekleyen onlarca sorunumuz var ama biz bu kanunları çıkarmak için yabancı büyükelçiliklerin kapısına gidiyoruz demek ki ve kapısında bekleyip bundan olur almaya çalışıyoruz; yazıklar olsun.

(…)

MAHİR ÜNAL (AKP) – Şu elimde tuttuğum 340 sıra sayılı Yasa Teklifi burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında büyük emeklerle hazırlanmıştır. Hem Milliyetçi Hareket Partisine ve Sayın Feti Yıldız Beyefendi’ye hem Ahmet Özdemir Bey'e, Kahramanmaraş Milletvekilimize ve bütün bu süreçte, bu yasa teklifinin hazırlanması aşamasında, devlet bürokrasisinden istediğimiz her noktada bize destek olan; bilgi, belge, dokümanla bize destek olan her bir arkadaşımıza ben çok teşekkür ediyorum.

Bu yasa teklifinin iki hafta boyunca görüşmeleri esnasında burada samimi, gerçekten kaygılarını, düşüncelerini paylaşan her bir arkadaşıma, muhalefetten olsun iktidardan olsun her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum ama mesela bir örnek üzerinden gidecek olursak birçok… İşte, Venedik Komisyonundan geldiler, ABD Büyükelçiliğinden görüşmek için geldiler, aynı şekilde Avrupa Parlamentosundan görüşmek üzere geldiler ve gelen bütün bu heyetleri teklif sahibi olarak ben Sayın Ahmet Özdemir’e yönlendirdim. Ahmet Özdemir’in bu görüşmelerinden yola çıkarak bu kürsüde “Arkadaşlar, bu yasayı siz Amerika’dan icazetle mi yaptınız?” demek ne insafa ne vicdana sığmaz. Meclisin mehabetine de bizim ciddiyetimize de uymaz değerli arkadaşlar. Bizim yapmak istediğimiz… Şimdi, belli bir noktaya kadar arkadaşlarımızla konuşuyoruz, arkadaşlarımız bir noktadan sonra diyorlar ki: “Biz yargıya güvenmiyoruz ki.” Peki, arkadaşlar, biz yargıya güvenmeyeceksek ne yapacağız? Şimdi, Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okuduğu için hapishaneye gönderilirken ne dedi biliyor musunuz? “Ben devletime küsmem.” dedi. Çıkıp “Bir şiir okuduğum için bana bunu yaptınız, bana şunu yaptınız.” demedi.