Kablel _Vuku'nun Kaleminden: _ Asr _ Süresi _ Nedemek _ İstiyor_ Hiç_Düşündünüz _Mü?

• Asr Suresi’nin Hz. Ebubekir ile Mekkeli müşrikler arasında geçen bir konuşma üzerine indirildiği rivayet edilir.

YAZARLAR 21.03.2022, 14:38
Kablel _Vuku'nun Kaleminden: _ Asr _ Süresi _ Nedemek _ İstiyor_ Hiç_Düşündünüz _Mü?

_ Asr _ Süresi _ Nedemek _ İstiyor_ Hiç_Düşündünüz _Mü?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla..

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun..

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel asr

2- İnnel insane le fi husr

3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresi anlamı

• Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir.

• Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

• Değerli okuyucu kardeşlerim , güncel konuları ele aldığım gibi bu hafta da asr süresini ele almak istedim çünkü,,

• Kuran'ın her ayeti bizim güncel yaşamımıza ,nüfuz etmesi gereken mutlak yaşamımıza ,yansıtmamızlazım gelen bir rehber müthiş bir yol arkadaşıdır.

• Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir.

Mekke’de indirilen bu sure, 3 ayettir.

Asr suresi, yüce kitabımızın en kısa surelerinden biridir.

• Asr; yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir.

• Asr Suresi’nin Hz. Ebubekir ile Mekkeli müşrikler arasında geçen bir konuşma üzerine indirildiği rivayet edilir.

• Buna göre Mekkeli putperestler, Hz. Ebubekir’in Müslüman olmasını kabul etmez ve yanlış yolda gittiğini söylerler. 

• Onlara göre Hz. Ebubekir, atalarının yolundan ayrılmış ve onlara karşı gelmiş bir kimsedir ve zararın peşinden gitmektedir.

• Bunun üzerine Hz. Ebubekir Mekkelilere asıl zarara uğrayanların kendileri olduğunu, putların onlara hiçbir fayda vermeyeceğini ve ahiret azabını kendi elleriyle hazırladıklarını söyler.

• Bu olaydan sonra da Cebrail (a.s) Asr Suresi’ni iletilir.

 • Bir hadisi şerifte peygamber efendimiz aleyhisselam,Asr Suresi ile alakalı, “Kim Asr Suresi’ni okursa, Alahü Teala onun günahlarını affeder.

 • Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.” (Envarut Tenzil) buyrulur.

 • Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Asr Suresi, devamlı okuyan kişi için türlü faziletler ve faydalar barındırmaktadır.. 

 • Nitekim Cennet mekân Necmettin Erbakan hocam imanı ,Kamil olmuş, İslam'ın öncü liderlerin den olduğunu ispat edercesine ,hep bizlere, teşkilat toplantılarımızda bu süreyi okuduktan sonra dağılmayı ögütlemiş ve öğretmiştir.

  

• Asr suresinde bize yüce Allah ,

Samimi bir şekilde iman etmek

İyi işler yapmak, yani din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak;

Hakkı tavsiye etmeyi..

Sabrı tavsiye etmeyi , öğütler..

• Asr Suresinde insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir..

• Hulâsa bunların başında ,iyi âmel işlemek de vardır! 

• peki iyi âmel işlemek ,nasıl mümkündür?

• Resulullah efendimiz bir Hadis-i şeriflerin de şöyle buyuruyor.

İmanın zirvesi şu dört haslettir: 

 • Allah'ın hükmüne karşı sabret­mek, 

 • Kadere rızâ göstermek, 

 • Tevekkülde samimî olmak, 

 • Allah'a tes­lim olmak.

• Kadere teslim olmanın, yani herşeyden önce Allah'a tevekkül etmenin bizim tek sahibimiz ve yardımcımızın,

• Sadece ve Sadece yüce Allah cellecelelühü olduğunun anlamanın, amellerin başı olduğunu, peygamber efendimiz ve asr süresi bize, ne güzel anlatır ne güzel kısa ve öz anlatımdır bu !!

• İyi âmel işlemekten kasıt sadece günahlardan kendini alı koymak, sadaka, vermek ;farz ibadetler, sünnetler ile değildir!!

• Din kardeşlerinin iyiliğini istemek onları kötülüklerden nehyetmek, alıkoymak ve kadere iman 

• Allah'a karşı tam teslimiyet ile mümkündür.

• Resûlullah Efendimiz (a.s.v) hadisi şeriflerinde,

Şu 6 şey amelleri boşa çıkarır: 

1)Hayâsızlık, 

2)Kalb katılığı, 

3)Dünya sevgisi, 

4)Dünyada ebedî kalma hayâli, 

5)Haksızlıktan vaz geçmeyen zâlim.

6)Başkalarının, kusurlarıyla meşgul olmak...

• Nitekim, Asr suresinin bizlere verdiği direktiflere bakılırsa, insanlar zarardadır. 

• Bu zarardan muaf olanlar, iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler olarak geçmektedir. 

• İmam Şâfiî’ KS. Hazretleri,,

• Asr suresi hakkında şöyle buyurmuştur: 

• “Şayet Kur’an’da başka bir şey nâzil olmasaydı, şu pek kısa sûre bile insanlara yeterdi. 

• Bu sûre Kur’an’ın bütün ilimlerini kucaklıyor”

• Hakkı ve sabrı tavsiye etmek bu sureye göre kurtuluş yollarımızdan birisi olarak zikredilmektedir.

• Rabbimiz Âl-i İmran, 110’da 

• Esta'uzübillah

• “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten de sakındıran bir topluluk olsun. 

• İşte onlar, kurtuluşa erecek olanlardır.” 

• Bu ve benzeri ayetler ile zikredemediğimiz onlarca hadis, kurtuluşun , insanlara nasihat etmek, salih amel işlemek, düşenin elinden tutmak, nasihat isteyene nasihat etmek, hakkı ve sabrı tavsiye etmekten geçtiğini bildirmektedir.

• İnsanlık olarak büyük bir cendereden geçtiğimiz şu günlerde, hem maddi hem de manevi anlamda yozlaşma ve bozulmanın içinde kaldık, boğuşuyoruz. 

• Kazananlar-kaybedenler; kazandığını zannedip, azdıkça azanlar; derken, bizden önceki kavimleri helak eden ne kadar günah çeşidi varsa hepsini birden,

- en âlâ şekli ile toptan, içimizde barındırır hale geldik, günahlardan sakınıyoruz belki ama tozu üstümüze bulaşıyor..

• Korkunç bir zulüm ve ahlaksızlık ile karşı karşıya olduğumuz kesin. 

• Hatta yapılan çalışmalara bakınca 

• Allah'a kafa tutmak için büyük büyük laboratuarlarda, koca koca önü sanı kalabalık bilim insanları, kıyasıya, gece-gündüz çalışıyor.

• Onların gece gündüz hiç durmadan batıl davalarına hizmet etmek için çalıştığı bu devirde bizler karşı taarruz olarak nasıl çalışmalıyız?

• Hakkı ve sabrı tavsiye ederek !!

• Peki nasıl yapmalıyız??

• Hakkı ve sabrı tavsiye ederken,

• kavl-i ma’ruf (güzel, meşru söz),

• kavl-i sedid (doğru söz), 

• kavl-i beliğ (tesirli söz),

• kavl-i leyyin (yumuşak söz) gibi    

• Kuran’ın kavramlarını sözlerimize ve davranışlarımıza yani bütünüyle yaşam tarzınıza yansıtmalıyız..

• Değerli kardeşlerim hepimiz insanız, beşeri birer varlığız, büyüklerin dediği gibi, vusulsüzlüğümüz,usulsüzlüğümüzdendir.”

 -elbette zaman gelir, sabır edemeyiz,zaman gelir sinirleniriz, hepimizin kendince hataları olur , olmalıdır da belkide!

• Kamil mümin olmak hatasız tertemiz olmak değildir!!

• Nefsin ve şeytanın oyununa gelmeden öfke ve kinden arınmış bir şekilde, yaptığı hatalardan ders alıp bir daha yapmamaktır!!

• Velhasıl kelam ,Hakkı tavsiye ederken , ihmale sebebiyet verecek kadar söz ve tutumlarını yumuşatarak işin ciddiyetinin kaçmasına müsaade etmemeliyiz ,,

• yeri-zamanı gelince tatlı-sert uyarı vazifesini icra etmelidir.

• Hele hele kendisini ve davasını aşağılayıcı bir tavırla ezmek isteyenlere karşı uyanık olmalı ve üslubunu bozmadan direnç göstermeli, mücadele etmelidir.

• Her zaman insanların maddi, manevi iyiliğine, yardımına koşarak bunuda yaparken sadece ve sadece,,

• Allah'ın rızasını kazanmak adına ,yaparak yaptığımız iyiliği kimseye duyurmadan , başa kakmadan, örnek insan ,örnek mümin, olarak da hakkı ve sabrı tavsiye etmiş oluruz.

• Bu minval de ,Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde,,

• Aldatan, cimri ve yaptığı iyilikleri başa kakan kimseler Cennete giremez. Buyuruyor .. Rabb'im muhafaza buyursun!!

• Her dönemin adamı olmak değil Allah'ın adamı olmak gerekir !!

• Her dönemin adamı ,ancak münâfıklık ve yalakalıkla olur ve onun yaptığı işte asla adalet olmaz.

• Değerli kardeşlerim,

 • "Birbirimizi kırmanın maharetine değil de gönül almanın zarafetine ihtiyacımız var!!.. 

• Varsın, zarifliğimizi zayıflıktan saysınlar.!!!..

• Yazıma burada son verirken İstiklal Marşı'mızın yazarı cennet mekan Mehmet Akif Ersoy'un - Asr süresi için yazdığı beyiti not düşerek hepinizi " Rabbime emanet eder sağlık huzur mutluluk Selametler dilerim..

• Hâlikin nâ-mütenâhî adı var en başı Hak

• Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak

• Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken

• Mutlaka sûre-i ve’l-Asr’ı okurmuş bu neden?

• Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh

• Başta îmân-ı hakîkî geliyor sonra salâh

• Sonra hak sonra sebât: İşte kuzum insanlık

• Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık..

                   

" Gayemiz Hak yolunda,

 " Zerre olmaktır..... 

   • Kablel-vuku...

Yorumlar (6)
Osman Yardım 7 ay önce
"Birbirimizi kırmanın maharetine değil de gönül almanın zarafetine ihtiyacımız var!!..

• Varsın, zarifliğimizi zayıflıktan saysınlar.!!!..
Elinize,yüreğinize sağlık.
Tazelendik
Bünyamin öksün 7 ay önce
Teşekkür ederim
Mustafa 7 ay önce
Allah cc razı olsun. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin inşAllah kardeşim
Osman Akdemir 7 ay önce
Allah razı olsun kardeşim
SEBANUR ÇELİK 7 ay önce
Allah razı olsun kardeşim, kuruyen gönüllere şifa sohbetinle çok güzel faydalandık yine kalemine sağlık
Orhan hamza 7 ay önce
Allah razı olsun ablam yüreğine sağlık
17
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2022
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:14
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Erzurumspor 5 3
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Celta Vigo 7 10
11. Mallorca 7 8
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1
Günün Karikatürü Tümü