Kablel_ Vuku'nun Kaleminden:MODERNİTE - MUHAFAZAKARLIK - İLE - YOZLAŞMAYA - MARUZ - KALMIŞ - VE - DEJENERE - OLMUŞ - MÜSLÜMANLAR-

Bozulmaya meyilli nefisler dünya hayatının aldatıcı unsurları siyaset ve siyasetçiler bu yozlaşmanın neresinde etkisi varmıdır ?!!

YAZARLAR 02.05.2022, 09:57
Kablel_ Vuku'nun Kaleminden:MODERNİTE - MUHAFAZAKARLIK - İLE - YOZLAŞMAYA - MARUZ - KALMIŞ - VE - DEJENERE - OLMUŞ - MÜSLÜMANLAR-

MODERNİTE - MUHAFAZAKARLIK - İLE - YOZLAŞMAYA - MARUZ - KALMIŞ - VE - DEJENERE - OLMUŞ - MÜSLÜMANLAR-

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Hayrer Razıgın.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun.

• Gaye rıza-i İlâhi ...

• Değerli kardeşlerim malumunuz üzere günümüz de modernize adı altında İslam'dan uzak bir okadar ahlaksız yozlaşmış , dejenere edilmiş yaşam tarzları icat edildi.

• Bunun müsebbibi kim yada kimler ?

Bozulmaya meyilli nefisler dünya hayatının aldatıcı unsurları siyaset ve siyasetçiler bu yozlaşmanın neresinde etkisi varmıdır ?!!

• Hep birlikte bu konuyu , ele alarak ; Modernite muhafazakarları nasıl dejenere ederek yozlaşmaya götürdü ,dönüştürdü ?

• Bir bakalım ve inşaAllah bu yazıdan sonra işe önce kendimizi düzeltmek, toparlamak ile başlayalım!

• Rabb'im önce kendi nefsime bir ders sonra sizlere okuyup okuduğunuzu anlamak ve âmel etmek nasip etsin İNŞALLAH.

Yozlaşma Nedir ?

• Yozlaşmanın kelime anlamı, bir şeyin gerçek özelliklerinden uzaklaştırılması ya da uzaklaşması şeklindedir.

• Başka bir ifade ile "özünden ayrılma", doğasındaki iyi şeyleri sonradan yitirmek anlamına gelen bir kelimedir.

• Herhangi bir şey, gerçeğine bağlı kalmadığında, aslından uzaklaştığında, özündeki iyi şeyleri kaybettiğinde yozlaşmış olur.

• Batı modernizmini taklit ederek , yozlaşmış ve hâlâ da bu yolda bozulan yaşam tarzları ve aile yapısı açısından, vede yozlaşmaya hızlıca giriş yapmış gençler adına " Türkiyenin modernize adı altında, modern'leşmesinin İslami açıdan muhafazakarlar üstünde büyük bir etkisinin ve toplumun tamamının sorunu olduğunu kimse inkar edemez.

DEJENERE !! Nedir ?

• Tıp dilinden gelen dejerenin dokuların bozulması ve görevini yapmaması dokuların düzeninin bozulmasına ,dejenere denir.

• MODERNİTE- NEDİR ?

• Özü itibariyle bir paradigmal değişim, eskiye nispetle yeni ve farklı bir paradigmal yaklaşımdır.

• Bu paradigmal değişimin hayatın değişik alanlarında, çeşitli kurumlarında yansımaları olur.

• Bu yansımalara da modernlik denir. Modernizm ise ,

- modern olanın / modernitenin bir ideoloji haline getirilmesidir.

• Sanattan siyasete, dinî görüş ve kurallara ,düşünceden gündelik hayata kadar, eski olmayan, hatta eski olana karşı olan, eski olandan farklı olan / bağımsız olan / kopuk olan her ne varsa modernite kavramı içinde kendine yer bulur.

