Haşim EFE Yazdı: SEN ZAAFLARI OLAN KORKAK

Korku, kontrol altına alınamadığı takdirde insanın zihni ve fiili faaliyetlerinin önünde önemli bir engel olarak çıkar.

YAZARLAR 02.10.2021, 01:23
Haşim EFE Yazdı: SEN ZAAFLARI OLAN KORKAK

Korku, kontrol altına alınamadığı takdirde insanın zihni ve fiili faaliyetlerinin önünde önemli bir engel olarak çıkar. Ayrıca, bilgi eksikliği, bencillik, makam, şöhret ve konfor düşkünlüğü, para mal ve karşı cinse olan zafiyet gibi etmenler kişinin korkusunu besleyen, yanlı ve bağımlı hale gelmesine, iç dünyasında ve sosyal hayatında ikiyüzlü ve dönek yaşamasına yol açan faktörler olarak saymak gerekir. Bir insan, bu sayılan zafiyetlerin bir veya bir kaçının baskısı altında kalması durumu, ona hem kendisine hem de çevresine zarar vermesine neden olur. Kamil manada şahsiyetli bir hayat yaşamak ve karşılaştığı zorlukların üzerinden gelebilmek durumunda olan bir insan, bu zafiyet ve korkularını yenmek, mümkünse yok etmek durumundadır.

Korkak insan sadece ferdi bir hayat yaşıyor olsa, ortaya çıkabilecek zararlar sadece kendisi ve dar çevresi ile sınırlı kalabilecekken, sosyal hayatın içerisinde daha fonksiyonel konumlarda, kamu ve devlet organlarında görev yapması durumunda ise vermiş olacağı zararlar, adaletsizliklere, dolayısıyla devletin ve sosyal bünyenin dokusunun ve dengesinin bozulmasına, kamu yönetimine olan inancın kaybolmasına, insanlar ve sosyal gruplar arasında çatışmalara, kargaşa ve kaosa neden olabilecektir.

Bu yazıda, kişiliği tam oturmamış şahsiyeti gelişmemiş, ahlaki ve fikri zaafları olan “korkak” bir insanın devlet ve kamu kurumlarında görev alması durumunda karşılaşabileceği zorluklar ve bu zorluklara vermesi gereken tepkiler resmedilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede adalet, eğitim, din-ilahiyat, güvenlik, basın ve yayın, siyaset ve idare fonksiyon alanları üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.

Eğer sen, adaletin kamil manada tecellisi için dik duramayacaksan, adaleti ve yargıyı çıkar gruplarının veya her türlü ideolojik anlayışın etkisinden kurtarılması için mücadele edemeyeceksen, kışta kıyamette tayin olmayı ve her türlü yaftayı göze alamayacaksan, makam ve mevki güdülemesine yenik düşüp adaletin terazisini koruyamayacaksan, sende herkes gibi konjonktün akışına “ayak uydurup kol sallayacaksan”, etnik ve inanç vs. aidiyetinden dolayı bir kısım insan veya grupları muteber, bir kısmını ise daha baştan ve peşinen mahkum edeceksen, muktedirlerin neredeyse klasik anlayışı olan bu geleneğe yeni yeni sosyal gruplar katarak toplumun önemli bir kısmını düşman olarak niteleyeceksen, hüküm kurarken hükmünü ideal adalet anlayışına uygun düşecek şekilde gayret gösterme yerine adaleti cari durumun darlığına çekme kolaylığını tercih edeceksen, suçu ispatlanana kadar “sanık suçsuzdur”(beraati zimme esastır), “şüpheden sanık yararlanır” kriterlerini her hal ve şartta koruyamayacaksan, cari hukuku herkese ama herkese (eşrafa, güçlüye garip gurabaya, işçiye yoksula) bir(eşit) uygulayamayacaksan… yargıç olamazsın. Bir şekilde olmuş olsan bile o yargıçlık senin gibi kifayetsiz bir kişiliğin elinde bir zulüm aracına dönüşür. Bu şekilde ki sen adalet değil zulüm dağıtırsın. İnsanların dünyalarını başlarına yıkarsın. Ölmeden önce onları toprağın altına sokarsın. Genç fidanların körpe dimağların kökünü kesersin. Yaşlıları ve çocukları bile düşman görürsün. Milletin ve memleketin geleceğini hiç edersin. Hep söylenir, sende bilirsin, “adalet toplum çadırının orta direğidir” diye, sonra devam edilir, “orta direğe kurt girerse veya çürürse kırılan ve yıkılan çadırın altında tüm millet ve devlet kalır”. Başka şeye benzemez vebali hem bu dünyada hem öbür dünyada çok ağırdır. Adaletin, düzgün tutmadığın terazi ile mağdur ve mahkum ettiğin insanların haklarının bedelini öbür dünyada veremezsin, orada boynun bükük kalır, kendine de yazık edersin. Unutma ki sen (konumun itibariye) bu çadırın orta direğini sapasağlam ayakta tutacak yegane dayanaksın, bunu ya Hak için hakkıyla yaparsın o zaman ne ala, yapamayacaksan yapmaya yüreğin yetmiyorsa, korkularına ve zaaflarına yeniliyorsan daha fazla durma orada.

