YÜKSEK SEÇİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE, SON 8 YILDA, YÜRÜTME ORGANININ YARGIYA YÖNELİK 25 ÖNEMLİ MÜDAHALESİ


Kemal Karanfil (Emekli Hakim)

Kemal Karanfil (Emekli Hakim)

10 Mayıs 2019, 00:31

Hiç şüphesiz ki Türk demokrasi tarihine çalınmış en büyük kara lekelerden biri, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ile ilgili Sn. Ekrem İMAMOĞLU nun kazandığı mazbatasını iptal kararıdır. 18 milyon İstanbul Halkının iradesine yönelik bu skandal kararı YSK nın göz göre göre nasıl alabildiğini anlamak için, özellikle 2010 yılından bugüne AKP iktidarının yargıya yönelik müdahalelerini görmek lazım.

Zira Anayasanın 179-4 fıkrasında üyelerin Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçileceği belirtilmiştir. “Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler”

YÜRÜTME ORGANININ YARGIYA MÜDAHALELERİ-SOMUT ÖRNEKLER

1- 07.5.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla HSYK nın yapısını tümden değiştirerek Yargıtay ve Danıştay ‘ın daire sayıları arttırıldı. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı da 9 dan 17’ye yükseltildi.

2-2010 yılında HSYK seçimlerini, hükümetin desteklediği muhafazakar kesim Hakyol, MHP ve eski adı cemaat ( şimdi FETÖ ) desteği ile kazanılmış ve en son Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ın onayladığı 160 Yargıtay, 51 Danıştay üyesi, yeni HSYK üyeleri tarafından seçildi.

3- ÖZELLİKLE 17-25 ARALIK 2013 TARİHLİ 4 BAKAN VE ÇOCUKLARININ ADININ KARIŞTIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI SONRASI YARGININ EN ÖNEMLİ KURUMLARINDA HÜKÜMET LEHİNE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLMİŞTİR.ÖRNEĞİN,

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNDAKİ TÜM İDARİ KADROLAR DEĞİŞTİRİLDİ. TÜM BİRİMLER, ADALET BAKANINA BAĞLANDI

27 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6524 sayılı Yasa ile HSYK ‘da görev yapan Genel Sekreter başta olmak üzere tüm idari kadroları değiştirildi. Sonradan Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etse de görevden alınan kadroların geri dönüş yolu kapalı kaldığı için HSYK’nın idari kadroları, daha o günden ‘yürütme ile uyumlu’ hale getirildi.

Venedik Komisyonu 20 Haziran 2015’teki deklarasyonunda şunu not etmiştir: “15 Şubat 2014’te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanunu Adalet Bakanının Yüksek Kurul’daki yetkilerini güçlendiren biçimde değiştirildi. Bu adım 2010 yılında yapılan referandumun ardından gerçekleştirilen reformun pozitif kazanımlarını tersine çevirmiştir.

4-KAPALI DEVRE YAPI İÇEREN VE YATAY( ETKİSİZ) İTİRAZ SİSTEMİ ÖNGÖREN “SULH CEZA HAKİMLİĞİ YASASI” ÇIKARILARAK YAKALAMA, TUTUKLAMA, MALVARLIĞINA EL KOYMA GİBİ KONULARDA TEK YETKİLİ MERCİ KILINDI.

( Kapalı devre sistemini anlamak için örnek vermek gerekirse, Eskiden İstanbul’ da 100 den fazla hakimin nöbetleşe baktığı işe, itirazlara, artık bu düzenleme ile sadece 6 hakimin bakması kararlaştırıldı. Bu isimlerin de özellikle iktidara yakın olmasına dikkat edildi. Nitekim 2016 ve 2017 yılında 4.500 den fazla hakim ve Cumhuriyet savcısı ihraç edildiği halde, bunlardan sadece birisinin sulh ceza hakimi olması, sulh ceza hakimlerinin ne kadar titiz ve belli görüşte olanlardan seçildiğini göstermektedir.

Sulh ceza hakimliklerinin iktidarın sopası olduğu ve çok yanlı kararlar verildiği yönünde çok ciddi eleştiriler yöneltilmiştir.Bkz.EK-10 İktidarın hoşuna gitmeyen karar veren hakimler anında görevden alınmış veya sürgün edilerek diğer hakimlerin gözleri korkutulmuştur.EK-11

5- SORUŞTURMA VE OPERASYONLARIN İDARİ MAKAMA BİLDİRİLMESİ ŞARTI GETİRİLDİ.

21 Aralık 2013 te Kolluk amirlerine, savcılığın yaptığı tüm soruşturmaları vali ve kaymakamlara önceden bildirmeleri emri yayınlandı.( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131221-10.htm )

6-ADALET BAKANLIĞI VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT)ARASINDA UYAP PROTOKOLÜ İMZALANDI

Tüm yargı sürecine ait evrak ve dosyaların yer aldığı UYAP ( ulusal Yargı Ağı Projesi )MİT ( İstihbarat teşkilatı) yetkililerine açılması yönünde Adalet Bakanlığı ile protokol yapıldı.

