Kablel_Vuku'nun Kaleinden: İMAN - VE - KÜFÜR -YAN -YANA- OLURMU -?

Büyüklerin buyurduğu gibi Kalbimizdeki putları kırmadan önce dışardaki putları kırmak faydasız bir eylem olur hiç şüphesiz ki !!

YAZARLAR 04.07.2022, 21:23
Kablel_Vuku'nun Kaleinden: İMAN - VE - KÜFÜR -YAN -YANA- OLURMU -?

İMAN - VE - KÜFÜR -YAN -YANA- OLURMU -?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla..

Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun..

Allah'ın rahmeti,bereketi,mağfireti ve daim yardımı üzerinize olsun..

• YA 'HAYRER - RAZIGİN ..

• Gaye rıza'i-İlahi..

• Esta'uzübillah.

• Mülk Sûresi/2.Ayet

• O, ölümü ve hayatı, amel/ davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı.

- O mutlak galip, çok bağışlayandır.

Dünyaya imtihan için geldiğini bilen müslüman, daima hesap gününden korkar. 

• Büluğ çağı ile ölüm arası iğneden ipliğe her şeyin hesabını vereceğini bilir. 

• Böylece günlük hayatını, kendi arzu ve heveslerine göre değil, Resûlullah'ın önderliğinde, Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenler, amellerin en güzelini yapmaya çalışır. (Feyzül Furkan)

• Değerli kardeşlerim günümüz müslüman, toplumunda bir koltuğa iki karpuz sığdıramaya çalışan bazı sözde mümin kitlerin ısrarla " Allah'a Kafa tutarcasına ,büyük bir hadsizlik ile iman ve küfrü bir arada buluşturmaya çalışmaları sebebiyle ve böyle İslam'a verdikleri zararlar bir hayli çok .. 

• Büyüklerin buyurduğu gibi Kalbimizdeki putları kırmadan önce dışardaki putları kırmak faydasız bir eylem olur hiç şüphesiz ki !!

• Modernite adı altında, insan, Allah'a karşı müstağnileştikçe Allah (cc) onu cezalandırıyor. 

• Onu eşyanın kulu hâline getiriyor. 

• Dün ,yanında taşıdığı taşa, undan yaptığı helvaya, sütle yoğurduğu toprağa tapanlar vardı.

• Modern insan bu örneklere şaşırıyor, çoğu zaman alaya alıyor.

• Oysa kendisi daha beter durumda; cebinde taşıdığı telefona, üzerine oturduğu kredi kartına, eşine, çocuğuna, evine, arabasına, lüks yaşama ,avretini örten markalara bunlara sahip olmak için yalana harama başvuruyor ve hiç korkmuyor hepsine tapıyor; fakat farkında değil...

• Unutmayalım ki ' İnsan taptıkları için mücadele eder!!

• İşte tamda bu noktada sanıyor ki iman ve küfür yan yana yaşar !!

• Nedir bu putlar önce kişi kendinde bunun tespitini yapmalı herkesin kendi kalbinde Kendi yaşantısına göre farklı putları vardır.

- Ve her insan ölmeden önce ölmüş gibi kendi kendini sorguya çekmelidir..

• (İbn Hanbel, II, 349). den rivayet edilen bir hadiste 

• “Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz” buyurmuştur..

• Müslüman, rabbine iman ettikten sonra, kendisi için bir yol haritası çizmiş olur. 

• Bu haritanın pusulasını da kuran sünnet navigasyonu ile birlikte doğruluk oluşturmaktadır.

• Kişinin kendisine, karşısındakilere ve rabbine karşı doğru sözlü olması bu pusulanın doğru çalışmasını sağlamaktadır. 

• Yüce Rabbim'iz " Bakara suresi/ 8. Ayette bizlere iman ve küfrün aynı kalpde yer almasının hakiki bir muminde var olmasının ,mümkün olmadığını, öyle güzel anlatmıştır ki akıllara zarar !!

