Haşim EFE Yazdı: 28 Şubat, Tutuklamalar Ve Perinçek

Hadise ile ilgili, “Gün ola, harman ola..” yani harmanın (sonucun, gerçek neyse onun…) ortaya çıkması için anlaşılan biraz daha zaman geçmesi lazım.

YAZARLAR 27.08.2021, 09:20
Haşim EFE Yazdı: 28 Şubat, Tutuklamalar Ve Perinçek

Yaşandığı dönemde, Türkiye kamuoyunu uzun süre meşgul eden devlet ve hükümet krizine neden olan, irtica-çağdaş, laik-dindar, Atatürkçü-İslamcı gibi sosyolojik olgulara dayalı farklılıkların ve fay hatlarının hareketlendirildiği, dindarları karalayan Ali Kalkancı, Fadime Şahin provokasyonlarının yaşandığı ve sonuç olarak projenin bin yıl süreceği ifade edilen 28 Şubat’ın davalı asker aktörleri, haklarında verilen hükümlerin Yargıtay tarafından onanması sonucu cezalarını çekmek üzere tutuklandılar.

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Batı Çalışma Grubu(BÇG) adıyla bir proje grubu kurulmuş, birliklerden de projenin amacına “uygun” nitelikteki personel BÇG’na seçilmiştir. BÇG önceli olarak Silahlı Kuvvetlerde görev yapan dini duyarlıklı personele karşı takip kontrol fişleme ve ordudan ayırma işlemi başlatmış. Aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin hem kurumsal kimliğini hem de tüm personelini bu proje doğrultusunda yönelterek hükümet icraatları, devlet kurumları ve sosyal hayatı neredeyse tümüyle takip ve kontrol altına alarak –sosyal mühendislikle- şekillendirilmeye çalışılmıştır. Öyle ki, ticari hayatta esnafların önemli bir kısmı “irticacı” olarak fişlenmiş, başta tüm askeri personelin buralardan alış veriş yapması yasaklanmış. Aynı anlayış sosyal hayatın tüm alanlarında da uygulanmaya çalışılmıştır.

Son gelişmeler üzerine, özellikle 28 Şubat projesinin “bir devlet projesi olduğuna” ve “halen devam ettiğine” dair iddiasına, Hükümetin ve AKP’nin doğru düzgün, açık ve net olarak cevap vermediği bilinen Sayın Doğu Perinçek’in, bu tutuklamalara ne diyeceği, kamuoyu tarafından merakla beklenmektedir. Bu merakla birlikte, klasik bir “Perinçek” cevabı olarak, “her şeyin yolunda gittiğini, ufak tefek yol kazaları veya eğitim zayiatlarının olabileceğini, bunların sürecin işlemesine herhangi bir olumsuzluğunun olmayacağını vs.” duymamız kuvvetle muhtemeldir.

Sayın Perinçek’in, “28 Şubat sürecinin bitmediğini ve halen devam ettiğini” sürecin sosyolojik mağdurları içinden gelen ve kendisi de mağdur olan, doğal olarak projenin karşısında yer aldığı aşikar olan “Sayın R.T. Erdoğan’ında bi noktadan sonra kendi çizgilerine döndüğünü ve böylece 28 Şubat projesinin Devlet politikası olarak uygulanmaya devam edildiğini”. “Bu sürecin en önemli hedeflerinden olan ve o zamanki adıyla cemaat’e bugünkü adıyla FETÖ’ye bir daha belini doğrultamayacak şekilde darbenin Sayın Erdoğan ve hükümeti tarafından indirildiğini” ve sıranın “diğer cemaat, tarikat ve dini yapılanmalara geldiğini…” iddia eden konuşmaları açık kaynakların arşivlerinde durmakta ve halende aynı iddialarını sürdürmektedir.