7-ESKİDEN, İKTİDAR TARAFINDAN “DOST” OLARAK GÖRÜLEN CEMAAT( ŞİMDİ FETÖ-PDY ) “DÜŞMAN” İLAN EDİLDİ VE HÜKÜMET, BU SÖYLEMLERLE 2014 HSYK SEÇİMLERİNE MÜDAHİL OLDU.

2014 HSYK seçimlerinde hükümet, bu defa Doğu PERİNÇEK- Vatan Partisi lideri ve milliyetçi, ulusalcı+ diğer dini cemaatlerle ittifak ederek Yargıda Birlik Platformunu kurdu, destekledi. Bu listenin seçimleri kazanması halinde tüm hakimlere maaş zammı, sicil affı gibi vaatlerde bulundu. Hükümet üyelerinden 2 önemli isim, başka listenin kazanması halinde, seçimleri tanımayacakları tehdidinde bulundu.

8- HÜKÜMET DESTEKLİ YARGIDA BİRLİK PLATFORMU KURULDU

Yargıda Birlik Platformu’nun( Yargıda Birlik Derneği oldu) “Cemaate karşı savaş” için kurulduğu basında dile getirilmiş olmasına rağmen Platform ve dernek yetkililerince bu durum tekzip edilmedi. Hatta Kocaeli 2. Ağır ceza Mahkemesi Başkanı ( M.P. )bunu bizzat duruşmada bazı avukatlara karşı ifade etmiştir.Seçim toplantılarında cemaatin PKK ve İŞİD ten tehlikeli olduğu dile getirildi ve bu yapıya sempati duyan hakimlerin meslekten atılacağı hatta tutuklanacağı dillendirildi.

YARGIDA BİRLİK PLATFORMU ÜYELERİ, SEÇİLMELERİ HALİNDE YÜRÜTME ORGANI ( İKTİDAR ) İLE UYUMLU ÇALIŞACAKLARINI AÇIKLADI. Bunu diyen Mehmet YILMAZ, sonra HSYK nın en önemli dairesi olan 2. Daireye başkan, ve HSYK ya da başkan vekili olarak seçildi.

9- Maaş zammı ve sicil affı gibi vaatler ve tehditlerin gölgesinde yapılan seçimi iktidarın desteklediği Yargıda Birlik Platformu, az bir farkla kazandı.

10- TAYİN İLKE VE YÖNETMELİĞİNE AYKIRI YAPILAN ZAMANSIZ TAYİNLERLE MUHALİF HAKİM VE SAVCILAR CEZALANDIRILDI.

Seçimleri kazanır kazanmaz ( Hakim ve savcı tayin yönetmeliği ve ilke kurallarına aykırı olarak) kış ortası 800 hakim, yaz kararnamesinde de 2.224 hakim ve savcının yeri değiştirilerek ünvanları ellerinden alındı.2 yıl gibi kısa bir sürede 20 den fazla kararname ile tüm yargı hallaç pamuğu gibi dağıtılarak seçimde kendisine muhalif olan , eleştiren isimler pasif görevlere atandı. Yetki ve ünvanları ellerinden alındı. Bir yılda 3 ayrı tayin gören ve mahkemesi 4 kez değiştirilen hakimler oldu.( Zonguldak hakimi Kemal KARANFİL, Ercan FIRAT, Cemil GEDİKLİ gibi)

11-YARGITAY’DA ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMEK İÇİN, 177 YENİ YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYESİ SEÇİLDİ.

Yargı paketi adı altında 15.12.2014 te Yüksek Yargıya 144 Yargıtay ve 33 Danıştay üyesi atandı.

12- YARGITAY YASASI DEĞİŞTİRİLEREK, DAİRE ÜYELERİNİN GÖREV YERLERİ, YETKİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ. TERÖR DAVALARINA BAKAN DAİRE SİL BAŞTAN YENİ ÜYELERDEN OLUŞTURULDU.

13-TÜM YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLDİ.( 1 TEMMUZ 2016)

2010 dan beri şekillenen Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesinden iktidarın yeterince memnun olmaması üzerine 1 Temmuz 2016 tarihinde 6723 sayılı yasa ile tüm Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görevi sona erdirildi.

14- İKİYÜZDEN FAZLA YARGITAY, DANIŞTAY,YSK,HSYK VE ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ TUTUKLANDI.

2010 yılında seçilen 5 HSYK üyesi ve yüzlerce Yargıtay ve Danıştay üyesi, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi,3 YSK üyesi, yetkisiz ve görevsiz sulh ceza hakimleri tarafından, 16 Temmuz 2016 da gözaltına alınarak tutuklandı.

15- 342 YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYESİ SEÇİLDİ.( 25 TEMMUZ 2016)

25 Temmuz 2016 da tamamen Yürütmenin kontrolü altına giren Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 342 Yargıtay ve Danıştay üyesi seçildi. Daireler yeni baştan 3.kez oluşturuldu. Özellikle terör davalarına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, Yargıda Birlik Derneğine üye ve iktidara yakın isimlerden oluşturulmasına özellikle özen gösterildi. Üyelerden M.K.nın eşi AKP İstanbul Belediye seçimlerinde aday olması önemli bir örnek.

16-4.500 DEN FAZLA HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI, SAVUNMA ALINMADAN İHRAÇ EDİLDİ.

2700 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI TUTUKLANDI.

Birçok yönü henüz aydınlatılmamış olan 15 Temmuz 2016 tarihli askeri darbe girişimi bahane edilerek 4.500 den fazla hakim ve cumhuriyet savcısı, savunmaları dahi alınmadan ihraç edilmiş ve kadınların da aralarında olduğu 2.700 hakim ve savcı tutuklanmıştır. Bazı hakimler duruşma yaparken gözaltına alınmışlardır.EK-16

17- HAKİMLİK VE SAVCILIK İÇİN GEREKLİ OLAN 70 YAZILI SINAV PUANI 50 YE İNDİRİLDİ.800 PARTİLİ HAKİM ALINDI

Hakimlik ve savcılık mesleğine girişte yazılı sınavda gerekli olan 70 taban puanı 50 ye indirilerek Meslekten atılan hakimlerin yerine 800 den fazla, Ak parti teşkilatlarında görev yapmış avukat, hakim olarak atandı.

18- HAKİME VE SAVCI ADAYLARINI YETİŞTİREN TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KAPATILDI

19- 100 YENİ YARGITAY ÜYESİ DAHA SEÇİLDİ( 19 TEMMUZ 2018)

Yargının yapısından yine memnun kalmayan AKP iktidarı, 696 sayılı KHK ya dayanarak 19 Temmuz 2018 de 100 yeni Yargıtay ve 12 Danıştay üyesi atadı.

20-SORUŞTURMAYI ETKİLEME SUÇU, SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDI.

Yapılmakta olan “soruşturmayı etkilemeye teşebbüs”ü suç olarak düzenleyen TCK md.277, 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı yasa md.69 ile suç olmaktan çıkarılmıştır.

21-YARGIYI ETKİLEME SUÇUNUN CEZASI İNDİRİLDİ

Aynı şekilde Adil yargılamayı etkileme suçunun yaptırımı eskiden hapis cezası iken aynı nolu yasalarla 1000 TL para cezası gibi komik bir yaptırıma dönüştürülmüştür.

22- BASIN KANUNUNDA YER ALAN “YARGIYI ETKİLEME SUÇU” SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDI.

5187 sayılı Basın Kanununda düzenlenen Medya organları eliyle yargıyı etkileme suçu( md.19 ) 2/7/2012 tarih ve 6352 sayılı yasa md.105 ile yürürlükten kaldırıldı.

23- HOŞA GİTMEYEN KARAR VEREN HAKİMLER GÖREVDEN ALINDI. HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILDI.

24- ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN, GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARLA İLGİLİ OLARAK HAKİMLERİN NASIL KARAR VERECEKLERİ İLE İLGİLİ OLARAK HAKİMLERE “KİTAPÇIK” GÖNDERİLDİ.

25- FARKLI KARAR VEREN HAKİMLER, HÜKÜMETE YAKIN MEDYA TARAFINDAN İTİBAR SUİKASTİNE MARUZ BIRAKILDI. GÜÇLÜ MEDYA AĞIYLA ADETA LİNÇ EDİLDİ. ( AYM Başkanı Zühtü Arslan bile bu linç ten nasibini aldı )Buna karşılık lince maruz kalan hakimlerin tekzip ve suç duyurusu talepleri sulh ceza hakimlikleri ve savcılıklarca ret edildi.

ÖZETLE:

2011’DEN İTİBAREN YARGITAY’A YAPILAN ÜYE SEÇİMİ

Not: 25.12.2011 tarihine kadar toplam Yargıtay üye sayısı 250 yi geçmiyordu.Vefat eden veya emekli olanların yerine her yıl Hakimler ve Savcılar Kurulunca en fazla 20 -30 yeni üye seçilirken AKP nin Yüksek yargıya hakim olmak istediği 2011 sonrası,

-25.12.2011 de-160

-15.12.2014 te 144

-25.07.2016 da 272

-19 Temmuz 2018 de 100

TOPLAM: 676 üye seçilmiştir. 7 yılda, Yargıtay üye sayısı toplamının 2 katından fazla üye seçildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU DA, BU ÜYELERİN SEÇTİĞİ ÜYELERDEN OLUŞMAKTADIR.

Yukarda 25 ana başlıkta özetlenen, son yıllarda yargıya yönelik iktidar müdahaleleri görüldükten sonra ŞİMDİ, YASALARA TAMAMEN AYKIRI ŞEKİLDE, İSTANBUL SEÇİMLERİNİN YSK TARAFINDAN NASIL İPTAL EDİLDİĞİ SANIRIM DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.