Kablel_ Vuku'nun Kaleminden:MODERNİTE - MUHAFAZAKARLIK - İLE - YOZLAŞMAYA - MARUZ - KALMIŞ - VE - DEJENERE - OLMUŞ - MÜSLÜMANLAR-

Bozulmaya meyilli nefisler dünya hayatının aldatıcı unsurları siyaset ve siyasetçiler bu yozlaşmanın neresinde etkisi varmıdır ?!!

YAZARLAR 02.05.2022, 09:57
Kablel_ Vuku'nun Kaleminden:MODERNİTE - MUHAFAZAKARLIK - İLE - YOZLAŞMAYA - MARUZ - KALMIŞ - VE - DEJENERE - OLMUŞ - MÜSLÜMANLAR-

MODERNİTE - MUHAFAZAKARLIK - İLE - YOZLAŞMAYA - MARUZ - KALMIŞ - VE - DEJENERE - OLMUŞ - MÜSLÜMANLAR-

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Hayrer Razıgın.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun.

• Gaye rıza-i İlâhi ...

• Değerli kardeşlerim malumunuz üzere günümüz de modernize adı altında İslam'dan uzak bir okadar ahlaksız yozlaşmış , dejenere edilmiş yaşam tarzları icat edildi.

• Bunun müsebbibi kim yada kimler ?

Bozulmaya meyilli nefisler dünya hayatının aldatıcı unsurları siyaset ve siyasetçiler bu yozlaşmanın neresinde etkisi varmıdır ?!!

• Hep birlikte bu konuyu , ele alarak ; Modernite muhafazakarları nasıl dejenere ederek yozlaşmaya götürdü ,dönüştürdü ?

• Bir bakalım ve inşaAllah bu yazıdan sonra işe önce kendimizi düzeltmek, toparlamak ile başlayalım!

• Rabb'im önce kendi nefsime bir ders sonra sizlere okuyup okuduğunuzu anlamak ve âmel etmek nasip etsin İNŞALLAH.

Yozlaşma Nedir ?

• Yozlaşmanın kelime anlamı, bir şeyin gerçek özelliklerinden uzaklaştırılması ya da uzaklaşması şeklindedir.

• Başka bir ifade ile "özünden ayrılma", doğasındaki iyi şeyleri sonradan yitirmek anlamına gelen bir kelimedir.

• Herhangi bir şey, gerçeğine bağlı kalmadığında, aslından uzaklaştığında, özündeki iyi şeyleri kaybettiğinde yozlaşmış olur.

• Batı modernizmini taklit ederek , yozlaşmış ve hâlâ da bu yolda bozulan yaşam tarzları ve aile yapısı açısından, vede yozlaşmaya hızlıca giriş yapmış gençler adına " Türkiyenin modernize adı altında, modern'leşmesinin İslami açıdan muhafazakarlar üstünde büyük bir etkisinin ve toplumun tamamının sorunu olduğunu kimse inkar edemez.

DEJENERE !! Nedir ?

• Tıp dilinden gelen dejerenin dokuların bozulması ve görevini yapmaması dokuların düzeninin bozulmasına ,dejenere denir.

• MODERNİTE- NEDİR ?

• Özü itibariyle bir paradigmal değişim, eskiye nispetle yeni ve farklı bir paradigmal yaklaşımdır.

• Bu paradigmal değişimin hayatın değişik alanlarında, çeşitli kurumlarında yansımaları olur.

• Bu yansımalara da modernlik denir. Modernizm ise ,

- modern olanın / modernitenin bir ideoloji haline getirilmesidir.

• Sanattan siyasete, dinî görüş ve kurallara ,düşünceden gündelik hayata kadar, eski olmayan, hatta eski olana karşı olan, eski olandan farklı olan / bağımsız olan / kopuk olan her ne varsa modernite kavramı içinde kendine yer bulur.