Eğer, bilimin disiplinlerini ve bilimsel bilgiyi savunamayacaksan, yeni bilgi ve ilim üretme adına ömrünü harcamayı göze alamayacaksan, bilginin ve hür düşüncenin önünü kesmeye yönelik girişimlere karşı duramayacaksan, öğrencilerini ve onların zihin dünyalarını geleceğe hazırlayacak vizyon, fikir ve azme sahip değilsen, öğrencilerini çağ dışı düşünce ve anlayışların tuzağından koruyamayacaksan, öğrencilerin ve ailelerinin emek ve umutlarını ve istikballerini boşa çıkaracaksan, milletin geleceği olan gençlerin bilgisiz eğitimsiz ve cahil kalmalarına neden olacaksan … bilim adamı, akademisyen ve öğretmen olmayacaksın.

Eğer, Kutsal Kitap’ta yazan Hak telakkisini, çıkar gruplarının ve her türlü ulusal ve mahalli idare ve otoritelerin anlayışına uygun çarpıtma isteğini reddedemeyeceksen. Allah rızası istikametinden gayri her türlü kişi grup ve fikrin payandası olma istek ve taleplerine karşı gelemeyeceksen, ortada duran onca iman, itikat ve ahlaka ait önemli ve acil sorunlara Kur’ana uygun çözümler üretme yerine milletin zihnini ve kafasını suya sabuna dokunmayan şeylerle meşgul edeceksen. Din ve inanç telakkilerini cari ve konjonktürel durumlara ve yanlış yapan insanların fiillerine meşruiyet kazandırmak için aslı ve astarı olmayan bilgi ve mantık oyunlarına gireceksen. Allah’tan ve hesaptan korkma yerine dünyalık güçlerden korkmayı yeğleyeceksen. Sırtına giydiğin islam şiarı cübbenin ve başına taktığın sarığın, ismin başına getirilen hacı ve hoca sıfatlarının izzetini koruyamayacaksan, okulda ders vermeyeceksin, camide minbere ve kürsüye çıkmayacaksın, cemaatin önünde mihraba geçip namaz kıldırmayacaksın.

Eğer, kanun ve görev mevzuatına göre iş yapmaktan, ya da güçlüye ve eşrafa karşı görev mevzuatını işletememekten yakınarak acizliğini orada burada ifade edip duracaksan, senin yaptığın görev vatandaşın bir kısmına hizmet bir kısmına köstek, bir kısmına lütuf bir kısmına kahır olacaksa, mevzuatın hilafına ve oligarşinin hatırına davranma kolaylığı kervanına sende dahil olacaksan, mevzuata rağmen amirin müdürün verdiği hatalı ve nakıs emir ve işleri “gözlerimi kaparım vazifemi yaparım” mantığıyla yapacaksan…, o zaman kamuda görev almayacaksın, memur amir ve idareci olmayı düşünmeyeceksin. Bir şekilde olmuşsan ya cesaretini toplayıp kendini biran önce düzelteceksin, yada bulunduğun makamı boşaltacaksın.

