Kablel_ Vuku'nun Kaleminden:- KÜRESEL - ŞEYTANLAR - VE - PLANLARI - part-4 - Enerjimizi - Koruma

Değerli kardeşlerim geçtiğimiz üç haftadır " Allah'ın izniyle ve bu konuyu kaleme almamı ilham '- etmesiyle sizlere küresel güçlerin şeytani planlarından bahsettim , bu...

YAZARLAR 17.10.2022, 11:59
Kablel_ Vuku'nun Kaleminden:- KÜRESEL - ŞEYTANLAR - VE - PLANLARI - part-4 - Enerjimizi - Koruma

- KÜRESEL - ŞEYTANLAR - VE - PLANLARI - part-4 - Enerjimizi - Korumak -

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.
Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

" YA- Hayrer Razıgın.

" EL KERİM'İ.. Celle- Celâlûhû'-

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri.
• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...

• Değerli kardeşlerim geçtiğimiz üç haftadır " Allah'ın izniyle ve bu konuyu kaleme almamı ilham '

- etmesiyle sizlere küresel güçlerin şeytani planlarından bahsettim , bu

- haftaki yazımda ise bu şeytani planlardan hem bedenimizi hem ruhumuzu korumanın yollarını anlatacağım..

• Rabb'im " Anlayıp amel etmek nasip etsin İNŞALLAH..

• Öncelikle not düşelim ; Unutmayın ki onların planları varsa ilahi kudretin de planları var. Yeterki biz ona hakkınca kul olmayı bilelim..

• Kâinattaki herşeyin ve insanın bir enerji olduğunu ve frekanslar üzerinden titreşimler yaydığını ,

- Bu bağlamda yaydığımız frekanslar ,
düşük ise hem bedenen hem ruhen zayıf ve her türlü tehlikeye açık bir hale geldiğimizi! Artık biliyoruz!


• Bu sonuçlar göstermektedir ki cismanî planda, belli bir frekansla titreşen enerji formlarıyız.

- (Elbette bu vucudun ötesinde, manevî latifelerimizle de mevcuttur).

• Batı' İslam'ın ve müslümanların güzel olan herşeyini alıp taklit ettiği gibi , Uzak doğu'da ki ülkeler deki budist rahipler latitifleri alıp Çakra demiş ve kendi pagan öğretilerine uyarlamıştır.

- Bizde lataiftir bu konu tasavvufta çok önemlidir. Derin bir konudur,Nefis mertebelerini de içine alır.

• Devam edelim, Peki bu frekanslar neden oluşur nasıl düşük seviyeye iner?

- Beynimizden yaydığımız frekanslar , düşüncelerimizle oluşur.

• İnsan beyni bir gün içinde 60.000 tane düşünce üretebilmektedir.

• Bu düşüncelerin hepsi bir frekansa sahiptir.

• Bedenimizden yaydığımız Frekanslarımız, duygularımızla da oluşur.

• Mutlu, hayata olumlu bakan insanların enerjileri yüksek ve yaydığı frekanslar güçlü ve her türlü dış,,

- etkenlere karşı savunması kuvvetlidir ; mutsuz, depresif, içine kapanık, kıskanç, kindar bir insanın enerjisi daha düşük ve frekansı zayıf ve her türlü saldırıya açıktır...

• Bazı kişiler ibâdet ve zikirden uzak oldukları için kalû belâda ,Allah'a kulluk sözü vermiş ruhları aç kalır ve ;

- kendilerini şarj edemez noktasına geldiklerinde depresyona girerler veyahut da günahlara dalıp yoldan çıkarlar...
- bu tür insanlar hem fiziken hem ruhen her türlü saldırıya açık haldedirler.

• İnsan da ,Hayat enerjimizi hızlı tüketen bazı olmaması gereken duygular mevcuttur, dikkat etmemiz gereken şey ise ,,

• Bunları sanki yaşam enerjimizi çalan kaçaklar olarak görmeniz ve elimizden geldiğince kendimizi bu hallerden temizlememizdir.

• Örneğin; öfke, nefret, çok konuşmak, aşırı yemek yemek , negatif şeyler düşünmek, kapris , kötü söz (küfür)gibi davranışlar enerjimizi fazlasıyla tüketmemize neden olur.

• İslam'da, Bu hallere gaflet denir!

• Kur’ân-ı Kerîm’de maddî ve mânevî menfaatlerini bilen insanlara “zâkir” ve “ehl-i zikir”, bundan habersiz olanlara da “gāfil” denilmiştir.