• Modernite, aklı özgürleştiren / özerkleştiren / mutlaklaştıran, hayatın merkezine oturtan, bilimden sanata, düşünceden ahlaka her şeyin merkezinde aklı gören, Allah'ın mutlaklığına karşın aklı mutlaklaştıran bir paradigmayı (paradigma bir şeyin nasıl üretileceği konusunda örnek, model.) ifade eder.

• Bu esas itibariyle toplumu modernize etmekde ki amaç " Allah'ı dünyanın , hayatın dışına çıkarmak ve insan aklını haşa tanrılık makamına oturtmaktır.

• Modern zamanlarda tanık olduğumuz Avrupa merkezli moderniteye akıl çağı denmesi bu sebeple olsa gerek.

• Hâlbuki Allah'ın olmadığı hiç bir görüş düşünce veya felsefe bilim, ilim de dâhi aklın yol bulması mümkün değilken. !!

• Edep, aklın tercümanıdır.

İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir.

- Şems-i Tebrizi

• Günümüz ;Türkiye’sinin muhafazakârlaştığı yönünden çok yaygın bir kanaat var.

• Üstelik bu kanaat genelde hiçbir konuda anlaşamayan, kutuplaşmış kesimler içinde ortak olan ender şeylerden biri.

• Kendilerini muhafazakâr addedenler de, muhafazakârlıktan rahatsız olanlar da - Türkiye’nin muhafazakârlaştığı konusunda hemfikirler.

• Hâlbuki Türkiye'de muhafazakarlık artmadı !

• Muhafazakar kesimlerin yaşadıkları hayatı dine uygun zannetmeleri ile birlikte mordenize edilmiş İslam'dan uzak yaşam tarzı arttı.

• En başta anne olmaya hazırlanan bir kızımız bile daha doğmamış yaşama ihtimali bile belli olmayan bebeğine sırf avrupa modernliğini taklit ile özentisi olduğu için

• Baby shower adı altında partiler düzenlemesi ve bunu sırf varlıklı modern insanlar olduklarını birilerine ispat amaçlı yaptıklarının belki farkında bile olmadan yapıp yaptığının dine uygun olup olmadığını " Allah'ın razı olup olmadığını ,sorgulamadan yapması !!

• Üstelik dünyanın dört bir yanında doğmuş, milyonlarca çocuk açlıktan ölürken !!

• Aynı şekilde İslam'dan dinden uzak asla kabul edilemez düğünler eğlenceler !

• Son olarak malumunuz ramazan ayında olmamız münasebetiyle başımızda ki yöneticilerin kadın erkek karışık, müzikli şarkılı türkülü iftar programları !

• Bunlar hep modernize ve dejenre edilmeye çalışılan halkın aklına ruhuna imanına açılmış birer savaştır.

• Ne diyordu Hz Ömer;

Dininizi iyi öğrenin, yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz.

• Tamda öyle zannedenler yüzünden bugün gençlik ateist, deyist olmuş durumda değilmi zaten ?!

• Ancak hiç kimsenin mevcut durumundan memnun olmadığı, aşikar iken ülkenin gidişatını sorgulamak yerine halâ modernize edilmiş kafaları yüzünden lüks yaşam tarzına ayak uydurmak adına , herkesin daha çok tüketmek istediği, sırf komşu, akraba,elti, görümce arkadaş gibi gibi kişilere hava atmak övünmek için bu anlamda değişim arzusunun bu kadar güçlü olduğu ,,

• bir toplumda muhafazakârlıktan söz etmenin ne kadar anlamlı olduğunuda aklımızın bir kenarında tutmamız lazım.

• Muhafazakarlık demek bir toplumun sahip olduğu dini ve dinine uygun ideoloji ve görüşleri muhafaza etmesi demektir.

