BİR - KISSA'DAN - HİSSE - ÇİKARA'BİLENE -

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

YA -Aziz - Celle- Celâlûhû' : Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan..

"...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...

• Değerli kardeşlerim bu hafta köşe yazımda kısa bir hikaye'ye ,yer vererek yediden, yetmişe hepimizin,,

- kendine bir hisse çıkarmasını umut ediyorum ..

• Rabb'im,Başta kendi nefsime yazdıklarımı yaşamak sonra sizlere okuduğunuzu anlamak ve amel etmek nasip etsin İNŞALLAH.

   - Eğitim mi önemli - Karakter mi? 

• Zamanın birinde bir Padişah, baş vezire sormuş:

- 'Eğitim mi önemli, karakter mi?'

Vezir hemen cevap vermiş:

"Karakter önemlidir sultanım!' Padişah, memleketin her yanına tellallar göndermiş:

- 'Duyduk duymadık demeyin... En iyi hayvan eğiticisine 100 kese altın ödül verilecek!' 

• Yapılan elemelerden sonra bir kişi, ülkenin en iyi hayvan

- eğiticisi olarak padişah'ın huzuruna çıkmış.

 Padişah - sormuş :

-"Bir kedi'ye tepsiyle servis yapmayı ne kadar zamanda öğretirsin?"

 • Hayvan terbiyecisi adam cevap vermiş " Altı ayda öğretirim padişahım!"

• Padişah bu adamı pek Mahir ve cevval görmüş ve peki madem yapabilirim diyorsun sana altı ay muhlet, demiş!!

• Aradan altı ay geçmiş. Eğitici huzura alınmış. Padişah

sormuş:

"Öğrettin mi?'

-'Öğrettim padişahım!' Saray erkanı toplanmış.

• Hünerli kedi elinde tepsiyle servis yapmaya başlamış.

- Tam baş vezirin önüne geldiği zaman

padişah sormuş:

- 'Ey vezir! Söyle bakalım, eğitim mi önemlidir, karakter mi?'

• Vezir, padişahın sorusuna cevap vermeden önce, kaftanının altında hazır tuttuğu bir fare'yi yere bırakmış. 

• Kedi, fareyi görünce tepsiyi attığı gibi farenin peşinden koşmaya başlamış. Altı aylık eğitim de boşa gitmiş.

• Vezir, padişahın sorusuna cevap vermiş: "Karakter önemlidir padişahım.

• Değerli kardeşlerim hikayemizin vurguladığı gibi kişide karakterin önemi büyüktür! 

• Karakter sahibi olmadan bilgi sahibi olmak, en hafif tabiriyle değersiz, en ağır tabiriyle de kötü ve eksiktir...

   Karakter Nedir? 

• Karakter; kişiye özgü davranışların bütünü olup, insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine, çevrenin verdiği değerdir. 

• Bireyin karakteri, kişisel özellikler ile içinde yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur.

• Karakter, aile, okul, çevre içinde, çocukluk çağından itibaren gelişmeye, biçimlenmeye başlar.

• İnsan, değer yargılarını aynen alıp belli durumlarda taklit etmez. 

• Benimsediği, kendisi ile bütünleştirdiği değerleri ilgili

- durumlarla karşılaştıkça kendine özgü biçimde uygular. 

• Bu tür davranışlarda ve karakter özellikleri arasında tutarlılık vardır. 

• Örneğin insan, hem dürüst, hem ya­lancı olamaz.

• Şunu unutmama'mız gerekir ; 

 ( Hayatımız karakterimizin değil, 

- karakterimiz , yaşadığımız, hayatımızın ürünüdür.)..

• Şu iki vasfın ayrımını da iyi yapmalıdır!

• Dürüstlük, hoşgörü, sabırlılık gibi özellikler karakter özelliğidir. 

• Zeki, yete­nekli, coşkulu, içe dönük, otoriter, kavgacı, girişken gibi özellikler kişilik özelliğidir.