Ancak, Sayın Perinçek’in iddialarını, yani projenin Sayın Erdoğan tarafından da benimsendiği ve devam ettirildiğini bir an için kabul etsek, o zamanda bu projede yer alan asker aktörlerin, sayın Erdoğan’ın güçlü bir Cumhurbaşkanı ve doğal olarak güçlü bir hükümet iradesine rağmen, üstelik askerlerin “yaşlı ve hasta” halleriyle tutuklanmaları ciddi bir çelişki, en azından düz mantıkla anlaşılabilir bir durum olarak gözükmediği de ortadadır.

Ortada olan bu durumu, yani tutuklamalara rağmen Sayın Perinçek’in ileri sürdüğü iddialarının olabilirliğini, genel mantığımızı alışık olmadığımız şekilde daha da zorlayarak ve olsa olsa diyerek anlamaya çalıştığımızda, belki bir yere koymamız veya izah etmemiz ancak mümkün olabilecektir.

Bu gelişmeleri, denizlerde meydana gelen dalga metaforunun yardımıyla açıklayacak olursak; bilindiği gibi, çeşitli nedenlerle yukarıya doğru oluşan su kitlesinin yani dalgasının hemen gerisinde bu su kitlesinin yükselmesini sağlayan denizin derinliğine doğru da bir su çukurluğu oluşur. (Bu çukurluğun sosyal hadiselerdeki karşılığını ayrıca ele almak gerekebilir). Bu çukurluğu oluşturan basınç su dalgasının da yüksekliğini besleyen en önemli faktördür. Bazen bu su dalgasının yüksekliği ve şiddeti öyle artar ki, dalganın en üstünden irili ufaklı bir kısım küçük su kitlelerinin dalga boyundan koparak daha yükseğe doğru savrulduğunu, dalgalı bir deniz seyrettiysek çok kolaylıkla gözümüzün önüne gelir.

Projenin halen devam ettiğini iddia eden sayın Perinçek’in iddialarını bu metafor yardımıyla okumaya çalışırsak, bu tutuklanan askerler, 28 şubat sürecine ivme veren derin dalganın –bin yıl- süreceğine güvenerek hatta bu derin dalganın merkezkaç kuvvetinden de koparak, toplum sosyolojini ve değerlerini, ülkenin demokratik teamüllerini, adalet ve hukukunu, meşru yönetimin iradesini tanımamışlar ve çok saygısızca davranışlarda da bulunmuşlardır. Ancak bu durum, bu sürecin arkasından gelen –içinde bulunduğumuz- sürecin görünür anlayışı karşısında, o zamanki bu aktörlerin açığa düşmelerine, haklarında açılan davanın uzun süredir sürüncemede kalmış olmasına rağmen “mızrağın bir türlü kılıfa sığmaması” sonucunda, en sonunda hapse girmelerine neden olmuştur, diyebiliriz.

Bu projenin içerisinde projeciler tarafından “Bu Sefer Sivil Kuvvetler” denilerek diğer sektörlerden kurumsal ve kişisel nitelikte çok sayıda aktör de seferber edilmiştir. Ancak onların değişen ve farklı gelişen konjonktürlere karşı tecrübe ve uyum sağlama yetenekleri -ezelden beri- bulunduğundan bir şekilde işin içerisinden sıyrılabilmişler. Asker aktörler ise yeterli manevralar yapamadıkları yada o konjonktürde, bugünkü konjonktürün tolere edemeyeceği kadar çok açılmış olduklarından bugün bu –tutuklanma- durumuna düştüler diyebiliriz. Ancak, askerlerin bu konjonktür içinde yapamadığı gerekli manevraların, her dönemin kıvrak yanardönerleri tarafından onların adına yapılmaya çalışıldığı da gözlerden kaçmamaktadır.