• Modern olacağım diyerek başına rüzgar esse uçacak gibi takılmış lalettayn bir şal, eşarp takıp altına trençkot, topuklu ayakkabılar giyerek, sanatçıları bile kıskandıracak kadar ağır makyajlar yaparak dinin yaşadığını zanneden, kızlarımız , yaşını başını almış annler ,,

- ha keza beyler vücut hatlarını belli olacak şekilde dar kısa paçalı adeta sünnet merasiminden kalmış gibi ,,

- pantolonlar giyerek sözde sakallı ama sünnet olduğu için değil moda , modern , yaşam tarzının modernize edilmiş bir hareketi olduğu için sakal bırakan ,

- sonrada ben İslam'ın temsilcisi bir insanım kadınım , erkeğim ,muhafazakarım demesi ne kadar doğrudur?

• Dışarıdan bakılınca iş , ev, giyim kuşamı din inanç gibi unsurları değiştirmediğini kendimize , dinimize zarar vermeden yaşam tarzınıza uydurduğumuzu sanıp çok masumane görülen modernlik veya modernite aslında masum değildir.

• Peki neden Modernite edilmiş muhafazakarların olduğu bir ülke haline geldik?

• Bunun başlıca nedeni nedir?

• Siyasiler mi ? Yoksa hep özenilen Avrupa mı?

• Bir ülkedeki siyasal yapı da toplumsal yozlaşmada önemli bir etken olabilir.

• Yozlaşma; (Dejenerasyon) ahlak başta olmak üzere dil, din, kültür, ticaret, siyaset, tarih, aile ve namus kavramını, evrensel insani ilkelerden uzak, maddi güç ve egoist şekilde hiçbir kural tanımadan yaşamaktır.

• Bu anlayış aynı zamanda sürekli ben ukalalığını yücelten bir yapıdır. Özetlenen yozlaşma, her toplumda önce din ve ırk kültürünün içerisini sulandırılarak başlarken, diğer alanlara yayılması kaçınılmaz bir gerçektir..

• Asıl büyük tehlikelerden biriside ,

• Toplumu yönetenler ile yöneticilerin adamı olmuş dini misyon sahibi kişiler, inandıkları din ve mensup oldukları etnik yapıyı bir kenera bırakıp,,

- destekçisi olduğu siyasal yapıyı her şeyin üstünde göstererek başlayıp, asıl amaç yöneticilerin toplumdan daha üstün yaratıldıklarını topluma kabul ettirmeye çalışmalarıdır !!

• Toplumun farklı kesimlerinin siyasal alanda kendini ifade edememesi, siyasetin dar bir kesimin elinde kalarak kişisel çıkarlara alet edilmesi, siyasal kayırmacılık, rüşvet gibi olaylar da yozlaşmaya ve dejenere olmaya neden olur.

• Bu gidişata az bir kesimin ses çıkarması durumunda ise aba altından sopa gösterilmesi adaletin de dejenre olduğuna en büyük delil değilmidir ?

• Ve " Âlemlere rahmet peygamber efendimiz aleyhisselam' ın bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi ,

- "Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, Yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir Kimseler hâin sayılacak, Hâinlere güvenilecek.

- tam da öyle olmuyor mu?

• Devlet ve dini temsilcilerin her tülü lüks ve şatafat içerisinde yaşadığını sorgulamayan bir toplum kör, sağır ve yozlaşmış değilse, insan olduğundan şüphe edilmeli zaten !!

• Bütün bunlar had safhada yaşandığı halde, hâlâ modernlik adı altında dejenere olmuş ahlak ve hukuk devletinden bahsedilmesi, bilerek toplumu uçuruma sürüklemektir.

• Size lider olmuş yöneten kişi ve kurumların , İslam'ın temsilcisiyiz diyip ellerin de kuran , kürsülerde hadis okuyan ama iş yaşama biçimine gelince İslam'a Kur'an'a uygun yaşamayıp halkın hakkı olan kaynakları kendileri ve avanesi için kullanırken

- iş halkın menfi cakarkarina gelince ölü taklidi yapması ,

her türlü Avrupa'i modernliği alıp halka empoze etmesi başlıca yozlaşma nedeni değilmidir ??

• Hal böyleyken siyasilerin Sebeb ve vesile olduğu mordenize edilmiş yozlaşmanın türleri varmıdır?

• Elbette vardır !!

• Yozlaşma ve türleri!!

• 1. Kültürel yozlaşma,

• 2. Politik yozlaşma,

• 3. Yönetsel yozlaşma (Adam Kayırmacılık: Nepotizm ve Kronizm, Siyasal Kayırmacılık (Yandaşlık, Partizanlık) ve Patronaj, Hizmet Kayırmacılığı, Gönül Yapma (Suvasyon) gibi.)

• Buna ek olarak

4. Bilimsel yozlaşma vb. türleri vardır.

• Bu yozlaşma türleri yok edilmek istenen İslam dinine her türlü savaşı açmış ve maalesef ki çoğu alanda yavaş yavaş ama zafere doğru ilerlemektedir.

• Rabb'im bu ümmete millete uyanış nasip etsin, İslam ne modernlik adı altında yozlaşmaya nede dejenere olmuş yaşam tarzlarına yobazlaşmaya maruz bırakılamaz.

• Değerli kardeşlerim ,Her müslüman dininin görevlisidir !

• Gördüğü yanlışları varsa önce kendinde düzeltmeli sonra etrafına güzel dille empoze etmetden anlatmalıdır. !!

• Çünkü !!

• "SOHBETTE İNSİBAĞ (HUY AKTARIMI) VARDIR."

• BU YÜZDEN "BİRİNİN KENDİSİ İYİ AMA ÇEVRESİ KÖTÜ OLAMAZ. TABIATA AYKIRI."

• İNSAN KİMİNLE YÜRÜYORSA ONA DÖNÜŞÜR. BAZEN YAVAŞ YAVAŞ BAZEN BİR ANDA.

• Unutmayalım ki biz nasıl isek çevremizde öyledir. Biz nasıl yaşarsak çocuklarımız da öyle yaşar ve bu nesilden nesile geçer ve gelecek nesillere öyle aktarılır .

" Kardeşlerim küçük günahların devamlılığı büyük günahlara, büyük günahlar imansızlığa götürür.

• Sonuç itibariyle adı ister modernlik ister moda ne olursa olsun ahlâk sistemi çökmüş adaleti , taraflı olmuş , eşit gelir dağılımı değil yandaş dağılım ile hakka girilmiş ,dini dejenere olmuş bir toplum yok olmaya mahkumdur.

• Şairin dediği gibi ; Demiri demirle dövdüler: biri sıcak biri soğuktu.

• İnsanı insanla kırdılar: birisi aç birisi toktu.

• FİKİRDE MÜSLÜMAN

- olduğumuz kadar

YAŞANTIDA DA OLURSAK İŞTE O VAKİT ÜMMET KURTULUŞA ERER.

• Peygamber efendimizin azimuşan'ın Sizden biri, kendisi için sevdiğini (istediğini, arzu ettiğini, din) kardeşi için de sevmedikçe (istemedikçe, arzu etmedikçe) gerçek îmâna eremez." Hadisi şerifine bina'en,,

[Buhârî, Îmân 6; Müslim, Îmân 71 (45); Tirmizî, Sıfatu'l-Kıyâme 60 (3517

- hepinizi Rabbime emanet eder sizlere ve ümmeti Muhammed'e daima dua eder hayır dualarınızı talep eder ,sağlık huzur mutluluk Selametler ve de hayırlı Bayramlar dilerim.

• Rabb'im nice Ramazan'ı şerif aylarına tekrar kavuşmayı hakkınca ihya etmeyi bizlere sizlere nasip etsin istikamet üzere yaşayıp şehadet üzere ölüm versin İNŞALLAH - Fİ EMÂNİLLÂH

Kablel-vuku..

Yorumlar (1)
Halis Karalar 3 hafta önce
Allah razı olsun
20
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 03:43
Güneş 05:34
Öğle 13:06
İkindi 17:03
Akşam 20:28
Yatsı 22:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Granada 38 38
18. Cadiz 38 37
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 32
Günün Karikatürü Tümü