• Esta'uzübillah..

• “İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe iman ettik derler, halbuki onlar mümin değillerdir.”

• Bir müslümanın 'Hayatının istediği kısmında Müslüman gibi yaşayıp, diğer kısmında inkarcıların benimsediği söz ve eylemleri gerçekleştirmesi öncelikle İslam'ın verdiği Müslümanlık, fıtratına aykırıdır.

• Hulâsa kitlerin artık , yaşadığı gibi inanması,İnandığı gibi yaşamayı ise gericilik, yobazlık satanların ayıplamasın dan çekindiği için bir kenara bırakması , ona hatalarını hatırlatan herşeyden el etek çekmesi ile seküler bir sözde müslüman yapı ortaya çıkmıştır.  

• Ve bu kitleler, okadar tehlikeliler ki cahiliye döneminde ki insanlara neredeyse rahmet okutacaklar . Hafizan Allah..

• Küfür 3 çeşittir: Cehli, cühudi [inadi] ve hükmi.

• 1-) Küfür olduğunu herkesin bildiği bir şeyi, işitmediği, düşünmediği için kâfir olanların küfrü küfr-i cehlidir. 

- Cehil de iki türlüdür: Birincisi basittir. Böyle kimse, cahil olduğunu bilir. Bunlarda, yanlış itikat olmaz. 

- Hayvan gibidirler. 

- Çünkü, insanı hayvandan ayıran, ilim ve idraktir. 

• Bunlar, hayvandan da aşağıdırlar. 

• 2-) Küfr-i cühudiye, küfr-i inadi de denir. Küfür olduğunu bilerek, inat ederek, kâfir olmaktır. 

 -kibir sebebi ile ve mala, zevke ve mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebi ile hâsıl olur..

• 3-) Küfrün 3. çeşidi, küfr-i hükmidir. İslamiyetin imansızlık alâmeti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan, kalbinde tasdik olsa ve inandığını söylese de, kâfir olur.

 - İslamiyetin tazimini emrettiği şeyi tahkir etmek, kötülemek böyledir.

• Günümüz insanın düştüğü en büyük tehlike şüphesiz ki iman ve küfrün ayrımını yapamamasıdır.

• Neden bu ayrımı yapmıyoruz?

• Çünkü !..Şeytanın insan üzerindeki hakimiyeti ilmin azlığı nispetinde olur. 

- İnsanın bilgisi ne kadar az olursa şeytan ona o kadar çok hükmeder, ne kadar çok olursa o kadar az hükmeder.

• Şeytanın Ayartması, İbnü'l-Cevz

• Küfrü,,

• Okadar basit ve kolayca hayatımıza adapte ettiler ki ruhumuz bile duymadı!

- Çünkü ruhumuzu uyuttuk,

- kâlu belada, Allah'a verdiğimiz sözü Allah dünyaya geldiğimizde ayetleri ile bize hatırlatıyor iken biz tuttuk ,unuttuk, unutturduk ruhumuza da .

• Küfrü nasıl empoze ettiler?

• "İlericilik" dediler, fuhşiyat saçtılar. 

• "Aydınlanma" dediler, ötekileştirdiler. "İnsan hakları" dediler, post-modern kölelik getirdiler. 

• "Eğitim" dediler, nesillerin idrak melekelerini iptal ettiler. 

• "Modern bir dünya" dediler, toplumu tüketen, tükettikçe tükenen kapital kölelere çevirdiler. 

• Her türlü şeytanlığı sonlarına koydukları "izm"ler ile mutfaklarında estetize edip sundular. 

• Nihayetinde islah, demokrasi lansmanı ile medeniyet kazıyıp, müslüman coğrafyasında kan ve zulüm sondajlayıp küfrü dünyaya saçtılar.

• Değerli kardeşlerim,,

• Her insanın tevhidi Allah'ı (cc) tanıdığı orandadır. 

• Allah'ı (cc) hakkıyla tanıyan kişi O'na hakkıyla kulluk eder. 