Tabi ki bu tutuklamaların yorumu, Türkiye’nin derinlerinde önümüzdeki dönemin şekillendirilmesine yönelik yapılan hesaplamaların, denge arayışlarının, güç mücadelelerinin ve yapılan hamlelerin su yüzüne vuran emareleri şeklinde tahmin ve komplo teorilerine dayalı olarak ta yapılabilir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, sosyolojisini tamamlamış bir toplumun sosyal dokusunu, değerlerini değiştirmeye yönelik tepeden inmeci ve zorlama yöntemlerle yapılan toplumsal mühendislikler, hangi amaçla, hangi iddia ve teoriye göre yapılırsa yapılsın geçici bir zaman diliminde başarılı gibi gözükse de çok aldatıcı oluyor ve bir süre sonra misliyle geri tepiyor. Bu durumu yine doğal afete yönelik söylenmiş bir atasözünün yardımıyla açıklayacak olursak, “bir nehir asla yatağını vermez, eğer yatağını işgal edersen; bir gün öfkeyle senden geri alır.”

Bu hadisenin günümüze, günümüzdeki iktidar, muktedir ve güç sahiplerine, aynı zamanda akıl ve tecrübenin de desteklediği bir başka ancak çok önemli bir şey daha söyleyecek olursak adaletin,  hürriyetin, inancın, kişisel hak ve hürriyetlerin, toplum sosyolojinin gösterdiği istikamete iş ve icraat yapmaları gerektiğidir. Tersi proje ve uygulamalar, uygulayıcılarını bozulmamışsa önce vicdanlarında, sonra toplum ve tarih önünden ilahi adalete kadar mahcup etmeye devam edecektir.

Hadise ile ilgili, “Gün ola, harman ola..” yani harmanın (sonucun, gerçek neyse onun…) ortaya çıkması için anlaşılan biraz daha zaman geçmesi lazım.

26.08.2021

Haşim EFE

Yorumlar (5)
Sadık umutkesmez 1 yıl önce
Kardeşim şu Perinçek denen dengesiz ilkesizin düşünceleri üzerine oturtmasan iyi imiş yazını başarılarının devamını dilerim.
Hasan elikoğlu 1 yıl önce
Bugünkü Devleti idare edenlerin Hiç hatasız olduğunu söylemek ve kabul etmek hayatın doğal akışına Tabii ki de aykırıdır her olay yine durumu kendi içinde ayrı ayrı ele almak değerlendirmek gerekmez mi?

Dedikten sonra Erdoğan'a AK Parti'ye ve bugünkü memleketi idare eden genelkurmay başkanına kuvvet komutanlarına Bakanlar Kuruluna valilere kaymakamları belediye başkanlarına çatmak ve çarpmak isteyen derin bir taktiği bir refleksi gelişmiştir Bu da kıçından korkan Erdoğan'a yanaşıyor demek suretiyle Perinçek üzerinden toplumun genel algısını kaşıma ve burada bir Uyuşmazlık Rejenerasyon oluşturmak çabası maalesef vardır anlaşıldığına göre Epeydir zaman daha olmaya devam edecektir.

Başka bir tutunacak dal olarak da Devlet Bahçeli Bey'in kendini kurtarmak için Erdoğan'a yanaştığını Erdoğan'a akıl verdiğini ancak Erdoğan'a tutulmak suretiyle hayatta kalabileceğini kalabildiğini savunacak kadar gözü dönmüş hala bir yerlerden işaret bekleyen bir kitle Maalesef ki var herhalde epey bir süre olmaya devam edecektir.

Hukuksal alanda ve sosyal Demokrat camiye Barolar Birliği Başkanı Turhan Feyzioğlu şeytan maçtır olmaya çalışılmış ve karşıyakalılar tarafından habire ormancılıkla atış yapılmakta 6 oynaya çalışılmaktadır suçu suçu devlet yanında olmak devletin yanında olmak bazı tehlikeleri ve geri dönüşü olmayan bir takım gidiş atların nereye vara bileceğini anlamak suretiyle Belki de kendince bu kötü gidişe bir dur diyebilmenin kendini anlatabilme nin bir çaresi ve çözümü olarak devlete devlet kurumlarına yanaşmış onları dinlemiş onlara bir şeyler anlatmaya çalışmış karşılıklı birtakım etkileşimler söz konusudur yani Turhan Feyzioğlu'nu Ben sevmem ancak her sevmediğimiz adam her yaptığı işte kötü olmayabiliyor demek ki diye söylemek isterim.

Bir zamanlar bir işim nedeniyle bir kuruma uğramıştım söz meclisten açıldı devletten bürokrasiden hükümetten açıldı ben o zaman demiştim ki şimdi 2 sene var seçime Önümüzdeki seçimi de bu parti AK Parti ve AK Parti'ye yakın olan muhafazakar kesim kazanacaktır diye düşünüyorum Dediğim de hiç ummadığım Afedersin ayakkabısının topuğuna basmış bir hem de hanımefendi Yaa öyle mi siz öyle zannettin bakın neler olacak neler demişti Ben kendinden böyle bir cevap beklemediğim için çok hayret içinde kalmıştım bir şey biliyorsanız bildiklerinizi söylerseniz bizde bir fikrimiz olur belki de ona göre bir şeyler söyleriz Biz de düşünebiliriz anlamında söylemiştim Çok geçmedi Kısa bir süre sonra 15 Temmuz 2016 kalkışması oluvermişti Meğer bizim adam yerine koymadığım ız hizmet ablası ufaktan ufaktan böyle yumurtlamaya başlamışlar bunları da yumurtaların üzerine kuluçkaya yatırmışlar ufak opak Herkes kendi etrafına bunu yazsın demişlerdi diye değerlendiriyorum Korkarım ki bugün de bu Hayale kulaçatan birtakım insanlar vardır sebebi Her ne olursa olsun hayat bir mücadeleden ibaret olduğuna göre bir şey olacaksa da olur olduğu zaman düşünürüz Haşim kardeşim senin Yazdığından daha çok yorum yaparsan ayıp olacak ağzına sağlık yüreğine sağlık Selamların en güzeli ile selamlıyorum Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Hasan elikoğlu( yorumumu bas konuş sistemi ile yaptığım için bazı kelimeler hatalı çıkmış olabilir noktalama işaretlerine de hiç dönmedim Kusuruma bakmayın)
Ali Demir Sonuçta Fetönün ve diğer cemaatlerin önü açıldı...Fetö ile anlaşamadılar,paylaşamadılar,Fetö askeri kalkışmaya kadar işi götürdü.Şimdi de cemaatler hükümetin gözde unsurları...Kim hangi bakanlıkta çörekleniyor,bilmeyen yok... 1 yıl önce
Artık din adamları CB.nın önünde Atatürk'e pervasızca küfrediyor.Dava bile açılamıyor.Hakimler ve Savcılar Hükümetin emrinde memur konumunda.
İBB ve ABB başkanlarının savcılara verdiği dosyaların bir tanesine bile soruşturma açılanıyor.
Badem bıyıklı olmak en büyük liyakat.
Saygılarımla
Selami Yağar 1 yıl önce
28 şubat sürecini o günki haber lanallarından takip etmeye çalışan biri olarak Haşim komutanın mübalağa ile anlattığını düşünmekteyim!.., bu günkü tutuklamalar ise İktidar partisinin başta ekonomi olmak üzere Ülkeyi yönetemediği için, bu tür atraksyonlarla bir kitlryi lonsolide etme çabası olarak görüyorum, RTE bütün siyasi başarılarını 28 şubat'a borçlu olduğu gibi,istikbalinide 28 şubat üzerinden tanzim etmeye çalışıyor...
İsa Balcı 1 yıl önce
Eline emeğine yüreğine sağlık komutanım
Inş vatan millet ve bizler için hayırlısı olur
29
açık
Namaz Vakti 30 Eylül 2022
İmsak 05:28
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1
Günün Karikatürü Tümü