KHK İHRAÇLARI VE TERÖR YARGILAMALARINDA MAHKEMELERCE YAPILAN ÖNEMLİ HATALAR VE AYRIMCI ADALET UYGULAMASI

Son yıllarda, adalet en çok aranan ve talep edilen şey, yargı ise en çok eleştirilen kurumların başında gelmektedir.

Nedenlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz;

Özellikle KHK ile ihraç edilen, veya OHAL uygulamalarına maruz kalan kişilerle ilgili olarak yürütülen adalet hizmetlerinde 4 önemli unsurda hata(!) yapılmaktadır.( Bunları incelediğimizde hata sözcüğünün tanım için çok basit kaldığını üzülerek göreceksiniz.!)

A- KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ İHLAL EDİLMEKTEDİR. AY MD.38-AİHS MD.7.TCK MD.2

1-Bu ilke, Hukuki güvenlik ilkesinin bir gereğidir. Vatandaş tarafından neyin suç olduğu, neyin olmadığını önceden  bilmesi amaçlanmaktadır. BU ÖNEMLİ İLKE, TÜM HUKUK FAKÜLTELERİNDE, HUKUKUN ELİFBASI OLARAK 1. SINIFTA ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİLİR.

2-MİLATTAN ÖNCE 5.YY DAKİ 12 LEVHA KANUNUNA KADAR KÖKLERİ UZANAN BU ÖNEMLİ İLKE GÖZ ARDI  EDİLEREK, TÜRK CEZA YASASI VE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN DIŞINA ÇIKILARAK, YORUM YOLUYLA TERÖR SUÇU İHDAS EDİLMEKTEDİR. 

SOMUT ÖRNEKLER:

 • 1- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu md.1 de, terör, “Cebir ve şiddet kullanarak, cumhuriyetin insan haklarına dayalı, laik ve sosyal hukuk devleti kimliğini, Temel Hak ve Hürriyetleri yok etmek terör suçu sayıldığı halde, BUGÜN,BIRAKIN CEBİR VE ŞİDDETİ BU YASA, TAMAMIYLA TERS İŞLETİLEREK, VATANDAŞA, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİNİ KULLANDIĞI İÇİN TERÖR SUÇUNDAN SORUŞTURMA VE DAVA AÇILMAKTADIR.! Bu konuda binlerce örnek gösterebilirim. 

TERÖR SUÇU SAYILAN ANAYASAL HAKLARA ÖRNEKLER

 • ANAYASANIN 22-51 MADDELERİ ARASINDA YER ALAN

 • Düşünce, ifade ve basın hürriyeti (Twit atmak,gazetecilik

 • Eğitim ve öğretim hakkı, parasız eğitim istemek,

 • Haberleşme hürriyeti(Bylock vb bir program kullanmak )

 • Mülkiyet hakkı, Din ve vicdan hürriyeti (Hayır düşüncesiyle bağış yapmak, BankAsya ya para yatırmak, batmasını istememek ) 

 • Arkadaşlarıyla, dostlarıyla sohbet yapmak, biraraya gelmek

 • Çalışma hürriyeti (Özel bir okulda,dershanede çalışmak, veya çocuğunu göndermek )

 • Sendika-Dernek üyeliği, 

 • Gazete abonesi olmak, 

 • Muhalif bir partiyi desteklemek, üye olmak vs.

BU HAKLARIN İHLALİ TÜRK CEZA KANUNUNDA SUÇ SAYILMIŞTIR

 • ÖRNEK: 

 • a-Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi 

 • Madde 112- (Değişik: 2/3/2014-6529/12 md.) 

 • (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

 • a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 

 • engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

b-İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU

 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme 

 • Madde 115- (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 • (2) (Değişik: 2/3/2014-6529/14 md.) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 

 • (3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

c-SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU–TCK md.118

 • Madde 118- (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 •           (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 • BU İHLALLERİ KAMU GÖREVLİSİNİN YAPMASI, TEŞDİT SEBEBİ

 • Madde 119- (1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının;

 • a) Silahla,

 • b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

 • c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

 • d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

e) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

B-DOĞAL HAKİMLİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ

Kanuni hakim güvencesi 

 • ANAYASA Madde 37 – Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 

 • Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz 

BU ANAYASAL İLKEYE RAĞMEN  ;

 • 2014 YILINDA KAPALI DEVRE İŞLEYEN PROJE SULH CEZA HAKİMLİĞİ VE 2015 YILINDA DA ÖZEL YETKİLİ TERÖR MAHKEMELERİ KURULDU

 • BURAYA, “YÜRÜTME ORGANI İLE UYUMLU ÇALIŞACAĞIZ” DİYEN YARGIDA BİRLİK PLATFORMU ( SONRADAN DERNEK OLDU ) ÜYESİ HAKİMLER-SAVCILAR ATANDI.

Çokça tutuklama kararı veren,isteyen, ağır ceza verenler terfi ettirilerek yargıtay üyesi yapıldı( Örnek Hulusi PUR, Ankara Ağır ceza mahkemesi başkanı )

 • ÖRNEK

 • 1- Proje hakim olmayı ret eden ve sulh ceza hakimliği yasasının iptalini Anayasa Mahkemesine götüren Eskişehir 1.Sulh Ceza Hakimi Kemal KARANFİL, oğlu çok ağır bir kaza geçirdiği halde, yetkisi elinden alınarak kış ortası Zonguldak iline sürüldü.

2- Konya’ da cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen çocuğu tutuklamaya sevk etmeyen savcı Recep ALTUN Zonguldak’ a sürüldü.

HAKİMLERE BASKI ÖRNEKLERİ-2

 • Mavi Marmara davasında İsrail'li komutanların yakalanmasına karar veren İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Kaptan tenzili rütbeyle Bakırköy'e düz hakim yapıldı. 

  BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı veren savcı Habip Korkmaz terfi ettirilerek başsavcı yapıldı

 • KPSS'ye ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 25 öğretmeni tahliye eden Ankara 4. Sulh Ceza Hakimi Ramazan Kanmaz görevden alınarak Ağır Ceza Mahkemesine üye hakim yapıldı.

 • Tahliye kararlarında imzası bulunan Ankara 6. Sulh Ceza Hakimi Hülya Tıraş da uzmanlığının aksine çocuk mahkemesine gönderildi. 7. Sulh Ceza Hakimi Bahadır Coşlu ise Asliye Ceza'ya gönderildi.

 • Böcek Davasında eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz ile 8 kişi hakkında beraat kararı veren 7. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri de görevlerinden alındı.

 Bylock yeterli delil değildir diyen  Antalya ve Gaziantep İstinaf mahkemesi başkanları ve üyeleri sürgün edilip yetkileri ellerinden alındı.

 • 21 gazeteciyi tahliye kararı veren İstanbul 25 Ağır C.M heyeti açığa alınıp haklarında soruşturma açıldı.

 • Av. Selçuk KOZAĞAÇLI ve arkadaşları olan avukatları tahliye eden İstanbul 37 ağır ceza mahkemesi başkanını alıp başka bir mahkemeye üye yaptılar.Mahkeme üyelerini de ilgisiz mahkemelere dağıttılar. 

 • Benzer bir olayda,HSYK Başkan vekili Mehmet yılmaz, tahliye kararı veren hakimlerin 2 gün sonra açığa alındığı için Cumhurbaşkanından özür diledi.

 • Kırşehir’de yapılan 7 Şubat 2017 tarihli duruşma esnasında, hâkim Fatih Mehmet Aksoy (Adana’da MİT Tırları soruşturmasında, savcıları tutuklayan hâkim), (delilsiz olarak) tutuklu yargılanan kişileri kast ederek, “Dayanamıyorum, bunların hepsini serbest bırakacağım” demiştir. Bunun üzerine, duruşma savcısı “İki saat sonra seni Bylock’çu yaparım” şeklinde hâkimi tehdit etmiştir. 