• Kardeşlerim her zaman derim çocuklar boş ve bem'beyaz birer defter ,gibidir !

- siz o boş beyaz sayfalara ne yazarsanız defter onunla dolar ! 

• Çocuklar fıtrat üzere masum ve safhane yapılarıyla adeta beni en güzel ile doldur der . 

• Ailenin neşesi, toplumun bekâsı, yarınların ümidi olan çocukların,,

- terbiyesi, karakterini oluşturacak her unsur ve yaşam biçimi hususî bir ihtimamı gerektirmektedir.

• İki cihan güneşi,Âlemlere rahmet peygaber efendimiz ;

 “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden, mesulsünüz.” buyurmuştur..

                          (Buhârî, Vesâyâ, 9)

-Bir insanın şahsiyeti, duruşu düşünceleri tavrı karakteri ile belli olur 

• Ve sadece eğitim yada çocuğuna örnek olacak güzel huylu ,ahlaklı bir anne baba ,, yeterli değildir.

- Yediğinden içtiğine hatta giydiği kıyafetine kadar ince eleyip sık dokumak gerekir. 

Bu hususta Gavsu'l-âzam - İmam-ı Gazâli (r.a) şöyle buyurmuştur.

• Un taze olsa, su tertemiz olsa, Ama maya çürük olsa ne olur?

• Hamur, hamur olmaz; O hamurdan da ekmek olmaz

• Çocuğu temiz fıtrat üzerine yetiştirmek için ilk yapılacak şey; Onun helâl lokma ile beslenmesidir.

• Medeniyet tarihimize baktığımızda İslâm dininin, hayatımızın bütün,,

- alanlarına ince bir nakış gibi dokuduğunu görürüz.

• Tarih boyunca İslâm’ın inanç esasları, ibadetleri ve ahlâki değerleri ile İslam,

- insanın karakterini,huyunu adeta bir tabloya güzel ve harikulade bir resim ,çizer gibi çizmiş ve 

- hem toplumsal hemde bireysel manada insana şekil vermiştir!!

• Hikayede geçtiği gibi eğitimin de hafife alınacak boş birşey değildir. insan üzerinde etkisi önemlidir. 

• Sadece karakter ve şahsiyet sahibi olmakta yetmez !

• Nasıl ki insan güzel karakterli olmak için ailesini örnek almalı,aile bu konuda büyük sorumluluk sahibi diyoruz. 

• İşte tam da bu yüzden,

" Eğitim de gelecek nesillere anne baba adayı gençlerimizin olmazsa olmazıdır. 

• Lakin ; Bilgi size güç verir; ancak saygıyı karakterinizle kazanırsınız.

• Bu ise ; başta, Önce anne baba olmak üzere, İslami eğitim ile mümkündür.. 

• İnsanın maddi ve manevi geleceği için yapacağı en kârlı yatırım ahlâk ve maniviyata dayalı bir eğitimdir. 

• İslâm dini, eğitimi ibadet kabûl etmiştir.

• Eğitim ve karakter bir terazinin iki kefesi gibidir. 

• Her iki kefe de eşit ağırlıkta olmalıdır.

- biri aşağıda birisi yukarıda olursa biri birinden bir Gr dahi hafif gelirse mutlaka insanda eksiklik ve kulluk neticesinde kendini yetiştirmesi ,

- günahlardan uzak kalması mümkün olmayacak ,bir noktadan sonra şeytan ve nefsine yenik düşecektir. 

Önünde bir fare gördüğünde her şeyi unutan bu kedi gibi, eline bir fırsat geçtiğinde çıkarının peşinde koşan, 

- dinini bile satan, eğitimli fakat karakteri bozuk insana dönüşecektir.

             

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm." 

- "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. EL - Fatiha ' ma salâvat..

      .... Fİ EMÂNİLLÂH..

     ____Kablel- Vuku ____