• O'nu tanımayan veya eksik tanıyan kişi de O'na şirk veya bidat üzere kulluk eder.

• Esta'uzübillah.

• "Ey insanlar! Bir örnek verildi, (dikkatle) dinleyin. 

• Şüphesiz ki Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz, bir araya toplansalar bir sinek dahi yaratamazlar.

• Sinek onlardan bir şey çekip alacak olsa onu (sineğin elinden) kurtaramazlar. İsteyen de zayıf kaldı, istenen de...

• Allah'a gerektiği gibi/şanına yakışır şekilde saygı göstermediler. 

• (Allah'ın kudret ve yüceliğini gereği gibi anlayıp kavrayamadılar.) Şüphesiz ki Allah, (güç ve kuvvet sahibi olan) Kaviy, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) Azîz'dir."

Hac, 73-74

• "Allah'ın dışında veliler edinenin misali, kendisi için yuva edinen örümceğin durumu gibidir. 

- Hiç şüphesiz evlerin en zayıfı, örümceğin evidir. Keşke bilselerdi."

Ankebut, 41..

• Bu ayette bahsi geçen veliler dünya hayatı ve içindeki haramlardır ..

•Degerli, kardeşlerim, Bu bir kaç satırın; önce kendi nefsime sonra,hayatın sadece ,

- bu dünyadan ibaret olmadığının ve ebedî âhiret hayatı için çalışmanın,

- her şeyden daha önemli olduğunun, anlaşılmasına vesile olmasını,

- tüm ümmeti Muhammed' adına yüce Allah dan, dilerim.

• Hz Ömer'in 

"Yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde,

uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur." Dediği gibi bir yaşam için çabalıyoruz..

• Çünkü insan ne kadar unutmak isterse istesin, ne kadar kaçarsa kaçsın ve ne kadar rahatsız olursa olsun ölüm bir gerçektir.

• Herkesin bir eceli vardır. Ecel, herkesi, rızkı gibi, gölgesi gibi takip eder.

• Gölge nasıl ki bazen görülmezse; bazen kaybolur bazen de zayıf olursa, ecel gerçeği de yaşam şartlarının, ağırlığından bazen dünya hayatının, sevgisinin ağır basmasından ,bazen insanların zihninde zayıflamakta veya kaybolmaktadır! 

- Nasihatçi isteyen ölümü düşünsün ve ölenlere baksın!

- O zaman görecek ki hayatın her ânında kendisine öğüt verilmektedir:

"Ey nefis, sahipleri derin,gaflet uykusundan uyanın ölüm var!.."

• “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” 

• (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 663)

• Allah'ım bizi ve tüm müslümanları hidayet üzere sabit kıl.

• Allah'ımm,,

Hidayetten sonra delalete düşürme.

Ayaklarımızı kaydırma.

Allahumme amin.

Fİ EMÂNİLLÂH.. Kablel-vuku..

Yorumlar (1)
Ayhan kutlu 1 ay önce
Muhteşem bir bilgi Allah razı olsun başkanım
25
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ağustos 2022
İmsak 04:25
Güneş 06:04
Öğle 13:14
İkindi 17:05
Akşam 20:15
Yatsı 21:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 1 3
2. Alanyaspor 1 3
3. Trabzonspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Hatayspor 0 0
14. Giresunspor 1 0
15. Antalyaspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 1 3
2. Adanaspor 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ö.K Yeni Malatya 0 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. M.City 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. Aston Villa 1 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Osasuna 1 1
2. Sevilla 1 1
3. Almeria 0 0
4. Athletic Bilbao 0 0
5. Atletico Madrid 0 0
6. Barcelona 0 0
7. Cadiz 0 0
8. Celta Vigo 0 0
9. Elche 0 0
10. Espanyol 0 0
11. Getafe 0 0
12. Girona 0 0
13. Mallorca 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Real Valladolid 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Günün Karikatürü Tümü