Eğer, kendi canını sana emanet edilen canlardan evla görme, şahsi ikbalini vatanın ikbaline tercih etme, memuriyetinin veya elindeki görev silahının gücünü şahsi çıkarlarına ve zafiyetlerine alet etme, güç ve çıkar ilişkilerinin aracı yapma, aldığın görevleri kanun yönetmelik ve görev tanımların içerisinde yapamama gibi bir acizlik ve yanlışlık içerisindeysen, ya kendini biran önce hizaya sokacaksın yada üzerindeki asker polis ve jandarma üniformasını çıkaracaksın.

Eğer, doğruları yazmaktan korkuyorsan, insanın ve toplumun gerçek haline tercüman olamayacaksan gazetelerde kalem oynatmayacaksın. Çok bilmiş edasıyla tv. ekranlarında boy göstermeyeceksin, lafları eveleyip gevelemeyeceksin, yazar çizer gazeteci yorumcu analizci vs sıfatları ile ortada dolaşmayacaksın. Hakkı bir süre, bir’an bile dile getirmeyi ve yazmayı aklından çıkaracaksan yazarım, uzmanım demeyeceksin, ona buna hizmet eden eğri büğrü makale ve kitap yazmayacaksın. Zihinlerin kalp ve kafaların bir nevi katili olmaktan vaz geçeceksin.

Eğer korkaksan siyasete hiç soyunmayacaksın, siyaseti halka ve memlekete hizmet aracı olarak görmüyorsan, halkın ve memleketin potansiyel varlıklarının değerlendirilmesi konusunda yetersiz kalacaksan, geniş çaplı düşünce ve ufka sahip değilsen, cari hayatı dünyayı ve geleceği sağlıklı algılayamıyorsan, çağdaş dünya değerlerini ve erdemlerini zihnine sığdıramıyorsan, siyaseti devletin ve milletin varlıklarını şahsi hesabına aktarmak için bir rant ve çıkar aparatı olarak görenlere karşı bir engel olma, milletin ve devletin varlıklarını her şart ve durumda koruma konusunda mücadele etme yeri olarak görmüyorsan, ülke coğrafyasında yaşayan bir kısım insanları daha baştan vatandaş saymayanlara, onlara nereye gidersen git diyerek dışlayıp yokluğa mahkum edenlere karşı duramayacaksan, adalet, eşitlik, özgürlük kavramlarının uygulanmasının önündeki engellerle mücadele edemeyeceksen, temel hakları, etnik, inanç ve diğer aidiyetleri farklı insan ve gruplar için velhasıl herkes için savunamayacaksan, yetişmiş eğitimli insan kaynaklarını bir tehdit değil bilakis ülkenin geleceğinin bir sigortası olarak göremeyeceksen, çeşitli çetrefilli şahsi ayak bağların varsa, velhasıl bu işin insanı değilsen, ne iktidar partisinde nede muhalefette olmayı nede yeni bir parti kurarak yola çıkmayı düşünmeyeceksin, bu işin hakkını ‘bi hakkın’ veremeyeceksen… siyasetçi asla olmayacaksın.

30.09.2021

                                                                                                                                                                Haşim EFE

Yorumlar (10)
Sadık umutkesmez 2 hafta önce
Haşim kardeşim kalemine sağlık döktürmüş sun yine
Adil Çalışkan 2 hafta önce
Çok güzel bir analiz, gıbta ettim gerçekten. Tam da bam teline basmışsın Haşim Bey kardeşim. Allah razı olsun, emeğine yüreğine sağlık.Bu yazının daha geniş kitlelere ulaşması lazım ki, herkes sorgulanmadan önce, kendini sorgulama ihtiyacı hissetsin. Vay benim halime! Ben de meslek hayatımda hep çalışkan, halktan ve haktan yana olduğum zannıyla, adaletli olduğumu düşünüyordum. Çokta geç kalmadan tövbe etmem gerekiyor. Saygılar sunuyorum
İsa Balcı 2 hafta önce
Burada herkesin kendince alınması gereken bir yada bir kaç husus olabilir. Zaten günümüzde siyaset nemalanma buyutuyla zaaflar el ele verince hortumlama da olur, etrafındaki insanları kayırmacada olur
Emeğine kalemine sağlık abim
Tşk Eder saygilar sunarım
Adnan Gülşen 2 hafta önce
Aynen katılıyorum.
Cevahir Yakut 2 hafta önce
değerlendirme çok yerinde. Soru içindeki cevaplarda herkesin payına düşen birden çok mesuliyetleri var. Umarım pay çıkaranlardan oluruz. Sağlık ve başarılar dilerim.
Orhan Seyfi koç 2 hafta önce
Güzel dile getirmişsin kalemine yüreğine sağlık abim,
Behçet sert 2 hafta önce
Yani bir işe girerken torpille girip liyakatin yoksa üstüne adaletin ve vicdanın yoksa sen bir hiçsin demektir benim anladığım bu.Eline yüreğine cesaretin hayranım teşekürler
Hasan elikoğlu 2 hafta önce
Evet canım kardeşim her telden Her daldan birazcık birazcık deme almışsın fikir yürütmüş kalem oynatmış Emek vermişsin Ağzına yüreğine kalemine düşünce ne sağlık diyorum.

Ancak gelelim zurnanın zırt dediği yere Mevcut durumda cari Gündem diye bahsettiğin şu anda ülkeyi yönetenlere de güzel giydirmeler yapmayı haksız Hukuksuz yere saldıranlara hak vermeyi onların telinden onların dalından söz etmeyi de asla ihmal etmemişsin fikrine saygı duymakla beraber ayıp etmişsin toptanca yaklaşım olarak iktidar ve muhalefete demek suretiyle Bu memleketin iki ucunun böyle sivri hale gelmesine neden olan içimizde için Esi olarak yıllarca vatan millet hizmet Hak hukuk diyerek evlatlarımızı zihinlerini çalan uyuşturan müstevliler ile işbirliği yapmak sureti ile devletimizi milletimizi yokluğa hiçliğe mahkum etmeyi eline geçirdiği devletin silah araç ve gereçleriyle devletin kalbine hançer gibi saplanan mayı bombalar atmayı bir hizmet şu ara gibi gören Deyyus ara hiç deyin demişsin sadece bugün memleketi adilane yönetme çabası içinde olan insanlara yoz yobaz muhalefetin ve dış güçlerin ağız çalımları ile kelimeler takmayı hiç ihmal etmemişsin hiç yakıştıramadım biraz da o mecralarda gezinip fikirlerini doğrusu çok merak ediyorum selam ediyor gözlerinden öpüyor hayırlı çalışmalarının devamını tarafsız renkli olabildiğince objektif olarak devam ettirme ni te min ve temenni ediyorum Eskimeyen bir dost Hasan elikoğlu 03 ekim 2021 Soma Öğretmenevi Çay Bahçesi( ben de sizlere Önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98 yılı münasebeti ile planlanacak yapılacak icra edilecek etkinlikler kapsamında bir devlet memuru sade bir vatandaş olarak görüş ve önerilerini ilgili kurum kuruluşlara gönderdiğim yazı suretinden hayatın tam içinden yaraların kangrenleşmek i bölgelerden çalışmamı takdim ediyorum Hayırlı istifade ler) yazımı ve yorumlarımı bas konuş sistemi ile yazdım hiç düzeltme yapmıyorum çok Absürt bir şey olursa peşine özür dilerim Selamlar
Haşim EFE 2 hafta önce
Sevgili Hasanelikoğlu bey kardeşim,
Dikkat edersen yazımı kamuyu ilgilendiren muhtemel olgular üzerinden değerlendirmeler yaptım.
Bu olguları değerlendirirken özel ve tüzel kişilikleri ne övdüm nede yerdim.
Başka bir ifadeyle,
Ele aldığım kamusal olguları kim gerçek kişi veya tüzel kişi olarak suistimal ettiyse, kim manipüle ettiyse onları ayırt etmeden eleştirdim.
Bunun içinde senin sorduğun soru da fazlasıyla cevap buluyor.
Elbette bir gün konusu FETÖ olan bir yazıda yazarım.
Hoşça kal görüşmek üzere
Mustafa Küçük 2 hafta önce
Kalemine ve yüreğine sağlık abiciğim
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
15
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2021
İmsak 05:47
Güneş 07:12
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2
Günün Karikatürü Tümü