• Modernite, aklı özgürleştiren / özerkleştiren / mutlaklaştıran, hayatın merkezine oturtan, bilimden sanata, düşünceden ahlaka her şeyin merkezinde aklı gören, Allah'ın mutlaklığına karşın aklı mutlaklaştıran bir paradigmayı (paradigma bir şeyin nasıl üretileceği konusunda örnek, model.) ifade eder.

• Bu esas itibariyle toplumu modernize etmekde ki amaç " Allah'ı dünyanın , hayatın dışına çıkarmak ve insan aklını haşa tanrılık makamına oturtmaktır.

• Modern zamanlarda tanık olduğumuz Avrupa merkezli moderniteye akıl çağı denmesi bu sebeple olsa gerek.

• Hâlbuki Allah'ın olmadığı hiç bir görüş düşünce veya felsefe bilim, ilim de dâhi aklın yol bulması mümkün değilken. !!

• Edep, aklın tercümanıdır.

İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir.

- Şems-i Tebrizi

• Günümüz ;Türkiye’sinin muhafazakârlaştığı yönünden çok yaygın bir kanaat var.

• Üstelik bu kanaat genelde hiçbir konuda anlaşamayan, kutuplaşmış kesimler içinde ortak olan ender şeylerden biri.

• Kendilerini muhafazakâr addedenler de, muhafazakârlıktan rahatsız olanlar da - Türkiye’nin muhafazakârlaştığı konusunda hemfikirler.

• Hâlbuki Türkiye'de muhafazakarlık artmadı !

• Muhafazakar kesimlerin yaşadıkları hayatı dine uygun zannetmeleri ile birlikte mordenize edilmiş İslam'dan uzak yaşam tarzı arttı.

• En başta anne olmaya hazırlanan bir kızımız bile daha doğmamış yaşama ihtimali bile belli olmayan bebeğine sırf avrupa modernliğini taklit ile özentisi olduğu için

• Baby shower adı altında partiler düzenlemesi ve bunu sırf varlıklı modern insanlar olduklarını birilerine ispat amaçlı yaptıklarının belki farkında bile olmadan yapıp yaptığının dine uygun olup olmadığını " Allah'ın razı olup olmadığını ,sorgulamadan yapması !!

• Üstelik dünyanın dört bir yanında doğmuş, milyonlarca çocuk açlıktan ölürken !!

• Aynı şekilde İslam'dan dinden uzak asla kabul edilemez düğünler eğlenceler !

• Son olarak malumunuz ramazan ayında olmamız münasebetiyle başımızda ki yöneticilerin kadın erkek karışık, müzikli şarkılı türkülü iftar programları !

• Bunlar hep modernize ve dejenre edilmeye çalışılan halkın aklına ruhuna imanına açılmış birer savaştır.

• Ne diyordu Hz Ömer;

Dininizi iyi öğrenin, yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz.

• Tamda öyle zannedenler yüzünden bugün gençlik ateist, deyist olmuş durumda değilmi zaten ?!

• Ancak hiç kimsenin mevcut durumundan memnun olmadığı, aşikar iken ülkenin gidişatını sorgulamak yerine halâ modernize edilmiş kafaları yüzünden lüks yaşam tarzına ayak uydurmak adına , herkesin daha çok tüketmek istediği, sırf komşu, akraba,elti, görümce arkadaş gibi gibi kişilere hava atmak övünmek için bu anlamda değişim arzusunun bu kadar güçlü olduğu ,,

• bir toplumda muhafazakârlıktan söz etmenin ne kadar anlamlı olduğunuda aklımızın bir kenarında tutmamız lazım.

• Muhafazakarlık demek bir toplumun sahip olduğu dini ve dinine uygun ideoloji ve görüşleri muhafaza etmesi demektir.

• Modern olacağım diyerek başına rüzgar esse uçacak gibi takılmış lalettayn bir şal, eşarp takıp altına trençkot, topuklu ayakkabılar giyerek, sanatçıları bile kıskandıracak kadar ağır makyajlar yaparak dinin yaşadığını zanneden, kızlarımız , yaşını başını almış annler ,,

- ha keza beyler vücut hatlarını belli olacak şekilde dar kısa paçalı adeta sünnet merasiminden kalmış gibi ,,

- pantolonlar giyerek sözde sakallı ama sünnet olduğu için değil moda , modern , yaşam tarzının modernize edilmiş bir hareketi olduğu için sakal bırakan ,

- sonrada ben İslam'ın temsilcisi bir insanım kadınım , erkeğim ,muhafazakarım demesi ne kadar doğrudur?

• Dışarıdan bakılınca iş , ev, giyim kuşamı din inanç gibi unsurları değiştirmediğini kendimize , dinimize zarar vermeden yaşam tarzınıza uydurduğumuzu sanıp çok masumane görülen modernlik veya modernite aslında masum değildir.

• Peki neden Modernite edilmiş muhafazakarların olduğu bir ülke haline geldik?

• Bunun başlıca nedeni nedir?

• Siyasiler mi ? Yoksa hep özenilen Avrupa mı?

• Bir ülkedeki siyasal yapı da toplumsal yozlaşmada önemli bir etken olabilir.

• Yozlaşma; (Dejenerasyon) ahlak başta olmak üzere dil, din, kültür, ticaret, siyaset, tarih, aile ve namus kavramını, evrensel insani ilkelerden uzak, maddi güç ve egoist şekilde hiçbir kural tanımadan yaşamaktır.

• Bu anlayış aynı zamanda sürekli ben ukalalığını yücelten bir yapıdır. Özetlenen yozlaşma, her toplumda önce din ve ırk kültürünün içerisini sulandırılarak başlarken, diğer alanlara yayılması kaçınılmaz bir gerçektir..

• Asıl büyük tehlikelerden biriside ,

• Toplumu yönetenler ile yöneticilerin adamı olmuş dini misyon sahibi kişiler, inandıkları din ve mensup oldukları etnik yapıyı bir kenera bırakıp,,

- destekçisi olduğu siyasal yapıyı her şeyin üstünde göstererek başlayıp, asıl amaç yöneticilerin toplumdan daha üstün yaratıldıklarını topluma kabul ettirmeye çalışmalarıdır !!

• Toplumun farklı kesimlerinin siyasal alanda kendini ifade edememesi, siyasetin dar bir kesimin elinde kalarak kişisel çıkarlara alet edilmesi, siyasal kayırmacılık, rüşvet gibi olaylar da yozlaşmaya ve dejenere olmaya neden olur.

• Bu gidişata az bir kesimin ses çıkarması durumunda ise aba altından sopa gösterilmesi adaletin de dejenre olduğuna en büyük delil değilmidir ?

• Ve " Âlemlere rahmet peygamber efendimiz aleyhisselam' ın bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi ,

- "Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, Yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir Kimseler hâin sayılacak, Hâinlere güvenilecek.

- tam da öyle olmuyor mu?

• Devlet ve dini temsilcilerin her tülü lüks ve şatafat içerisinde yaşadığını sorgulamayan bir toplum kör, sağır ve yozlaşmış değilse, insan olduğundan şüphe edilmeli zaten !!

• Bütün bunlar had safhada yaşandığı halde, hâlâ modernlik adı altında dejenere olmuş ahlak ve hukuk devletinden bahsedilmesi, bilerek toplumu uçuruma sürüklemektir.

• Size lider olmuş yöneten kişi ve kurumların , İslam'ın temsilcisiyiz diyip ellerin de kuran , kürsülerde hadis okuyan ama iş yaşama biçimine gelince İslam'a Kur'an'a uygun yaşamayıp halkın hakkı olan kaynakları kendileri ve avanesi için kullanırken

- iş halkın menfi cakarkarina gelince ölü taklidi yapması ,

her türlü Avrupa'i modernliği alıp halka empoze etmesi başlıca yozlaşma nedeni değilmidir ??

• Hal böyleyken siyasilerin Sebeb ve vesile olduğu mordenize edilmiş yozlaşmanın türleri varmıdır?

• Elbette vardır !!

• Yozlaşma ve türleri!!

• 1. Kültürel yozlaşma,

• 2. Politik yozlaşma,

• 3. Yönetsel yozlaşma (Adam Kayırmacılık: Nepotizm ve Kronizm, Siyasal Kayırmacılık (Yandaşlık, Partizanlık) ve Patronaj, Hizmet Kayırmacılığı, Gönül Yapma (Suvasyon) gibi.)

• Buna ek olarak

4. Bilimsel yozlaşma vb. türleri vardır.

• Bu yozlaşma türleri yok edilmek istenen İslam dinine her türlü savaşı açmış ve maalesef ki çoğu alanda yavaş yavaş ama zafere doğru ilerlemektedir.

• Rabb'im bu ümmete millete uyanış nasip etsin, İslam ne modernlik adı altında yozlaşmaya nede dejenere olmuş yaşam tarzlarına yobazlaşmaya maruz bırakılamaz.

• Değerli kardeşlerim ,Her müslüman dininin görevlisidir !

• Gördüğü yanlışları varsa önce kendinde düzeltmeli sonra etrafına güzel dille empoze etmetden anlatmalıdır. !!

• Çünkü !!

• "SOHBETTE İNSİBAĞ (HUY AKTARIMI) VARDIR."

• BU YÜZDEN "BİRİNİN KENDİSİ İYİ AMA ÇEVRESİ KÖTÜ OLAMAZ. TABIATA AYKIRI."

• İNSAN KİMİNLE YÜRÜYORSA ONA DÖNÜŞÜR. BAZEN YAVAŞ YAVAŞ BAZEN BİR ANDA.

• Unutmayalım ki biz nasıl isek çevremizde öyledir. Biz nasıl yaşarsak çocuklarımız da öyle yaşar ve bu nesilden nesile geçer ve gelecek nesillere öyle aktarılır .

" Kardeşlerim küçük günahların devamlılığı büyük günahlara, büyük günahlar imansızlığa götürür.

• Sonuç itibariyle adı ister modernlik ister moda ne olursa olsun ahlâk sistemi çökmüş adaleti , taraflı olmuş , eşit gelir dağılımı değil yandaş dağılım ile hakka girilmiş ,dini dejenere olmuş bir toplum yok olmaya mahkumdur.

• Şairin dediği gibi ; Demiri demirle dövdüler: biri sıcak biri soğuktu.

• İnsanı insanla kırdılar: birisi aç birisi toktu.

• FİKİRDE MÜSLÜMAN

- olduğumuz kadar

YAŞANTIDA DA OLURSAK İŞTE O VAKİT ÜMMET KURTULUŞA ERER.

• Peygamber efendimizin azimuşan'ın Sizden biri, kendisi için sevdiğini (istediğini, arzu ettiğini, din) kardeşi için de sevmedikçe (istemedikçe, arzu etmedikçe) gerçek îmâna eremez." Hadisi şerifine bina'en,,

[Buhârî, Îmân 6; Müslim, Îmân 71 (45); Tirmizî, Sıfatu'l-Kıyâme 60 (3517

- hepinizi Rabbime emanet eder sizlere ve ümmeti Muhammed'e daima dua eder hayır dualarınızı talep eder ,sağlık huzur mutluluk Selametler ve de hayırlı Bayramlar dilerim.

• Rabb'im nice Ramazan'ı şerif aylarına tekrar kavuşmayı hakkınca ihya etmeyi bizlere sizlere nasip etsin istikamet üzere yaşayıp şehadet üzere ölüm versin İNŞALLAH - Fİ EMÂNİLLÂH

Kablel-vuku..

Yorumlar (1)
Halis Karalar 5 ay önce
Allah razı olsun
21
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2022
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:14
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Erzurumspor 5 3
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Celta Vigo 7 10
11. Mallorca 7 8
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1
Günün Karikatürü Tümü