 • Bir parti lideri ile mutat görüşen ve duruşma salonunda bulunan Emniyet Müdürü V.M.T’nin girişimi ile, bir iki saat geçmeden HSYK kararıyla bu hâkim açığa alınmıştır( 5.3.2017). Bu durum dahi tek başına yargının artık yürütmeye karşı bağımsız olmadığının açık kanıtlarından biridir  

 • Zonguldak adliyesindeki meslektaşlarını delilsiz tutuklamayı ret eden nöbetçi sulh ceza hakimi Ali ARSLAN, 3 gün sonra tutuklanarak meslekten ihraç edilmek suretiyle cezalandırılmıştır.

 • Bu kişi yerine duruşmaya çıkan sulh ceza hakimi H. K.’a “Hakimleri tutuklamazsan seni tutuklarız “ baskısı üzerine suçsuz yere 20 yakın hakim ve savcıyı tutuklamış, ancak sonradan vicdan azabına dayanamayıp bileklerini kesmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.( Bizzat teyzesinden dinledim )

 • YARGIYA KİTAPÇIK REZALETİ 

Hakimlere nasıl karar verecekleri yönünde Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen kitapçık CHP lideri sn Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından meclis kürsüsünde dile getirilmiş, ancak iktidar ve HSK tarafından inkar edilmemiştir.

C-YASAK DELİLLER İLE SONUCA GİDİLMEKTEDİR

 • 1- TCK Md.135 e göre FİŞLEME suç olduğu halde, binlerce kamu görevlisini fişleyenler hakkında takibat yapılacağına, FİŞLEME MAĞDURU KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.( Örnek, garson, albatros, kurum kanaati raporları vs.)

 • 2- Anayasa md. 38, TCK md.206-217 -2 de kesinlikle illegal delillerin hükme esas alınmayacağı belirtildiği ve bunun kesin bozma nedeni olduğu CMK md.289-ı da açıklandığı halde, İLLEGAL DELİLLER İLE KİŞİLER MAHKUM EDİLMEKTEDİR 

İLLEGAL DELİLLERDEN ÖRNEKLER

 • 1- BYLOCK

 • CMK 134 maddesine uygun olarak bir kişi hakkında verilmiş arama kararı bulunmamak-tadır.  

 • 6706 sayılı, Cezai Konularda uluslar arası adli işbirliği Kanunu md.7 nin açık emrine aykırı olarak Litvanya adli makamlarına talimat yazılmadı. Hakim gözetiminde  sağlıklı ve denetime uygun şekilde alınmadı.

 • BİLİŞİM SUÇU OLAN HACKERLIK VE BİLGİSAYAR KORSANLIĞI SURETİYLE BYLOCK verileri alındı( Kod adı Bay Bay adlı kitap, Yahya Bostan ) 

İLLEGAL DELİLLERİN TARTIŞILMASI ENGELLENDİ

 • MİT in savcılığa teslim ettiği kirli ve şaibeli liste üzerine bu listelerde isimleri olanlar terörist ilan edildi.

 • Önce sayı 230.000 kişi denildi.

 • Sonra pardon denilerek 120.000 e indirildi.

 • Tekrar pardon denilerek 11.000 civarında kişinin sehven yazıldığı belirtildi

 • TEKNİK BİR KONU OLMASINA RAĞMEN BİLİRLİŞİ İNCELEME TALEBİ  BİR-İKİ İSTİSNA DIŞINDA RET EDİLMEKTEDİR.

 • MİT in sunduğu imaj örneğinin bir sureti CMK 134 md.aykırı olarak talep eden şüphelilere verilmemektedir.

 • GÖRÜŞME İÇERİKLERİNDE SUÇ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN  İÇTİHAT YOLUYLA SUÇ İHDAS EDİLMİŞ VE BYLOCK KUTSAL DELİL KABUL EDİLEREK TARTIŞILMAMIŞTIR. Delillerin müşterekliği ilkesi ihlal edildi.

ÖZEL HAYATIN VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ HÜRRİYETİ SUÇ SAYILDI

 • AY md.22

 • Herkes, haberleşme hürriyetine  sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal(1) 

 • Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.(1) 

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(1)

D-YÜRÜTME ORGANININ YARGIYI ETKİLEME ÇABALARI

 • 22 Haziran 2014 te Lyon dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan “Onlar nasıl bize yüzlerce dava açtı, biz de onlara yüzlerce, binlerce dava açacağız. O zaman olay farklı gelişecek.  . Bir proje geliştiriyoruz. O bitince süreç hızlanacak. 

 • https://www.aksam.com.tr/siyaset/paralel-yargi-c2turkiyeyi-bitirir/haber-318147

ERDOĞAN: “İZLEMEDEYİZ”

 • Grup toplantısında veda eden Başbakan Erdoğan'a gazeteciler Meclis kulisinde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yapan polislere gece yarısı, sahur vakti yapılan operasyonu sordular.

 • "İzlemedeyiz" diyen Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin "Başka alanlara sıçrayabilir mi" sorusuna ise "Tabi tabi" diye yanıt verdi. 

 • Adli makamların yürüttüğü bir operasyonla ilgili Yürütmenin başı olan Başbakan Erdoğan'ın görüş bildirmesi ve operasyonun farklı alanlara sıçrayacağını söylemesi, "Operasyonu Başbakan mı yönetiyor" sorusunu gündeme getirmiştir.

 • ERDOĞAN: “MAHKEMELER, BU HAKİKATLERE GÖRE KARAR VERECEK

 • 'ACI AKIBETLERİ İLE BAŞ BAŞA KALACAKLAR'
  “Bugün hala onlara (FETÖ sanıkları) el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İnkarla takiyye ile kendilerince taktik uyguluyorlar. Artık mızrak çuvala sığmaz. Bunların ihaneti, ellerine bulaşan kan, yüzlerine bulaşan kara leke açıkça ortada. MAHKEMELER BU HAKİKATLERE GÖRE KARAR VERECEKLER. Şimdi duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. YAPTIKLARI İHANET VE İŞLEDİKLERİ CİNAYETLERİN KARŞILIĞI CEZALARI ALIP HAPİSHANELERDE TUTUKLU OLARAK DEĞİL, HÜKÜMLÜ OLARAK GİTTİKLERİ GERÇEĞİN SOĞUK YÜZÜYLE KARŞILAŞACAKLAR. . Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak.  “ 05.08.2017     

 •  KAYNAK: http://www.abcgazetesi.com/erdogan-ayrintilari-acikladi-tek-tip-kiyafet-uygulamasi-boyle-isleyecek-60960h.htm

 • SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN:”ONU SALAMAYIZ

 • AİHM İN İHLAL KARARI ÖNCESİ:

 • “Onu salamayız, yoksa halk bize hesabını sorar” Şeklindeki beyanlar

 • ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL

 •  06.09.2017 tarihli beyanında, 

 •  “ F.töcüler, Türk milletiyle dalga geçilemeyeceğini mahkemelerin yakında vereceği kararlarla görecekler.”   ( Diyanet Tv. 06.09.2017 saat 19 : 15 haberleri. )

 • Ceza Genel Kurul Kararından 2 gün önce 25 eylül 2017 de “ Bylock  terör örgütü üyeliği için yeterli delil olacak” Diyerek genel kurul ve kürsüdeki hakimlere talimat verir gibi beyanda bulunmuştur. 

YASAMA, YÜRÜTME, YARGI ZİRVESİ YEMEKTE

Yasama, Yürütme, Yargı Zirvesi Yemekte

“Geleneksel hale gelen erkler zirvesinde, F.TÖ’cülerin yargılanma süreçlerinin ve KHK’ların gündeme geldiği kaydedildi. KAYNAK: HÜRRİYET- 19 Ocak 2018

ERDOĞAN+PERİNÇEK: MAĞDUR YOK

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.