• Hulâsa, bu haller ve Öfke, ahlâkî eksikliklerdendir. İnsanda varolan gazab kuvvetinin ifrat derecesi olan öfke, bir âfettir.

• Öfke anında insan doğru düşünemez. Normal davranışlarda bulunamaz.

• "Öfke ile kalkan zararla oturur" denilmiştir.

• Ebu Ubeyde b. Cerrah r.a bütün bu saydığımız hâlleri doğrular nitelikte olan şu hadisi şerifi nakletmiştir !

- Müminin kalbi serçe kuşuna benzer; serçenin uçarken evrilip çevrildiği gibi hergün defalarca değişik tavırlara girebilir.

• Kendimizi tanıyıp aciz ve Allah'a muhtaç bir kul olduğumuzu bilip nefsimizin ve şeytanın hilelerine karşı uyanık olduğumuz sürece bu haller bize uğramaz.

• Velhasıl kelam ,Unutmayın ki
• Külli hâlin yezûlü "
- " Her hâl geçicidir.


• Değerli kardeşlerim ; " Allah'a tam teslimiyet ve Samimi bir kalp ile tevekkül'etmeli ondan hep ümit var olmalıyız.

Dini mübini İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya gayret edip , yaşam enerjimize sahip çıkmayı ve mükemmel kullanmayı öğrenmeliyiz.

• Konumuza devam edelim ,Enerji türleri ele alındığında ve incelendiğinde, fizikçiler ultraviyole ışığının enerjisini şu anki imkanlarla açıklayamamaktadırlar.

• Bu sebeple bunun ötesindeki bir alanda oluşan, titreşen bu enerjiyi yani etherik enerjiyi ancak metafizik ile açıklayabiliyoruz.

• Bu enerjiyi şu anki bilincimizle fiziksel anlamda üretmemiz mümkün değil peki nasıl üretebiliriz? Hep beraber bakalım!!

• Yaşam Enerjimizi Artırmanın Yolları,,

• İlk olarak tabiki vakit ve nafile namazlar, çünkü peygamber efendimiz namaz dinin direği buyurmuştur.
• Ayrıca namaz müminin Allah'a giden yolda miracıdır..

• Namazı eksik olanın hiç birşeyi tam değildir !!

Sonra evimizde kuran okumak çocuklarımıza okutmak .. gereklidir.
Bunlar zaten her müminin kiminin sünnet kiminin farz olması hasebiyle yapması şart olan unsurlardır.

• Günlük ve özellikle gece yatmadan önce bolca tevbe estağfurullah ve salâvat-ı şerife çekip şu ayetleri okumamız satr ve gereklidir.

- Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Ayetel Kürsi, âmenerrülü , yasini şerif,gibi sırrı çok ve enerjisi güçlü duaları ihmal etmemeliyiz ..

- ( neden gece çünkü dünyevi işler neticesinde günün yorgunluğu ve negatif insanlara olaylara maruz kalmamız sebebiyle gece enerjimiz düşer, frekansımız herşeye açık hale gelir..) hastalıkların ağrıların gece daha şiddetli nüks'etmesi bu sebebledir.


• Şimdi size nefes çalışmasından bahsedeceğim bu nefes çalışmasını benzerleri değişik versiyonları tasavvufta yani tarikatta 'da mevcuttur.
• Ve bu çalışma,Muhittin ibnû'l Arabi Hz aittir.

• Zikir ile Enerji Çalışması

Esmalarla enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bu uygulama 4 aşamada yapılır.

1. Aşama:

Nefesinizi tutarak 3 kere

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

Nefesinizi tutarak 3 kere

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed


Nefesinizi tutarak 3 kere

Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh

Nefesinizi tutarak 3 kere

Ya Kayyum

Nefesinizi tutarak 3 kere

Ya Fettahu

Nefesinizi tutarak 3 kere

Allahu Ekber

Nefesinizi tutarak 3 kere

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

2. Aşama:

Bu aşamada enerjimizi yükselteceğiz. Bu uygulamada Besmeleden başlayarak, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh a kadar hiç nefes vermeden okuyunuz. Sonra nefes alıp tekrar aynı şekilde okuyunuz. Bunu 3 kere tekrarlamanız gerekmekte.

1 Kere Besmele

1 Kere Kelime-i Şehadet

1 Tevessül (Peygamber Efendimiz, Hz. Hızır A.S. ve Şeyh Muhyiddin ibn Arabi Hz.leri nin ruhlarına hediye eyledim diyeceksiniz)
1 Kere Estağfirullah

1 Kere Lâilâhe illâ Ente subhâneke innî kuntu minezzâlimîn

1 Kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

3. Aşama:

Bu aşamada 1. aşamayı aynen tekrarlıyoruz. Böylelikle çalışmamızı kapatıyoruz

4. Aşama:

Bu aşama, zikrimizin son kilit aşaması. Nefes tutmanıza bu aşamada gerek yok. Yaptığımız uygulamarın etkisinin bizde kalması için yapılan kilit uygulamadır.

11 Kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Böylelikle enerji yükseltme zikrimiz tamamlanmış oluyor. Bunu her sabah yada gün içinde mutlaka yapmalıyız.

Gün içinde mümkün olduğu kadar abdestli gezmemiz önemlidir!
Evimizi sirkeli su ile âmenerresulu ayetini okuyarak temizlemek ve evde buhur yakmak gibi işlemler de evdeki kötü enerji formlarını yok eder Allah'ın izniyle. Okumaya müsait olmayanlar ise netten açıp dinlerken bu işlemi yapabilir!

• NOT (Buhur) halk arasında tütsü diye bilinen güzel kokulu bitkileri yakmak peygamber efendimiz den kalma bir gelenektir.

• Hz. Resulüllah (s.a.v.) bilhassa halkın toplantı yapmasını gerektiren hallerde, camilerin temiz tutulmasına çok önem vermiştir.

-Bu kabil toplantı zamanlarında havayı temizlemek için tütsü yakılmasını emretmiştir. (Ebu Davud).

• Tütsülemek, kötü kokuyu yok etmek için yapılır. Unutmayın ki insan oğlu sadece küresel şeytanların değil yine başka bir enerji formu olan cinlerin de zararlarından korunması gerekir..

- Cinler pis ve kötü kokan ortamları çok sever , Budistler de yapsa, tütsü yakmak günah olmaz. Din kitaplarımızda deniyor ki:

- Nazar değen çocuklara tütsü yapmak caizdir. (Fetava-i Hindiyye)

Not ( Anadolu'da nazar değen kişiye özellikle üzerlik denen bir bitki tütsü edilir)

- Cenaze, örtülü olarak, tütsülenerek yıkanır. (Redd-ül-muhtar)

• Nimet-i İslam kitabında da, cenazeyi tütsülemenin müstehab olduğu yazılıdır.

• Bu konudaki birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:

- (Oruçlu ziyaretçinin hediyesi sakalına koku sürünmek, elbisesini tütsülemektir.) [Beyheki]

- (Meleklerin hediyeleri, camilere tütsü koymaktır.) [Ebu-ş-şeyh]

- Resulullah öd ağacıyla tütsülenir, ona bazen kafur da katardı. (Müslim)

- Ebu Davud’daki bir hadis-i şerifte de, hazret-i Fatıma’nın tütsü yaptığı bildiriliyor.

• Başta peygaber efendimiz aleyhisselam ve İslam'ın büyükleri buhur kullanmakta hiçbir sakınca görmemiş ve bizzat uygulamıştır.

- Dinen sakıncası yoktur bu işi eski şaman ainleriyle veya Budist rahiplerin yaptığıyla karıştırmak İslam'ın ışığı efendimiz ve sahabeye hakaret olur mazallah..

• " Ebû Mâlik Hâris b. Âsım el-Eş’arî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

• “Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillâh sözü, mizanı doldurur.

• Sübhânallâh ve’l-hamdülillâh cümleleri de yerle gök arasını doldurur.

• Namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabır ışıktır.

• Kur’an, senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve (gün boyu yaptıklarıyla) ya nefsini satarak kazanır yahut kaybeder.” (Müslim, Tahâret


• Değerli kardeşlerim,Kıyamet alametlerinin küçük olanlarının bir çoğunu yaşadık yaşıyoruz ve artık büyüklerin zuhuru da yakın,,

- o sebeble küresel güçlerin planlarını bozmak iman ve yaşam noktasında ümmete insanlığa faydalı olmak adına yazımın tüm serisini okuyan okunmasına vesile olan herkesi Rabb'im Firdevs cenneti ile mükâfatlandırsın inşaAllah.

.. Fİ EMÂNİLLÂH
_ Kablel-vuku _

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak 06:31
Güneş 08:02
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü