Kablel_ Vuku'nun Kaleminden: - ZULÜM - İLE - ABAD - OLANIN- SONU - BERBAD -OLUR -

• Değerli kardeşlerim ; Zulüm ile abad olanın sonu berbad olur . Yunus Emre'in bu hakikatli ve güzel sözüyle başlık attığım bu yazımda ,,

YAZARLAR 28.03.2022, 12:32
Kablel_ Vuku'nun Kaleminden: - ZULÜM - İLE - ABAD - OLANIN- SONU - BERBAD -OLUR -

- ZULÜM - İLE - ABAD - OLANIN- SONU - BERBAD -OLUR -

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla!

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun!

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun!!

• Değerli kardeşlerim ; Zulüm ile abad olanın sonu berbad olur . Yunus Emre'in bu hakikatli ve güzel sözüyle başlık attığım bu yazımda ,,

• geçtiğimiz pazar günü devlet oteritelerinin eliyle Furkan vakfı diye bilinen Arpaslan Kuytul hoca ve camaatine ,,

• Adana emniyeti tarafından haksız ve suçsuz yere göz altına, alınan kardeşlerine destek yürüyüşü yaptıkları sırada çok acımasızca zulüm yapıldı !

• Ne insanlığa nede ahlâka sığmayacak kadar zalimce üstelik.

• Sosyal medyada görüntüleri gördüğümüzde hepimizin kanı dondu , dudakları uçuklatan bir zulme şahitlik ettik ,

• halkın güvenliğinden sorumlu kişiler güvenli olmadıklarını ispat edercesine katliam yapıldı adeta, bu yaşanan vahşete karşı sessiz ve tepkisiz kalmak mümkün değildi..

• Gördüğümüz kadarıyla halen de baskı ve dayatmaları sürüyor..

• Yunus Emre' diyor ya

• Yandığım bana hoş gelir

Hakkı gerçek sevenlere

Cümle alem kardeş gelir...

• Furkan vakfı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında,Zulüm gören , gerek din kardeşlerimiz gerekse ehli kitap tüm mazlumlara hitafen,

• Nacizane bende ,bu haftaki yazım da zulüm ve zalimler hakkında hem Kuran'da yüce Allah bizlere ne emretmiş ,zalimleri nasıl ikaz etmiş, bizleri yapılan zulümlere karşı nasıl uyarmış,

• peygamber efendimiz (aleyhisselam )'bu konuda zalime karşı nasıl tavır almış, kısaca ele aldım.

• Rabb'im önce kendi nefsime sonra sizlere, okuyup okuduğumuzu anlamak ve âmel etmeyi nasip etsin İNŞALLAH..

• Zulüm, arapça bir kelimedir. "Zale-me" fiilinin masdarıdır.

• Aynı kökten türemiş bir isim olarak da kullanılır. Aslı zulm olup Türkçe'de zulüm diye kullanılır. Çoğulu zulümattır.

• Dil bilgin­lerinin büyük çoğunluğu zulmün Kur'an dilindeki anlamını şöyle vermekteler:

• “Bir şeyi ait ol­duğu yerin dışında bir yere koymak”

• Devlet otoritesinin bireye veya topluma yaptığı zulüm de bu cümledendir.

• PEKİ ZALİM KiME DENİR ??

• Ya da zalimlik nasıl olur?

• Allah'a kulluk yapılmasına ve insanların inançlarını yaşamalarına engel olanlar zalimdir.

• Halkının hak ve hukukuna riayet etmeyen ve halkını ezen yönetimler zalimdir.

• Meşru bir gerekçe olmadan herhangi bir cana kıyanlar zalimdir.

• Sahip olduğu yetki ve hakları başkalarına baskı ve eziyet aracı kılanların yaptığı zalimliktir...

• İnsan haklarını ihlal etmek, zarar vermek, incitmek, baskı yapmak, hakaret etmek gibi suçlar da kul hakkına yönelik zulümdür.

• İnsanların canları, malları, ırz ve namusları dokunulmazdır, yüce " Allah bu hakları İslam dininde her türlü saldırıdan korumuştur.

• Dokunulmaz olan bu hakları ihlal etmek zulümdür, bu haksızlıkları yapanlar da zalimdir.

• Zulme duyarsız kalmak ve tepki göstermemek ise, zulmün yaygınlaşmasına, toplumun büsbütün bozulmasına davetiye çıkarmaktır

• Hadîs-i şerîfte: “Zulümden sakınınız. Çünkü o kalplerinizi harâb eder” buyurulmuştur ki kalp harâb olunca sâir âzâ da harâb olur.

Esta'uzübillah,,

•Zülm"etmekte olanlar, nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir!”(Şuara, 26/227.)

• Allah Azze ve Celle böyle buyurdu!..

• Zalimler ve onların zulmüne destek verip ortak olan yandaşlarını yüce Allah bu şekilde uyarmış ve başlarına gelecek ceza ve azaplar konusunda pek yakında bilecek, görecek ve idrak edecekler… Diyerek tehdit etmektedir.

• Büyük bir inkılâba uğrayıp devrileceklerdir!

• Bunun gerçekleşmesinde hiçbir şübhe yoktur!..

• Allah'Azze ve Celle ,söz verdi nurunu tamamlayacak..

• Gerek tek kişinin diktatörlüğü, gerekse bir çok kişiden oluşan zalim yöneticilerin zulüm düzeni, mazlumların kıyam edişleri karşısında direnemeyecek ve yıkılıp gidecektir…

• Dinimiz her şeyde adaleti emretmiş, zulmü ve haksızlığı ise yasaklamıştır.

• Zulmün karşıtı adalettir ki, o da “

Her şeyi yerli yerinde yapmak, yerli yerine koymak” anlamındadır.

• Zulme karşı adalete sığınılır; zulme alet olan adalete ise adalet denmez.

• Zulüm insan, hayvan, çocuk, kadın , yaşlı veyahut yaratılmış tüm canlılar dahil kime yapılırsa yapılsın asla kabul edilemez.

• İlmin kapısı Hz Ali efendimiz (r.a)

Şöyle buyurur ; Zulüm iki türlüdür: Biri zulmeder, diğeri zulme rızâ gösterir. İkisi de zâlimdir...

• Sadece zulmü yapan değil zulme sessiz ve tepkisiz kalarak susanda aynı günaha eşlik etmiş sayılır.

• Bu minval de ,Âlemlere rahmet peygamber efendimiz aleyhisselam, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” buyurmuştur..

• Hulâsa ilmin kapısı Hz. Ali efendimiz ise, bu hadisi şerifi destekler nitelikte , “Haksızlık önünde eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz” derken dinî, dili, ırkı , mezhebi ne olursa olsun haksızlık ve zulüm karşında, şerefli bir insanın takınması gereken tavrı tarif ediyor..!!!

• Efendimiz, aleyhisselam,Müslüman tanımı yaparken de ,,

• Müslüman’ı her türlü haksızlıktan, zulumden ve destekçiliğinden soyutlayarak:

• “Müslüman, diğer müslümanların onun elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir" buyurur (Buharî)

• Zulme rıza göstermek, zalime karşı çıkmamak da bir zulümdür. Ve toplumun başına türlü musibet ve bela gelmesine , vesile olur mazAllah..

• İnsanın, zulüm ve zalimden başka düşmanı yoktur, olmamalı­dır.

• Yüce Allah Hud süresi (113) ayetinde şöyle buyurur ; Esta'uzübillah

• Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de yakar.

• Allah’tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz..

• Bu minval de,Zulmü belirlenen kim olursa olsun, ona yardımcı, şefaatçı, destekçi olunamaz.

• Peygamber efendimizin aleyhisselam yine bir hadisi şeriflerinde ,

• Cihadın en efdalı, zalim sultanın veya zalim emirin yanında söylenecek adâletli sözdür" buyurur.. Bu hadisi şerifden, anlaşıldığı gibi zulme ve zalime sessiz kalınamaz !!

• (- Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Melâhim, B. 17, Hds)

• Zalimlerden başkasına kin ve düşmanlık olmamalıdır.” Bakara193

• Zalim olmak ,zulüm etmek için Nemrut veya Firavun olmak gerekmez.

• İnsanın kendi kendine bile zulmettiği bu çağda birinin bir , başkasına ettiği zulmü görüp susarak sessiz kalanlar da o zalim gibidir!!

• Kur'an,da yüce Allah (CC) tarihin tüm devirlerinde çöken tüm medeniyet ve ülkelerin zulüm yüzünden mahvolduğunu birçok ayetinde dile getirmektedir.

• Bir ülkenin hayatı ve yönetimi dinsizlik üzere yürüyebilir ama zulüm üzere yü­rümez.

• Hulâsa kavimleri zulüm yüzünden,helak olmasını haber veren ayetlerden bir örnekte Kehf/59 ayetinde mevcuttur.

• Esta'uzübillah,

• (İşte sana bir yığın kent, medeniyet. Zulme saptıklarında onları helâk ettik. Onları helâk etmek için de bir süre belirlemiştik.) (Kef/59)

• Belki bir çoğunuz bilir kabak hikâyesini bilmeyenler de öğrenmiş olsun diye biz yine zikredelim .

• Vaktiyle bir derviş berbere gidip: - Vur usturayı berber efendi, der. Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar. Tam bir tarafı bitirip usturayı diğer yana vuracakken, mahallenin kabadayısı içeri girer.

• Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış tarafına sert bir tokat atarak:

- Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımızı olalım, diye bağırır.

• 'Dövene elsiz, sövene dilsiz' olan, halktan gelen her şeyin Hak'tan geldiğine inanan derviş, sabreder.

• ve tıraş sırasını delikanlıya verir.

• Fakat kabadayının tıraş esnasında da dili durmaz, sürekli alay eder dervişle. Kabak aşağı, kabak yukarı!

• Nihayet tıraş biter, kabadayı dükkandan çıkar.

• Henüz bir kaç metre gitmiştir ki, kontrolden çıkan bir at arabası yokuştan aşağı hızla gelerek kabadayıyı altına alıp sürükler.

• Kabadayı, başı taşlara vura vura can verir.

• Berber dervişe bakar, sorar:

- Bu ceza biraz ağır olmadı mı derviş efendi?

Derviş düşünceli ve masum bir şekilde cevap verir:

- Vallahi gücenmedim ona.

• Hakkımı da helal etmiştim.

• Gel gör ki, bu kabağın da bir sahibi var.

• Eğer o gücendiyse, demek bilemem.

• Şairin dediği gibi,,

• Hakka isyan, kula işkence

Her zalim kendini yakar ilk önce

Mazlumu kimsesiz, garip sansa da

Mazlumun kimsesi Allah tır önce.

(Kasım Kaplan)

• Zulüm edilen kim olursa olsun unutmayalım ki ,Kabağın da bir sahibi var .

• Şimdi diyebilirsiniz ki "

• Allah neden zalimlerin zulmetmesine müsade ediyor ?

• Bu cihette genel itibarla zalim, kendi cehennemini hazırladığı gibi, binlerce mazlumun da cennetinin sebebi olabilir. İmtihanların tarlası olan bu dünyada mazlum olmak da bir imtihandır.

• Yani Allah zulme rıza göstermemekle birlikte izin veriyorsa, cennetin yolunu ancak musibetle bulabilecek kullarının hayrını gözetiyordur. Vesselam…

• Aslında, bütün âlemler Allah’ın mülkü olduğundan ve hakikatte O’ndan başka mâlik de bulunmadığından, Allah Teâlâ için hiçbir zaman zulüm söz konusu değildir.

• Yani Allah Teâlâ zulüm ve haksızlıktan her zaman için münezzehtir.

• Mü'min süresi 52./ Ayet Rabb'im bunu delini bize ne güzel özetlemiş . Esta'uzübillah,,

• Allah (cc), hikmeti gereği zalime bir süre tanır, mühlet verir, ancak asla ihmal etmez.

• Vakit dolduğunda kıskıvrak yakalar ve hak ettiği cezayı verir.

• Haklının hakkının gasp edilmesine asla rıza göstermez.

• Esta'uzübillah ;Senin Rabbin hiçbir şeyi unutacak degildir." | Meryem64

• Son olarak ilmin kapısı Hz Ali'in dediği gibi ; Bu dünyada, zalimin ömrünün gölgesi kısadır.”

• Değerli okuyucu kardeşlerim ;İnsanlığa yapılan her türlü işkence ve zulümler geçmişten günümüze kadar hiç azalmadan artarak bu güne kadar gelmiş bulunmakta bu konuda bizlere düşen pay ise ,

• "Peygamber efendimizin ;

• Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.”

• hadisini şerifini tatbik etmektir.

• (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11)

• Velhasıl'ı- kelâm,,

• Bizim vazifemiz zalime karşı durup mazlumun yanında olmak ve en azından bu uğurda safımızı belli etmektir.

• "O vakit, Selâm Olsun ,Allah'için doğruyu söyleyip ,savunanlara,,

• Selâm Olsun ;Mazlumun yanında ,zalimin karşısında, duranlara .

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun..

• Bir sonraki yazıma kadar hepinizi Rabbime emanet eder sağlık huzur mutluluk Selametler dilerim..

• Kablel-vuku ..

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Aralık 2022
İmsak 06:35
Güneş 08:06
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü